5 วัน 4 คืน แอ่ว “ลำปาง” พลัส “ลำพูน”

นั่งรถไฟลอด “อุโมงค์ขุนตาน” (ลำพูน) – แอ่วลำปาง  แบบไม่ลำพัง ไปกับ Getaway Holidays

บรรยาย:
ภาษาไทย, อังกฤษ (English)

ระยะเวลา:
5 วัน 4 วัน

เดินทางโดย:
รถไฟ และรถตู้ปรับอากาศ

วันที่เดินทาง:
พฤศจิกายน - ธันวาคม

Trip Highlights

 • เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟลอด อุโมงค์ขุนตาน อุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และชม สถานีรถไฟขุนตาน สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทย

 • ชมสถานที่เที่ยว UNSEEN ลำพูน เสน่ห์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย

 • นมัสการ พระธาตุหริภุญชัย พระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีระกา

 • ชมวัดงามติดอันดับ 1 ใน 5 วัดสวยของประเทศไทย วัดสันป่ายางหลวง

 • สัมผัสมนต์ขลังแห่งอาณาจักรหริภุญชัยที่ วัดจามเทวี วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของลำพูน

 • ชมสะพานประวัติศาสตร์อายุร้อยกว่าปี สะพานขาวทาชมภู แห่งเมืองลำพูน

 • สักการะ พระธาตุลำปางหลวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำปางและยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีฉลู

 • นั่งรถม้าชมเมืองลำปาง สัมผัสเอกลักษณ์ไทย ในเมืองแห่งรถม้า

 • ทำกิจกรรม Workshop พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี ต้นกำเนิดชามตราไก่ พร้อมเพ้นท์ชามใบเดียวในโลก

 • ชม Unseen มหัศจรรย์พลังศรัทธา ณ วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง

 • ชม วัดปงสนุก ธรรมสถานหนึ่งเดียวของไทย ที่ได้รับรางวัล “Award of Merit” จาก UNESCO

รายการการเดินทาง

พร้อมกันที่ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เจ้าหน้าที่ของ บริษัท บายนาว จำกัด คอยให้การต้อนรับ และ อํานวยความสะดวกแก่ท่านในการเช็คอิน พร้อมแจกชุด Hygiene Travel kit ท่านละ 1 ชุด เพื่อสุขอนามัยของท่าน และ 19.35 น. ออกเดินทางโดยรถไฟ รถไฟด่วนพิเศษ 13  รถไฟชั้นที่ 1 นั่งและนอนปรับอากาศ (กรุงเทพฯ – ขุนตาน จ.ลำพูน)

 • 07.32 น.  เดินทางถึง สถานีรถไฟขุนตาน เป็นสถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทย อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 578 เมตร ห่างจากสถานีรถไฟขุนตานเพียง 200 เมตร จะมีอุโมงค์ขุนตานซึ่งเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย อยู่ระหว่างจังหวัดลำปาง กับลำพูน เจาะลอดใต้ดอยงาช้างของเทือกเขาขุนตาลเข้าไป มีความยาวถึง 1,352.10 เมตร ยาวเป็นอันดับที่ 1 จากจำนวน 7 อุโมงค์รถไฟในประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน ใช้เวลาก่อสร้างราว 11 ปี นับเป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ สร้างความตื่นเต้นให้คนทั้งประเทศ ปากอุโมงค์ก่อด้วยอิฐสีแดงและมีตราครุฑสีแดงบนพื้นเหลืองประดิษฐานอยู่เหนือปากอุโมงค์ บริเวณปากถ้ำมีศาลเจ้าพ่อขุนตาน ด้านบนมีศาลพระยาเบิก บ่อน้ำบาดาล รวมถึงสถูปกระดูกของ นาย อีมิลล์ ไอเซ่นโฮเฟอร์ (Mr. Emil Eisenhofer) วิศวกรชาวเยอรมันผู้คุมงานก่อสร้างอุโมงค์และภรรยาตั้งอยู่บนสนามหญ้าเล็กๆ บริเวณรอบสถานีรถไฟเป็น อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล เป็นอีกที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง

 • 08.30 น.  เยี่ยมชม สะพานขาวทาชมภู สะพานประวัติศาสตร์อายุกว่า 100 ปี มีรูปทรงเป็นทรงโค้งทาสีขาวในแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก นับเป็นสะพานประวัติศาสตร์ ที่มีความแปลกและท้าทาย คือเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ปกติสะพานรถไฟจะสร้างด้วยเหล็กเท่านั้น เพราะสามารถทนต่อแรงสั่นสะเทือนและอ่อนตัวได้ดีกว่า แต่เนื่องจากช่วงเวลาที่สร้างสะพานเป็นภาวะสงคราม จึงไม่สามารถหาเหล็กมาสร้างสะพานได้ แต่ด้วยการคำนวณและควบคุมงานที่ยอดเยี่ยมของ นายพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทำให้สะพานขาวทาชมภูยังคงใช้งานได้อยู่จนถึงทุกวันนี้ และในปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ถ่ายรูปสำหรับนักท่องเที่ยว

 • 09.40 น.  สัมผัสมนต์ขลังแห่งอาณาจักรหริภุญชัยที่ “วัดจามเทวี” วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของลำพูน ซึ่งตั้งชื่อวัดตามพระนางจามเทวี หรือที่ ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดกู่กุด เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยล้านนาไทย ที่มีความสําคัญทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดีตามหลักฐานที่ได้พบศิลาจารึกเชื่อว่า พระราชโอรสของพระนางจามเทวีคือ พระเจดีย์มหันตยศ และพระเจ้าอนันตยศโปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อถวายพระเพลิง แล้วโปรดให้สร้าง เจดีย์เหลี่ยมมียอดหุ้มด้วยทอง เรียกชื่อว่า สุวรรณจังโกฏิ พระเจดีย์สุวรรณจังโกฏิ หรือพระเจดีย์จามเทวี เป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมแบบ พุทธคยาในประเทศอินเดีย

 • 10.45 น.  สักการะเจดีย์เก่าแก่ที่สุดในล้านนาที่ วัดพระธาตุหริภุญชัย นอกจากนี้ยังเป็นองค์พระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีระกา วัดนี้อยู่คู่เมืองลำพูนมานานกว่าพันๆ ปี ตามประวัตินั้นบอกไว้ว่าวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1651 ในสมัยพระเจ้าอาทิตยราช โดยภายในวัดก็มีโบราณสถานต่างๆ ที่บ่งบอกว่ามีอายุมาอย่างยาวนานมากมาย มีสิ่งที่น่าสนใจคือ ซุ้มประตู ซึ่งก่อนที่จะเข้าไปในบริเวณวัด ต้องผ่านซุ้มประตูก่ออิฐถือปูนประดับลวดลายวิจิตรพิสดาร เป็นฝีมือโบราณสมัยศรีวิชัย ประกอบด้วยซุ้มยอดเป็น ชั้น ๆ เบื้องหน้าซุ้มประตูมีสิงห์ใหญ่คู่หนึ่งยืนเป็นสง่าบนแท่นสูงประมาณ 1 เมตร สิงห์คู่นี้ปั้นขึ้นใน สมัยพระเจ้าอาทิตยราชเมื่อทรงถวายวังให้เป็นสังฆารามวิหารหลวง เมื่อผ่านซุ้มประตูเข้าไปแล้วจะเห็นวิหารหลังใหญ่ เรียกว่า วิหารหลวง เป็นวิหารหลัง ใหญ่มีพระระเบียงรอบด้านและมีมุขออกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เป็นวิหารที่สร้างขึ้นใหม่แทนหลังเก่า ซึ่งถูกพายุพัดพังทลายไปเมื่อ พ.ศ. 2466 

 • แวะถ่ายรูปเช็คอินแบบคูลๆ ที่ “ประตูท่านาง” 1 ใน 6 ประตูเมืองเก่าแก่ของนครหริภุญชัย

 • 13.30 น.  เดินทางต่อมายัง วัดสันป่ายางหลวง ติดอันดับ 1 ใน 5 วัดที่สวยที่สุดของประเทศไทย พระวิหารพระเขียวโขง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2536 โดยใช้วัสดุเสาไม้ตะเคียนทอง ไม้แดง จากประเทศลาว พม่า และไทย พระครูบาอินทรเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างและออกแบบลวดลายพื้นเมือง ผสมผสานระหว่างสมัยเก่ากับสมัยใหม่ วัดสันป่ายางหลวง เดิมชื่อ “วัดขอมลำโพง” สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1074 โดยชาวบ้านที่พร้อมใจกันสร้างขึ้นเพื่อถวายไว้ในบวรพุทธศาสนา วัดสันป่ายางหลวงนับเป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนาของแคว้นล้านนา

 • 14.30 น.  ชมโบราณสถาน “กู่ช้าง-กู่ม้า” หนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่บ้านคู่เมืองลำพูน ที่มาพร้อมกับตำนานอัศจรรย์อันน่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งเกี่ยวพันกับ “พระนางจามเทวี” ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย อันเป็นหนึ่งในวีรสตรีแห่งสยามประเทศ ที่ผู้คนต่างให้ความเคารพนับถือในคุณงามความดีและวีรกรรมที่ท่านได้สร้างไว้

 • ที่พัก : ใน อ.เมืองลำปาง

 • 10.00 น.  นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองลำปาง เพื่อความเป็นสิริมงคลสักการะ พระธาตุลำปางหลวง ที่เป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีฉลู พระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง พระธาตุลำปางหลวง นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่แบบล้านนาที่สวยงดงาม ที่สำคัญคือมีมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 20 แล้ว เจดีย์นั้นจะเป็นทรงระฆังคว่ำ ซึ่งเป็นเจดีย์แบบพุกามล้านนา เพราะมีการปิดทองจังโกคล้ายแบบพุกาม เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยเลยก็ว่าได้ ายในวัดก็จะมี วิหารกู่พระเจ้าล้านทอง ตั้งอยู่ท้ายวิหารหลวง ภายในมีพระพุทธรูป พระเจ้าล้านทอง อีกไฮไลท์ของการมาที่ วัดพระธาตุลำปางหลวง คือการได้ชม มหัศจรรย์เงาพระธาตุ และ พระวิหารในมุมกลับ ที่เข้าไปชมได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น

 • 11.00 น.  เที่ยวชมรอบเมืองลำปางด้วยรถม้า  ที่แสดงถึงความมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ความเป็นมาของรถม้าลำปาง เริ่มจากในรัชกาลที่ 5 ทรงสั่งรถม้าจำนวนมากมาใช้เป็นรถหลวง และหลังจากนั้นรถม้าก็ถูกแทนที่ด้วยรถยนต์ รถม้าจึงถูกส่งออกไปใช้ยังนอกเมือง ลำปางก็เช่นกัน มีการใช้รถม้าในการเดินทางระหว่างสถานีรถไฟลำปางกับตัวเมือง ในปัจจุบันไม่ได้ใช้รถม้าเป็นยานพาหนะหลักแล้ว แต่จะใช้ในการท่องเที่ยวชมรอบเมือง

 • 13.00 น.  วัดศรีชุม วัดเก่าแก่ที่มือชื่อเสียงของจังหวัดลำปาง เป็นวัดพม่าเก่าแก่ สร้างด้วยไม้จากป่าฝั่งพม่าทั้งสิ้นมีความสวยสดงดงามเป็นอย่างมาก มีพระบรมธาตุซึ่งเป็นพระบรมธาตุสีทองศิลปะแบบพม่าและมอญ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อันเชิญจากพม่าเป็นที่ เคารพสักการะ ของชาวเมืองลำปางมาช้านาน ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรม ฝาผนังเรื่องพุทธประวัติและภาพจำลองแผนผังของวัด ส่วนหลังคาวิหารทำเป็นไม้เครื่องแกะสลักยอดแหลมสลักเป็นลวดลายสวยงามมาก เป็นวัดพม่าที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาวัดพม่าที่มีอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด 31 วัด

 • 14.00 น.  วัดปงสนุก ธรรมสถานหนึ่งเดียวของไทยที่ได้รางวัล “Award of Merit” จาก UNESCO เก่าแก่กว่าพันปี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยที่เจ้าอนันตยส ราชบุตรของพระนางจามเทวีแห่งหริภุญไชย (ลำพูน) เสด็จมาสร้างเขลางค์นคร (ลำปาง) เมื่อ พ.ศ. 1223 หรือประมาณ 1328 ปี วัดนี้มีความงดงามมาก เป็นธรรมสถานหนึ่งเดียวของไทย ที่ได้รับรางวัล “Award of Merit” การอนุรักษ์มรดกทางด้านวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค จาก UNESCO ในปี 2008 เป็นวัดแรกของไทยที่ได้รางวัลนี้ วัดปงสนุกมี 2 วัดที่อยู่ติดกัน คือ วัดปงสนุกเเหนือ และ วัดปงสนุกใต้

 • ที่พัก : ใน อ.เมืองลำปาง

 • 09.00 น.  อีกหนึ่งที่เที่ยว Unseen Thailand ที่มีความสวยงาม วัดพระบาทปู่ผาแดง หรือ วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ ในอำเภอแจ้ห่ม ความไม่ธรรมดาของวัดแห่งนี้ คือ มีเจดีย์สีขาว ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงเสียดฟ้า เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ตัวศาลาของวัดและเจดีย์มีความสูงถึง 815 เมตรจากระดับน้ำทะเล วัดเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งอยู่บนยอดเขาที่เรียกกันว่า ดอยปู่ยักษ์ ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท ซึ่งภายในวัดมีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ด้วย และมีเจดีย์ตั้งอยู่บนยอดเขาเป็นไฮไลท์ของวัด เจดีย์ที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขานั้นมีมากกว่า 10 องค์ สร้างลดลั่นตามไหล่เขากันไป ด้วยแรงศรัทธาของพระสงฆ์และชาวบ้าน ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างยาวนานนับ 10 ปี และภายในเจดีย์บรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่ชาวบ้านเคารพบูชา  อีกทั้งจากด้านบนนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะสามารถชมทิวทัศน์ของภูเขาสีเขียว และอำเภอแจ้ห่มแบบกว้างไกล 360 องศา

 • 12.00 น.  วัดพระแก้วดอนเต้า หรือ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวัง วัดพระแก้วดอนเต้าเป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงาม มีอายุยาวนานนับพันปี วัดนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) เป็นเวลานานกว่า 500 ปี ตามตำนานเล่าขานไว้ว่า พระมหาเถระแห่งวัดนี้ได้พบแก้วมรกตในแตงโม (ภาษาเหนือเรียกว่า หมากเต้า) และนำมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูป แต่ต่อมาถูกอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวง ปัจจุบันได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามจนตราบเท่าทุกวันนี้ ปูชนียสถานที่สำคัญในวัดพระแก้วดอนเต้า ได้แก่องค์พระบรมธาตุดอนเต้า

 • 14.00 น.  พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดีต้นกำเนิดชามตราไก่ พร้อมเพ้นท์ชามใบเดียวในโลก ให้ท่านเรียนรู้ความเป็นมาของชามตราไก่ สินค้าเลื่องชื่อของเมืองลำปาง พร้อมไฮไลท์ชมชามไก่ขนาดเล็กที่สุดในโลก ชามไก่ทองคำแท้ และชามไก่บาง ชมสาธิตการปั้นชามแบบโบราณ สมัยใหม่และการวาดชามไก่สุดวิจิตร งดงามและอ่อนช้อย ชมเตามังกรโบราณและโรงถ้วยขนมแห่งแรกของประเทศไทย รวบรวมไว้ที่นี่ที่เดียว ที่มาของชามตราไก่ลำปาง ผู้บุกเบิกในการทำชามตราไก่ในประเทศไทย คือ ท่านอาปาอี้ (ซิมหยู) แซ่ฉิน

 • 16.00 น.  อิสระให้ท่านเที่ยวชมถ่ายเซลฟี่เช็คอิน “สตรีทอาร์ต ลำปาง ปลายทางฝัน” หรือ โครงการริเวอร์ สตรีทอาร์ต (River Street Art) ตามแคมเปญ “ลำปาง ปลายทางฝัน”

 • เช็คอินถ่ายรูป สะพานรัษฎาภิเศก แลนด์มาร์คคู่บ้านคู่เมืองลำปาง สะพานรัษฎาภิเศก หรืออีกชื่อเรียกคือ สะพานขาว มีอายุมาอย่างยาวนานกว่า 100 ปี ลักษณะของสะพานจะเป็นสีขาว ทรงโค้งแบบคันธนู ทั้งหมด 4 โค้งด้วยกัน ทอดยาวผ่านแม่น้ำวัง ใช้สำหรับเป็นเส้นทางสัญจรไปมาของชาวเมืองลำปาง

 • 17.00 น.  เที่ยวชม ถนนคนเดิน กาดกองต้า แลนด์มาร์คประจำของเมืองลำปาง ตลาดจีน เป็นที่ตั้งของตลาดนั้น จะมีอาคารโบราณอายุกว่าร้อยปี ที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ส่วนคำว่า กาดกองต้า นั้น มีความหมายว่า ตลาดตรอกท่าน้ำ เรียกตามที่ตั้งที่อยู่ขนานกันกับลำน้ำวัง

 • ที่พัก : ใน อ.เมืองลำปาง 

 • 08.30 น.  ชมศิลปกรรมพม่าที่ วัดศรีรองเมือง เดิมชื่อ วัดท่าคะน้อยพม่า เป็นวัดพม่าอีกที่หนึ่งของเมืองลำปางที่มีความสวยงาม สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2446 โดยคหบดีชาวพม่าที่เข้ามาทำไม้ในเมืองลำปาง ก่อสร้างโดยช่างฝีมือพม่าเมืองมัณฑะเลย์ ใช้เวลาในการสร้างประมาณ 7 ปี ภายในมีศิลปะพม่าที่น่าสนใจคือ ตัววิหารสร้างด้วยไม้สัก หลังคาซ้อนเป็นชั้นๆแบบพม่า มีลายฉลุบนสังกะสี ใช้ประดับบนจั่วและเชิงชายคา ส่วนเสาไม้ในวิหารประดับด้วยกระจกหลากสี

 • 09.30 น.  ชมเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาวลำปาง ณ พิพิธภัณฑ์ “หอปูมละกอน” ถือเป็นสถานที่สำคัญ ที่รวบรวมข้อมูล เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้ชาวลำปาง สาธารณชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงรากเหง้า และตระหนักในความสำคัญของนครลำปาง ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจ หน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดให้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อสนองตอบความต้องการแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น เชื่อว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นแหล่งสะสมความรู้ ข้อมูล มีบทบาทหน้าที่ที่ต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงาน องค์กร และสถาบันต่าง ๆ และจะสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนได้เพลิดเพลิน และพักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดี

 • 10.30 น.  ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ นำท่านแวะซื้อของฝาก อินทราเอาท์เลท (Indra outlet) ศูนย์จำหน่ายเซรามิคและเป็นโรงงานผลิตอันดับ 1 ที่ใหญ่ที่สุดในลำปาง ที่มีการส่งออกไปขายต่างประเทศทั้งในเอเชียและยุโรป  อินทราเอาท์เลท แห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องเซรามิค มีตั้งแต่ชามตราไก่ จนไปถึงของฝากเกรดพรีเมี่ยม และมีลวดลายหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อ

 • 12.30 น.  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางไปยังท่าอากาศยานลำปาง 

 • 14.20 น.  ออกเดินจากท่าอากาศยานลำปาง สู่ กรุงเทพมหานคร  โดยสายการบิน นกแอร์ / DD165

 • 15.40 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าเดินทางนี้รวม

 • ตั๋วรถไฟนอนปรับอากาศ ชั้น 1 (ขาไป) ขบวนพิเศษ 9 สถานีหัวลำโพง – สถานีขุนตาน จ.ลำพูน

 • ตั๋วเครื่องบิน (ขากลับ) สายการบิน นกแอร์ (Nok Air) เส้นทาง ลำปาง – ดอนเมือง ชั้นประหยัด รวมน้ำหนักโหลดสัมภาระ 15 กก.

 • รถตู้ปรับอากาศ (10 ที่นั่ง) ท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูนและลำปางตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทางเป็นอย่างดี

 • มัคคุเทศก์ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 • ที่พักในลำพูน 1 คืน และ ที่พักในลำปาง 2 คืน ห้องธรรมดา พักห้องละ 2 ท่าน ตามรายการหรือเทียบเท่าพร้อมอาหารเช้า

 • อาหารตามรายการที่ระบุ 8 มื้อ

 • กิจกรรม Workshop ทำชามตราไก่ พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี

 • บริการน้ำดื่มวันละ 2 ขวดต่อท่าน

 • ของสมนาคุณ Hygiene Travel Kit เช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์ ฯลฯ

 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าเข้าอุทยานตามที่ระบุไว้ในรายการ

 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าอาหาร นอกเหนือจากรายการที่ระบุ

 • ค่ารถ หรือ ค่าตั๋วเครื่องบินจากทุกเส้นทาง และค่าเดินทางมาที่จุดนัดพบ

 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 1. กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท  หลังทำการจอง ภายใน 48 ชม. จึงจะถือว่าเป็นการจองที่สมบูรณ์

 2. กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนวันเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทำการ บริษัทฯคืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันทำการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วันทำการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

 • กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

 • ในบางกรณีเมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ซึ่งทางทีมงานจะต้องส่งเงินมัดจำไปมัดจำค่าที่พักและยานพาหนะทันที ดังนั้นจากภาระดังกล่าวทีมงานจึงขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากผู้จอง

 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

หมายเหตุ

 • ราคาที่แจ้ง สำหรับการเดินทางพร้อมกันอย่างน้อย ผู้ใหญ่ 6 ท่าน และไม่เกิน 8 ท่าน ต่อ รถตู้ 1 คัน

 • กรุณาพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง

 • กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ ตามมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน 6-8 ท่านถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง