นั่ง "เรือหางยาว " ไหว้พระ 5 วัดดัง วิถีชีวิตริมคลอง

ไหว้พระ วัดระฆังโฆสิตาราม, วัดอินทาราม, วัดหงส์รัตนาราม, วัดกัลยาณมิตร, วัดอรุณราชวราราม ชมวิถีชีวิตริมคลอง เที่ยวบ้านศิลปิน

ราคาเริ่มต้น

1,690

บาท/ท่าน

บรรยาย:
ภาษาไทย

ระยะเวลา:
1 วัน

เดินทางโดย:
เรือหางยาว + เดิน

วันที่เดินทาง:
ธันวาคม (ทุกวันอาทิตย์)

ทริปไฮไลท์
  • ล่องเรือหางยาวเที่ยว “ชุมชนคลองบางหลวง”

  • ไหว้พระสักการะ 5 วัดดัง วัดระฆังโฆสิตาราม วัดอินทาราม วัดหงส์รัตนาราม วัดกัลยาณมิตร วัดอรุณราชวราราม

  • เสพงานศิลป์ ถ่ายรูปชิคๆที่ “บ้านศิลปิน”

  • ชมหุ่นละครเล็ก ศิลปะการแสดงชื่อดังของเมืองไทย (ถ้ามี)

  • รับประทานอาหาร "มื้อกลางวัน" อร่อย จานเด็ด

รายการการเดินทาง

11.00 น.
พร้อมกัน ณ ท่าน้ำศิริราช วังหลัง

ณ ท่าน้ำศิริราช วังหลัง จะมีเจ้าหน้าที่บริษัท บายนาว จำกัด คอยให้การต้อนรับ เช็คอินและแจกชุดสมนาคุณเพื่อสุขอนามัยของท่าน Hygiene Travel Safety Kit ไว้สำหรับทุกท่าน ท่านละ 1 ชุด จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริมน้ำเจ้าพระยา ณ ท่าวังหลัง

12.30 น.
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

เริ่มต้นวัดแรก วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นโทกราบสักการะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) โดยการสวดพระคาถาชินบัญชร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่าน วัดระฆังแห่งนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นที่ประดิษฐานของ “พระประธานยิ้มรับฟ้า” ซึ่งครั้งหนึ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จมาพระราชทานผ้ากฐิน ทรงมีพระราชดำรัสว่า “ไปวัดไหนไม่เหมือนมาวัดระฆัง พอเข้าประตูโบสถ์ พระประธานยิ้มรับฟ้าทุกที” จึงเป็นที่มาของชื่อพระประธาน ประกอบกับภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่มีเรื่องราวของต่างๆ ของพระพุทธเจ้า อีกทั้งยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามภายในวัด มีหอพระไตรปิฎก ในอดีตเคยเป็นพระตำหนักและหอประทับนั่งของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขณะทรงรับราชการในสมัยธนบุรี

12.50 น.
นั่งเรือหางยาว เข้า "คลองบางหลวง"

นำท่านลง เรือหางยาว ที่ ท่าวัดระฆัง ล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยา เรือล่องเข้าสู่คลองบางกอกใหญ่ หรือ คลองบางหลวง ปัจจุบันยังเต็มไปด้วยกลิ่น อายในอดีต เราสามารถพบเห็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบ้านแถบนี้ ไม่ว่าจะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวรูปทรงเก่าแก่ วัดวาอารามที่แสนสงบร่มเย็น ตลอดทั้งลำคลองมีปลาสวายตัวโตๆ จำนวนมากดำผุดดำว่ายอยู่ในน้ำ และนี่ก็คือเสน่ห์และความน่าสนใจของที่นี่ 

13.15 น. - 15.00 น.
เสพศิลป์ ณ บ้านศิลปิน
  • ​นำท่านเดินลัดเลาะริมน้ำตามทางเดินไม้เลียบริมคลองซึ่งมีร้านค้าต่างๆ มากมายให้เราได้จับจ่าย มีทั้งร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกเรียงรายตลอดเส้นทาง และยังเป็นที่ตั