นั่ง "เรือหางยาว " ไหว้พระ 5 วัดดัง วิถีชีวิตริมคลอง

ไหว้พระ วัดระฆังโฆสิตาราม, วัดอินทาราม, วัดหงส์รัตนาราม, วัดกัลยาณมิตร, วัดอรุณราชวราราม ชมวิถีชีวิตริมคลอง เที่ยวบ้านศิลปิน

ราคาเริ่มต้น

1,690

บาท/ท่าน

บรรยาย:
ภาษาไทย

ระยะเวลา:
1 วัน

เดินทางโดย:
เรือหางยาว + เดิน

วันที่เดินทาง:
ธันวาคม (ทุกวันอาทิตย์)

ทริปไฮไลท์
  • ล่องเรือหางยาวเที่ยว “ชุมชนคลองบางหลวง”

  • ไหว้พระสักการะ 5 วัดดัง วัดระฆังโฆสิตาราม วัดอินทาราม วัดหงส์รัตนาราม วัดกัลยาณมิตร วัดอรุณราชวราราม

  • เสพงานศิลป์ ถ่ายรูปชิคๆที่ “บ้านศิลปิน”

  • ชมหุ่นละครเล็ก ศิลปะการแสดงชื่อดังของเมืองไทย (ถ้ามี)

  • รับประทานอาหาร "มื้อกลางวัน" อร่อย จานเด็ด

รายการการเดินทาง

11.00 น.
พร้อมกัน ณ ท่าน้ำศิริราช วังหลัง

ณ ท่าน้ำศิริราช วังหลัง จะมีเจ้าหน้าที่บริษัท บายนาว จำกัด คอยให้การต้อนรับ เช็คอินและแจกชุดสมนาคุณเพื่อสุขอนามัยของท่าน Hygiene Travel Safety Kit ไว้สำหรับทุกท่าน ท่านละ 1 ชุด จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริมน้ำเจ้าพระยา ณ ท่าวังหลัง

12.30 น.
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

เริ่มต้นวัดแรก วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นโทกราบสักการะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) โดยการสวดพระคาถาชินบัญชร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่าน วัดระฆังแห่งนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นที่ประดิษฐานของ “พระประธานยิ้มรับฟ้า” ซึ่งครั้งหนึ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จมาพระราชทานผ้ากฐิน ทรงมีพระราชดำรัสว่า “ไปวัดไหนไม่เหมือนมาวัดระฆัง พอเข้าประตูโบสถ์ พระประธานยิ้มรับฟ้าทุกที” จึงเป็นที่มาของชื่อพระประธาน ประกอบกับภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่มีเรื่องราวของต่างๆ ของพระพุทธเจ้า อีกทั้งยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามภายในวัด มีหอพระไตรปิฎก ในอดีตเคยเป็นพระตำหนักและหอประทับนั่งของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขณะทรงรับราชการในสมัยธนบุรี

12.50 น.
นั่งเรือหางยาว เข้า "คลองบางหลวง"

นำท่านลง เรือหางยาว ที่ ท่าวัดระฆัง ล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยา เรือล่องเข้าสู่คลองบางกอกใหญ่ หรือ คลองบางหลวง ปัจจุบันยังเต็มไปด้วยกลิ่น อายในอดีต เราสามารถพบเห็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบ้านแถบนี้ ไม่ว่าจะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวรูปทรงเก่าแก่ วัดวาอารามที่แสนสงบร่มเย็น ตลอดทั้งลำคลองมีปลาสวายตัวโตๆ จำนวนมากดำผุดดำว่ายอยู่ในน้ำ และนี่ก็คือเสน่ห์และความน่าสนใจของที่นี่ 

13.15 น. - 15.00 น.
เสพศิลป์ ณ บ้านศิลปิน
  • ​นำท่านเดินลัดเลาะริมน้ำตามทางเดินไม้เลียบริมคลองซึ่งมีร้านค้าต่างๆ มากมายให้เราได้จับจ่าย มีทั้งร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกเรียงรายตลอดเส้นทาง และยังเป็นที่ตั้งของ “บ้าน ศ.จิตรกร” ซึ่งจะรับวาดภาพเหมือนโดยใช้เวลาเพียง 15 นาที ถัดไปเป็น “ร้านบ้านของเล่น” มีของเล่นมากมายในสมัยอดีตที่เก็บไว้และจัดแสดงให้ได้ชม สุดทางเดินริมคลองนั้น เป็นที่ตั้งของ "บ้านศิลปิน"

  • เวลาแห่งการเสพศิลป์ ท่ามกลางความเก๋า แบบเก๋ๆ ณ บ้านศิลปิน โดยศิลปินที่รักในงานศิลปะนั้นจะมาแสดงผลงานศิลปะให้แก่คนทั่วไปและผู้ที่รักในงานศิลปะได้ชมกัน ภายในอาคารแห่งนี้ เป็นบ้านไม้ทรงมนิลารูปตัวแอล เมื่อก่อนนั้นจะสร้างล้อมรอบเจดีย์เก่า ที่เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง สันนิษฐานว่าเป็นหนึ่งในสี่ของเจดีย์แต่ละทิศ ที่กำหนดเขตพื้นที่เก่าของวัดกำแพงไว้

  • และไหว้พระเสริมสิริมงคล ณ วัดกำแพงบางจากวัดเก่าแก่ในย่านคลองบางหลวง ไฮไลต์ของวัดแห่งนี้อยู่ที่ ‘ภาพจิตรกรรมฝาผนัง’ ที่มีทั้งความเกี่ยวข้องกับสัณฐานของโลกตามคติไตรภูมิ บ้างก็เป็นภาพทศชาติชาดกตามคติโบราณ ภายในพระอุโบสถมีพระประธานนามว่า ‘หลวงพ่อบุษราคัม’ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ได้รับการบูรณะซ่อมแซมในสมัยรัชกาลที่ 3 นอกจากนี้ ภายในพระวิหารยังมีหมู่พระพุทธรูปที่เป็นพระยืนและพระพุทธรูปที่ยกพระหัตถ์ขวาขึ้นมา เรียกว่า ปางห้ามญาติ ห่มจีวรลวดลายวิจิตรงดงาม พระพักตร์แบบหน้าหุ่น ไม่มีพระถัน ถือเป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธรูปในสมัยรัชกาลที่ 3 เช่นกัน

  • ชม การแสดงหุ่นละครเล็ก ซึ่งหุ่นละครเล็ก เป็นศิลปะการแสดงที่ผสานศิลปะหลายแขนงไว้ด้วยกัน (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ถ้ามีการแสดง)

15.00 น.
ระหว่างล่องเรือไปวัดอินทาราม

ผ่าน วัดประดู่ฉิมพลี วัดที่โดดเด่นด้วยศิลปกรรมแบบรามัญ, วัดปากน้ำภาษีเจริญ, วัดราชคฤห์วรวิหาร

15.30 น.
แวะชมวัดอินทารามวรวิหาร 

วัดอินทารามวรวิหาร (บางยี่เรือ ธนบุรี) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของพระเจ้ากรุงธนบุรี สักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินที่พระวิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และมีโบราณวัตถุสมัยพระองค์ท่านยังมีพระชนม์ชีพ เช่นพระแท่นบรรทม, พ