อัศจรรย์อันซีนไทยแลนด์ เมืองจิ๋วแต่แจ๋ว
เชียงราย - พะเยา

ราคาเริ่มต้น

xxxxx

บาท/ท่าน

เชียงราย… เสพงานศิลป์ ถิ่นเมืองอาร์ต สุดฟินพิชิต 3 ภู 3 ตระกูลชี้ที่ ภูชี้ฟ้า..ภูชี้ดาว..ภูชี้เดือน.. พร้อมแวะทัศนาดอยผาตั้ง เที่ยวพะเยา…เส้นทางสายหมอก กับร่องรอยอดีต เที่ยวพะเยาแอ่วเบา เบา ให้ม่วนใจ๋...อุ่นไอสายหมอกที่ภูลังกา..และอาทิตย์อัสดง ณ กว๊านพะเยา..

บรรยาย:
ภาษาไทย

ระยะเวลา:
5 วัน 4 วัน

เดินทางโดย:
เครื่องบิน และรถตู้ปรับอากาศ

วันที่เดินทาง:
ธันวาคม

ทริปไฮไลท์

  • พิชิต 3 ภู ตระกูลชี้ ทั้งฮิต & ฮิปของเชียงรายที่ “ภูชี้เดือน , ภูชี้ดาว , ภูชี้ฟ้า” ตอนเช้าที่จะมีทะเลหมอกปกคลุมในหุบเขาด้านล่าง

  • แวะชม “ดอยผาตั้ง” ที่สามารถมองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนกันของฝั่งลาว

  • เที่ยวน้ำตกสวยๆ “น้ำตกภูซาง” เป็นน้ำตกน้ำอุ่นเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

  • นมัสการ “วัดนันตาราม” วัดที่อนุรักษ์วิหารศิลปะแบบไทยใหญ่ ตัววิหารสร้างด้วยไม้สักทั้งหลักตกแต่งลวดลาย ฉลุไม้อย่างสวยงาม

  • ชื่นชมความสวยงามที่ทำให้เวลาหยุดนิ่ง "ภูลังกา" จังหวัดพะเยา สถานที่ชมทะเลหมอกสุดสวย พร้อมสัมผัสอากาศดี ๆ และธรรมชาติเขียวขจี

  • นมัสการ “วัดพระเจ้านั่งดิน” วัดพระนั่งดิน อัศจรรย์อันซีนของไทยแลนด์

  • ล่องเรือพายแจว กว๊านพะเยา เพื่อไปนมัสการวัดเก่าแก่กลางกว๊านพะเยาที่ มีอายุราว ๕๐๐ กว่าปีแห่งนี้ “วัดติโลกอาราม”

  • เช็คอิน “ไร่สิงห์ปาร์ค” แลนด์มาร์คเชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สร้างความสุขให้กับชุมชนและผู้มาเยือน

  • เสพงานศิลป์ ถิ่นเชียงรายที่ วัดร่องขุ่น , วัดร่องเสือเต้น , พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

  • แวะชม “ไร่ชาฉุยฟง” ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติและทิวเขาที่สวยงาม

รายการการเดินทาง