เพชรบุรี

 กรุงเทพ - เพชรบุรี 

เลื่อนลง

One Day Trip นั่งรถไฟเที่ยวเพชรบุรี

บรรยาย:

ภาษาไทย, อังกฤษ (English)

ระยะเวลา:

1 วัน

เดินทางโดย:

รถไฟชั้น 2 ที่นั่งปรับอากาศ + รถตู้ปรับอากาศ

1,390

ราคา:

วันที่เดินทาง:

ทุกวันอาทิตย์

บาท/ท่าน

Highlight

 • นมัสการองค์ พระปฐมเจดีย์ ที่จังหวัดนครปฐม

 • ชมธรรมชาติที่สวยงามใน ถ้ำเขาหลวง

 • เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรี ผ่าน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี
  โบราณสถานประจำเมืองเพชร

 • เยี่ยมชม วัดใหญ่สุวรรณาราม วัดเก่าแก่ดั้งเดิม ที่มีศิลปะหาดูยากในยุคอยุธยา

 • แวะเช็คอินและถ่ายรูปชิคๆ ที่ Merci Papa Cafe & Hostel

รายละเอียดการเดินทาง

06.30 น. เดินทางจากสถานีกรุงเทพฯ

 

07.40 น. ถึงนครปฐม นมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ / เดินเลือกซื้อของได้ 40 นาที
08.20 น. รถไฟออกจากสถานีนครปฐม

 

09.44 น. ถึง สถานีรถไฟเพชรบุรี จากนั้น ทางเราได้จัดเตรียม บริการนำท่านเที่ยวภายในเมืองเพชรบุรีด้วยรถตู้ตลอดทั้งวัน

 

09.50 น. เดินทางถึง ถ้ำเขาหลวง ถ้ำหินปูนเก่าแก่ประจำจังหวัดเพชรบุรี ที่นี่เป็นภูเขาขนาดเล็กสูงเพียง 92 เมตร ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี และ เขาวังเพียงแค่ 5 กิโลเมตร ภายในถ้ำแบ่งออกเป็น 5 ห้องโดยนับจากปากถ้ำเข้าไป หน้าสุดจะพบกับรอยพระพุทธบาทจำลองข้างขวาทำจากหินแกะสลัก มีฐานที่ซ้อนกัน ชั้นล่างเดิมเป็นรอยที่มีมาแต่สมัยอยุธยา และชั้นบนที่ถูกบูรณะทับเพิ่มขึ้นในสมัย ร.4 ถัดเข้าไปด้านใน พบกับ ห้องโถงที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานกันอยู่อย่างมากมายไฮไลท์ คือ หลวงพ่อถ้ำหลวง พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณปล่องถ้ำในช่วงเวลา 09.30 – 10.30 น. ที่เราเดินทางไปถึงจะเป็นช่วงที่แสงส่องผ่านปล่องถ้ำลงมาสะท้อนกับองค์พระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ให้ภาพที่สวยงามมาก 

 

10.40 น. ออกจากถ้ำเขาหลวง เราพาทุกท่านเดินทางไปเที่ยวต่อกันที่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี หรือเขาวัง ที่เราคุ้นเคยกัน โบราณสถานและสัญลักษณ์ที่สำคัญประจำจังหวัดเพชรบุรี ด้านบนเขา มีเจดีย์ วัดสีขาว กลุ่มอาคารที่สวยงามตั้งอยู่บนยอดเขาสูง 92 เมตร กระจัดกระจายกันไปตามพื้นที่ต่างๆบนยอดเขา ซึ่งระหว่างทางเดินจะมีการปลูกต้นไม้ที่ให้ร่มเงา เย็นสบายตลอดเส้นทางการขึ้นชมด้านบนจะมีรถรางไฟฟ้าที่มีคอยบริการทุกท่าน กลุ่มอาคารดังกล่าวนี้ เป็นงานสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนีโอคลาสิกผสมผสานกับจีน 

 

11.30 น. ออกเดินทางกันต่อ จากอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี ไม่ไกลกันนัก เราพาทุกท่านแวะไหว้พระ ที่ วัดใหญ่สุวรรณาราม หรือที่คนเพชรบุรีเรียกกันว่า วัดใหญ่ พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร เดิมใช้ชื่อว่าวัดน้อยปักษ์ใต้ จากหลักฐานต่างๆที่พบภายในวัดทำให้มีการคำนวนไว้ว่าที่วัดนี้ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา นอกจากนี้วัดใหญ่ยังเป็นรวบรวมช่างที่มีฝีมือดีของเมืองเพชรบุรีไว้มากมาย พระอุโบสถของวัดมีระเบียงคดรอบและก่ออิฐถือปูนฐานปัทม์ เป็นรูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบในสมัยอยุธยา ฝาผนังของอุโบสถมีภาพงานเขียนเทพชุมนุม เรียงรายกัน 5 มีความงดงามและทรงคุณค่าทางศิลปะอย่างมาก มีชั้นพระพรหม ยักษ์ ครุฑ ฤาษี และเทวดา ไม่ซ้ำแบบกัน คั่นกลางองค์เทพด้วยลายดอกไม้ พบว่ามีอายุร่วมกว่า 400 ปี

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่นชื่อดัง

 

14.00 น. อิ่มหนำสำราญในมื้อกลางวันกันแล้วนำท่านเที่ยวชม พระรามราชนิเวศน์ หรือที่คุ้นชื่อกันคือ พระราชวังบ้านปืน เป็นพระราชวังสำหรับการพักค้างแรมช่วงหน้าฝนของพระมหากษัตริย์ เมื่อมีการการเสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ถูกสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( ร.5 ) เป็นพระราชวังที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมจากตะวันตกแบบบาโรค และผสมผสานด้วยการตกแต่งแบบอาร์ต นูโว ที่ช่วงนั้นกำลังได้รับความนิยมในหลายประเทศ มีจุดเด่นที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนคือ หน้าต่างทุกบาน และเพดาน จะสูงกว่าอาคารปกติทำให้มองดูแล้วรู้สึกยิ่งใหญ่ ตระการตา และโอ่อ่า เน้นความทันสมัยไม่เน้นลวดลายปูนปั้น พื้นที่รอบๆจะมีสวนหย่อมและลานน้ำพุเป็นการตกแต่งที่สวยงาม ราวกับพระราชวังในต่างประเทศ

 

15.30 น. แวะเช็คอิน และถ่ายรูปชิคๆ ที่ Merci Papa Café & Hostel คาเฟ่สุดแห่งใหม่ของเพชรบุรี ที่ตกแต่งบรรยากาศในสไตล์ฟาร์ม (พร้อมบริการเครื่องดื่มเมนูซิกเนเจอร์จากทางร้าน 1 แก้ว)

 

16.30 น. รถตู้ส่งท่านที่สถานีเพชรบุรี เพื่อขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพฯ

 

19.25 น. ถึงสถานีกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วรถไฟท่องเที่ยวขบวนพิเศษ ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ - สวนสนประดิพัทธ์ (จ.ประจวบคีรีขันธ์) แบบที่นั่งปรับอากาศ ชั้น 2 คณะจะลงที่สถานีเพชรบุรี

 • รถตู้ ปรับอากาศ ท่องเที่ยวใน จังหวัดเพชรบุรี ตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทางเป็นอย่างดี

 • อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น ตามรายการ 1 มื้อ

 • พิเศษ! เมนูเครื่องดื่มที่ร้านคาเฟ่ ท่านละ 1 แก้ว ตามรายการ

 • บริการน้ำดื่มท่านละ 2 ขวด

 • ของสมนาคุณ Hygiene Travel Kit เช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์ ฯลฯ

 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ

 • มัคคุเทศก์ คนขับรถ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่ารถ หรือ ค่าตั๋วเครื่องบินจากทุกเส้นทาง และค่าเดินทางมาที่จุดนัดพบ

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน

กรุณาชำระค่าเดินทางเต็มจำนวน ภายใน 48 ชั่วโมงหลังทำการจอง

การยกเลิกและคืนเงิน

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน

 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

 3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

 4. คณะที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

 5. ในบางกรณีเมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ซึ่งทางทีมงานจะต้องส่งเงินมัดจำไปมัดจำค่าที่พักและยานพาหนะทันที ดังนั้นจากภาระดังกล่าวทีมงานจึงขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากผู้จอง

 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ

 • กรุณาพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง

 • กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ ตามมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน 18 ท่านขึ้นไปถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง

 • รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ การเมือง และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด