นั่ง "เรือหางยาว " ไหว้พระ 5 วัดดัง วิถีชีวิตริมคลอง

ไหว้พระ วัดระฆังโฆสิตาราม, วัดอินทาราม, วัดหงส์รัตนาราม, วัดกัลยาณมิตร, วัดอรุณราชวราราม ชมวิถีชีวิตริมคลอง เที่ยวบ้านศิลปิน

ราคาเริ่มต้น

1,690

บาท/ท่าน

บรรยาย:
ภาษาไทย

ระยะเวลา:
1 วัน

เดินทางโดย:
เรือหางยาว + เดิน

วันที่เดินทาง:
ธันวาคม (ทุกวันอาทิตย์)