วันเดียว ก็เที่ยวได้! นั่งรถไฟเที่ยวกาญจนบุรี

นั่งรถไฟชั้น 2 ที่นั่งปรับอากาศ ไปเช้า - เย็นกลับ เที่ยวน้ำตกไทรโยคน้อย เส้นทางประวัติศาสตร์ ทางรถไฟสายมรณะ ณ วัดพุตะเคียน แวะจิบกาแฟ ณ คาเฟ่ชื่อดัง

บรรยาย:
ภาษาไทย, อังกฤษ (English)

ระยะเวลา:
1 วัน

เดินทางโดย:
รถไฟ และรถตู้ปรับอากาศ

วันที่เดินทาง:
พฤศจิกายน - ธันวาคม

รายการการเดินทาง

06.00 - 06.30 น.
พร้อมกัน ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)

พร้อมกัน ณ จุดนัดพบสถานีกรุงเทพฯ (สถานีหัวลําโพง) เจ้าหน้าที่คอยให้บริการ ต้อนรับท่าน (05.45 น.)
รถไฟออกเดินทางจาก สถานีกรุงเทพฯ (สถานีหัวลําโพง) โดยขบวนรถพิเศษนําเที่ยว ขบวนที่ 909 (ไป) – 910 (กลับ)

07.40 น.
เดินทางถึง "สถานีรถไฟนครปฐม"

นำท่าน “นมัสการองค์พระปฐมเจดีย์” วัดพระปฐมเจดีย์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีจุดเด่นที่สำคัญคือ พระปฐมเจดีย์ หรือ พระธมเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่และสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย (ให้ท่านได้เดินเลือกซื้อของได้ 40 นาที)

09.35 น.
เดินทางถึง "สะพานข้ามแม่น้ำแคว"

ให้นักท่องเที่ยวชม และถ่ายภาพสะพานข้ามแม่น้ำแควตามอัธยาศัย สะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง เป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะ สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย ฮอลันดา และนิวซีแลนด์ประมาณ 61,700 คน และกรรมกรชาวจีน ญวน ชวา มลายู ไทย พม่า อินเดียอีกจำนวนมาก มาก่อสร้างทางรถไฟสาย ยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่า ซึ่งเส้นทางช่วงหนึ่งจะต้องข้ามแม่น้ำแควใหญ่ จึงต้องมีการสร้างสะพานขึ้น การสร้างสะพานและทางรถไฟสายนี้ เต็มไปด้วยความยากลำบาก ความทารุณของสงครามและโรคภัย ตลอดจนการขาดแคลนอาหาร ทำให้เชลยศึกหลายหมื่นคนต้องเสียชีวิตลง เชิญท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

11.00 น.
ขบวนรถไฟวิ่งผ่าน สถานีรถไฟถ้ำกระแซ

สถานีรถไฟถ้ำกระแซ เป็นสถานีรถไฟที่ได้รับความนิยมของการชมเส้นทางรถไฟสายมรณะ ถ้ำกระแซอยู่ห่างจากสถานีนี้เพียงเล็กน้อย ตั้งอยู่ริมหน้าผาใกล้กับทางรถไฟ เคยเป็นที่พักของเชลยศึกในช่วงที่มีการสร้างทางรถไฟสายมรณะ ไทย-พม่า ถ้ำกระแซ ถือเป็นจุดชมวิวที่โด่งดัง และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี เป็นเส้นทางรถไฟที่สวยที่สุด และอันตรายที่สุดของเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - น้ำตก หรือที่เรียกกันว่า "เส้นทางรถไฟสายมรณะ”

 

ทางรถไฟสายมรณะสายนี้สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยใช้แรงงานเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรและกรรมกรชาวเอเชีย ที่กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้างเพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า ปัจจุบันเส้นทางนี้ไปสุดปลายทางที่บ้านท่าเสาหรือสถานีน้ำตกระยะทางจาก สถานีกาญจนบุรีถึงสถานีน้ำตกเป็นระยะทางประมาณ 77 กิโลเมตร

 

“หากนับหมอนหนุนรางรถไฟมีเท่าไหร่ จำนวนผู้คน-เชลยศึกที่ถูกเกณฑ์มาสร้าง ทางรถไฟ สายนี้ก็ตายไปเท่านั้น”

 

นี่คือคำเล่าขานถึงเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ ไทย-พม่า ระยะทางกว่า 415 กิโลเมตรนี้ จนได้รับการขนานนามว่า 

“เส้นทางรถไฟสายมรณะ” (The Death Railway)

11.30 น.
เดินทางถึงสถานีน้ำตก และแวะชม “น้ำตกไทรโยคน้อย” 

 • ขบวนรถไฟเดินทางถึง สถานีน้ำตก เจ้าหน้าที่นำคณะลงจากขบวนรถไฟที่สถานีนี้ จากนั้นเปลี่ยนเป็นรถโดยสารเป็น
  รถตู้ปรับอากาศ เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง (คันละ 8 – 10 ท่าน)

 • นำท่านแวะชม “น้ำตกไทรโยคน้อย” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า น้ำตกเขาพัง เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมาช้านานเหตุที่ได้ชื่อว่าน้ำตกเขาพัง เพราะเกิดบน หน้าผาหินปูนที่พังทลายลงมาจนเกิดโขดหินปูนลดหลั่นกันอยู่ตรงบริเวณเชิงเขา ต้นกำเนิดเป็นน้ำผุดจากภูเขาแล้วไหลมาตาม ลำธารเล็กๆ ไหลตกลงที่ผาหินปูนที่มีความสูง ประมาณ 15 เมตร แผ่กระจายไปตามพื้นเขาลาดเอียง ภายใต้ร่มเงาของพันธุ์ไม้ นานาชนิดเป็นน้ำตกที่มีขนาดไม่ใหญ่มากมีเพียงชั้นเดียว ในฤดูฝนจะมีน้ำค่อนข้างเยอะกว่าฤดูแล้งซึ่งจะไม่มีน้ำ

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่นชื่อดัง

13.30 น.
แวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และชมทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ ณ วัดพุตะเคียน

นำท่านเดินทางสู่ วัดพุตะเคียน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ "เจดีย์อธิษฐานสำเร็จ" ที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ได้เมตตาประทานพระบรมสารีริกธาตุแก่วัดนี้ พระครูสุทธิสารโสภิต เจ้าอาวาสวัดพุตะเคียน จึงได้หาที่จะประดิษฐานในที่ๆ เหมาะสม  และได้หารือพร้อมเชิญชวนชาวบ้านร่วมกันสร้างเจดีย์ขึ้นบนหินลอยก้อนใหญ่ จำลองพระธาตุอินทร์แขวนพระเจดีย์องค์สำคัญในรัฐมอญ เป็นศิลปะแบบมอญพม่า ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นอีกหนึ่งศาสนสถานสำคัญคู่วัดพุตะเคียนแห่งนี้ และที่พลาดไม่ได้ คือ บริเวณหลังวัดที่ยังคงมีร่องรอยทาง รถไฟสายมรณะที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด มีระยะทางประมาณ 100 เมตร ซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแห่งหนึ่งในกาญจนบุรี

15.30 น.
แวะเช็คอิน และถ่ายรูปชิคๆ ที่ The Village Farm To Café 

คาเฟ่สุดโมเดิร์นแห่งกาญจนบุรี ที่ตกแต่งบรรยากาศในสไตล์ฟาร์ม (พร้อมบริการเครื่องดื่มเมนูซิกเนเจอร์จากทางร้าน 1 แก้ว)

16.30 - 19.25 น.
รถตู้ส่งที่สถานีรถไฟกาญจนบุรี และเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 • รถตู้ส่งท่านที่สถานีกาญจนบุรี เพื่อขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพฯ

 • รถไฟออกเดินทางจากสถานีกาญจนบุรี

 • ถึงสถานีกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าเดินทางนี้รวม

 • รถไฟ แบบที่นั่งปรับอากาศ ชั้น 2 ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ - น้ำตก (จ.กาญจนบุรี)

 • รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวใน จังหวัดกาญจนบุรี ตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทางเป็นอย่างดี

 • อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น ตามรายการ 1 มื้อ

 • พิเศษ! เมนูเครื่องดื่มที่ร้านคาเฟ่ ท่านละ 1 แก้ว ตามรายการ

 • บริการน้ำดื่มท่านละ 2 ขวด

 • ของสมนาคุณ Hygiene Travel Kit เช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์ ฯลฯ

 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ

 • มัคคุเทศก์ คนขับรถ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่ารถ หรือ ค่าตั๋วเครื่องบินจากทุกเส้นทาง และค่าเดินทางมาที่จุดนัดพบ

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง

การชำระเงิน: กรุณาชำระค่าเดินทางเต็มจำนวน ภายใน 48 ชั่วโมง หลังทำการจองจึงจะถือว่าทำการจองเสร็จสมบูรณ์แล้ว

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทำการ บริษัทฯคืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันทำการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วันทำการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

 • กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

 • ในบางกรณีเมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ซึ่งทางทีมงานจะต้องส่งเงินมัดจำไปมัดจำค่าที่พักและยานพาหนะทันที ดังนั้นจากภาระดังกล่าวทีมงานจึงขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากผู้จอง

 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

หมายเหตุ

 • กรุณาพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง

 • กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ ตามมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน 18 ท่านขึ้นไปถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง

 • รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ การเมือง และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด