3 วัน 2 คืน เที่ยวชัยภูมิหน้าฝน...ชมดอกไม้บานเต็มผืนป่า @ทุ่งดอกกระเจียว

ราคาเริ่มต้น (บาท/ท่าน)

12,900

บรรยาย:

ภาษาไทย, อังกฤษ (English)

ระยะเวลา:

3 วัน 2 คืน

เดินทางโดย:

รถตู้ปรับอากาศ

วันที่เดินทาง:

ตุลาคม - ธันวาคม 2564

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ชัยภูมิ - มอหินขาว – วัดพระธาตุชัยภูมิ

04.45 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่ Getaway Holidays คอยให้การต้อนรับ และ อํานวยความสะดวกแก่ท่าน พร้อมแจกชุด Hygiene Travel kit ท่านละ 1 ชุด เพื่อสุขอนามัยที่ดีของท่าน

 

05.00 น. ออกจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางจากกรุงเทพฯถึงชัยภูมิ (ระยะทางประมาณ 377 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง 20 นาที) ระหว่างทางเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

07.00 น. แวะรับประทานอาหารเช้าระหว่างเดินทาง

 

10.30 น. เดินทางถึง “มอหินขาว” ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
มอหินขาวนั้น คือ กลุ่มหินทรายสีขาววางเรียงรายคล้ายกับ สโตนเฮนจ์ ในประเทศอังกฤษ ทำให้ที่นี่ได้ฉายาว่า สโตนเฮนจ์เมืองไทย สิ่งที่ทำให้ที่นี่กลายเป็นสวนหินธรรมชาติขึ้นมาก็เพราะเกิดจากการสะสมของตะกอนทรายและดินเหนียวจนแข็งตัวกลายเป็นหิน ลักษณะของหินกลุ่มต่างๆ นี้ เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกจนบีบอัด คดโค้ง แตกหัก และกัดเซาะกัน ทำให้มองดูแล้วเป็นหินรูปต่างๆ ที่มีความสวยงามแปลกตา ตามจินตนาการของแต่ละคนที่พบเห็น ซึ่งนอกจากหินที่ มอหินขาว ที่เป็นหินทรายสีขาวแล้ว ก็ยังมี หินทรายแป้ง หินโคลน หินทรายสีม่วง เป็นกลุ่มหินอยู่หลายแห่งด้วยกัน กลุ่มหินชุดแรกที่จะได้เห็นเมื่อเดินทางเข้าไปยังบริเวณของอุทยานฯ ก็คือ เสาหิน 5 ต้น จะเป็นหินที่สูง 12 เมตร และมีหินต้นหนึ่งที่มีขนาดใหญ่เท่ากับ 22 คนโอบ เสาหิน 5 ต้นนี้ เป็นเสาหินที่โดดเด่นที่สุด และเป็นจุดที่ต้องห้ามพลาดของการมาเที่ยวชมที่ มอหินขาว แห่งนี้

 

ระหว่างทาง ผ่านระเบียงต้นไม้ซึ่งยกสูงขึ้นมา สามารถเดินขึ้นไปถ่ายภาพได้ มองเห็นทัศนียภาพที่เขียวโดยรอบ มาถึงสุดทางที่ “จุดชมวิวผาหัวนาค” ผาหัวนาค อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา เป็นส่วนหนึ่งของมอหินขาว ใช้เส้นทางเดินทางเดียวกันกับมอหินขาวซึ่งเป็นทางราดยางตลอด ในฤดูฝนจะมีดอกไม้ป่าบานสะพรั่ง และมีโอกาสได้เห็นทะเลหมอกในยามเช้า ผาหัวนาคอยู่ห่างจากมอหินขาวกลุ่มหินโขลงช้างประมาณ 4 กิโลเมตร

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 

13.30 น. นำท่านนมัสการ “วัดพระธาตุชัยภูมิ” พระมหาธาตุรัชมงคลเจดีย์สิริชัยภูมิ หรือ พระธาตุชัยภูมิ ตั้งอยู่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ประดิษฐานอยู่ ณ วัดอรุณธรรมสถาน บนเนินสูงของภูแลนคาเป็นที่บรรจุพระธาตุ มีอาคารและสิ่งก่อสร้างที่มีศิลปทางสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มองเห็นวิวแบบพาโนรามารอบทิศที่สดชื่นสบายตา ที่นี่ยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ผู้คนที่สนใจในการฏิบัติธรรมเข้ามาปฏิบัติธรรม เนื่องจากว่าเป็นวัดที่สงบ บรรยากาศร่มรื่นและเต็มไปด้วยธรรมชาติ ทางขึ้นไปยังพระธาตุผ่านบันไดนาคสีขาวที่มีลวดลายปูนปั้นที่งดงาม ผ่านซุ้มประตูสุดอลังการสีขาวที่มีลวดลายที่งามไม้แพ้กัน มาถึงด้านบนเป็นลานกว้าง บรรยากาศรอบเจดีย์ทิวทัศน์กว้างไกล สงบ ลมเย็น ตรงกลางคือ พระธาตุเจดีย์สีขาว ยอดพระธาตุเป็นสีทองคำอร่าม รูปแบบของพระเจดีย์นั้นเป็นศิลปะล้านนาผสมผสานกับศิลปะแบบล้านช้าง ซึ่งด้านบนพระธาตุนั้นมีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปยืนสีทองอร่ามอยู่ทั้ง 4 ทิศ ภายในพระธาตุประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ด้านในมีจิตรกรรมฝาผนัง และการประดับประดาบุษบกที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่งดงามมาก บริเวณผนังทั้งสี่ด้านมีพระพุทธรูปขนาดเล็กรอบผนังเยอะมาก นอกจากนี้บริเวณรอบพระเจดีย์ ยังมีลานชมวิวที่ลดหลั่นลงไปอีกด้วย พระธาตุชัยภูมิ อีกหนึ่งสถานที่แนะนำ ถ้ามาเที่ยวชัยภูมิต้องไม่พลาดแวะมากราบพระธาตุ ชมสถาปัตยกรรมลวดลายปูนปั้นที่แปลกตา พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบนยอดเขา เรียกได้ว่าอิ่มบุญและอิ่มใจ

 

14.00 น. ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านออกเดินทางต่อ

 

14.30 น. แวะชม “น้ำตกตาดโตน” เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิ เป็นน้ำตกที่สวยงาม ที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติตาดโตน มีน้ำไหลตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูฝนจะสวยงามเป็นพิเศษ ด้านบนเป็นธารน้ำไหลผ่านลานหินสองฝั่งธารร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ เหมาะที่จะนั่งพักผ่อนชมธรรมชาติและเล่นน้ำ ด้านบนน้ำตกมีสภาพเป็นลานหินกว้างประมาณ 50 เมตร และยาวไปตามลำน้ำประมาณ 300 เมตร ทำให้น้ำไหลลาดมาตามลานหิน มีแอ่งน้ำที่สามารถเล่นน้ำได้เป็นจุดๆ และไหลลงมาตกที่หน้าผาเป็นน้ำตกตาดโตนซึ่งมีความสูงประมาณ 6 เมตร และกว้าง 50 เมตร เมื่อมาถึงบริเวณทางเข้าต้องเดินเท้าเข้าไปน้ำตกประมาณ 200 เมตร

 

15.20 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยังที่พัก (ระยะทางประมาณ 118 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) ระหว่างทางเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

17.30 น. เดินทางถึงที่พัก “เส้นทาง @ LOVE รีสอร์ท” ทางรีสอร์ทมีบริการที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก ณ ที่พักแห่งนี้ เส้นทาง @ LOVE ได้จัดสัดส่วนพื้นที่ 4 ไร่ ได้อย่างลงตัว สวยงาม มีสนามหญ้ากว้างขวาง มุมภาพเขียนผนังเก๋ๆ มุมตกแต่งห้องน่ารักมากมาย ภายในห้องพักตกแต่งประดับด้วยตุ๊กตาหลากหลาย ที่รีสอร์ทมีความสงบเหมาะกับการมาพักผ่อนอย่างแท้จริง

 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 

20.00 น. เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/2

วันที่ 2 อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม - ทุ่งดอกกระเจียว – ทุ่งกังหันลม – วัดป่าอินทรเทพประดิษฐ์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท

08.00 น. นำท่านออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางไปยัง “อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม - ชมทุ่งดอกกระเจียว” ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอ เทพสถิต จ.ชัยภูมิ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับทุ่งบัวสวรรค์หรือ ดอกกระเจียวราชินีแห่งมวลไม้ออกดอกสีชมพูอมม่วง ที่จะทยอยผลิบานเป็นระยะเวลา 2 เดือน ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ถือเป็นไฮไลต์ท่องเที่ยวช่วงฤดูฝน ด้วยความงดงามตระการตาของ ดอกสีชมพูอมม่วงขึ้นเต็มทั่วผืนป่า เมื่อมาถึงที่ทำการอุทยานฯ จะมีการเปลี่ยนมาขึ้นรถกะบะท้องถิ่นนำเที่ยวไปยังจุดต่างๆ จุดแรก จุดชมวิวสุดแผ่นดินอยู่ห่าง จุดสูงสุดของ อช. ป่าหินงาม เบื้องหน้าเป็นทิวเขาและ ผืนป่า ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซับลังกาและ ทางขวามือเป็นพื้นที่ของจ. เพชรบูรณ์ สิ่งที่ดูพิเศษสุดของจุดชมวิว แห่งนี้ คือ ลักษณะของ ผาหินที่ยื่นออกไปในอากาศ คล้ายกับจุดชมวิว ผาหำหด แต่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อขึ้น ไปยืน บนหน้าผาจะมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้กว้างไกล จากนั้นเดินเท้าประมาณ 350 เมตร ไปต่อยังทุ่งดอกกระเจียวในช่วงแรกเป็นทางดิน เดินต่อไปไม่ไกล จะมีทางเดินทอดยาวสำหรับเดินชมทุ่งดอกกระเจียว การเดินทางมาชมทุ่งดอกกระเจียวที่สวยงามที่สุด คือ ในช่วงเช้าที่มีสายหมอกบางๆ ปกคลุม

จากนั้นรถกะบะท้องถิ่นจะพาไปยัง “ลานหินหน่อ ต่อด้วยลานหินงาม” เป็นที่มาของชื่อ ป่าหินงามมีสภาพเป็นลานหินกว้างครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ ล้อมรอบด้วยแนวป่าเต็งรัง บริเวณลานหินเต็ม ไปด้วยก้อนหินขนาดใหญ่ รูปทรงแปลกตา เช่น รูปสัตว์ ปราสาทโบราณ หินรูปถ้วย รางวัล ฟุตบอลฟีฟ่า รูปดอกเห็ดฯลฯ ซึ่งกิดจากการกัดเซาะของลมและน้ำมานานนับล้านปี

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

13.30 น. นำทุกท่านออกเดินทางต่อไปยัง ทุ่งกังหันลม จุดเช็คอินสุดว้าวที่น่ามาเที่ยวชม

14.00 น. เดินทางถึง “ทุ่งดอกดาวเรืองวิวกังหันลม” จุดชมวิว จุดถ่ายรูปแห่งใหม่ของอำเภอเทพสถิต ที่เต็มไปด้วยดอกดาวเรืองสีเหลืองอร่ามไกลสุดตา มีวิวด้านหลังเป็นกังหันลม ทุ่งดอกดาวเรือง เป็นพื้นที่ของชาวบ้านที่ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อจำหน่าย และตอนนี้ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชม ไปถ่ายรูปได้

15.00 น. นำท่านสักการะ “วัดป่าอินทรเทพประดิษฐ์” ตั้งอยู่ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ วัดที่สร้างจากความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมีพระอุโบสถสีทองอร่ามทั้งหลัง มีทั้งเจดีย์ทองและองค์พญานาคราชสีทองประดิษฐานล้อมรอบพระอุโบสถ ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสงบ เหมาะกับมาทำบุญและปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเดินทางมาถึงก็จะพบกับอุโบสถสีทอง ด้านหน้ามีสิงห์สองตัวตั้งเด่นเป็นสง่าเปรียบเสมือนผู้เฝ้าประตูวัด เดินตรงไปเป็นสนามหญ้าไปจนถึงทางเข้าอุโบสถ ด้านหน้ามีพระพุทธรูปหินทรายประดิษฐานอยู่ด้านหน้าและรอบอุโบสถ ถึงแม้ตัวอุโบสถจะไม่ใหญ่มาก แต่ด้วยความงดงามของตัวอุโบสถสีทองและลวดลายหน้าบันแกะสลัก รวมทั้งบันไดพญานาคสีทอง ที่ล้อมรอบเปรียบเสมือนกำแพง ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปปรางค์ปางนาคปรกที่งดงามมาก เป็นอีกหนึ่งวัดในชัยภูมิ ที่สวยงามและสงบ และไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง

15.40 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

16.00 น. เดินทางถึงที่พัก “เส้นทาง @ LOVE” ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

20.00 น. นำท่านกลับเข้าที่พัก ค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/2

วันที่ 3 ชัยภูมิ - วัดบ้านไร่ นครราชสีมา – Cafe Laura bar & restaurant สระบุรี - กรุงเทพมหานคร

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท

08.30 น. เช็คเอ้าท์จากโรงแรม รถตู้ปรับอากาศรอรับคณะนำท่านเดินทางไปยังวัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา (ระยะทางประมาณ 73.3 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที) ระหว่างทางเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

09.40 น. นำท่านนมัสการ “วัดบ้านไร่” ตั้งอยู่ใน ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีชื่อเสียงเนื่องจากพระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ) พระเกจิชื่อดัง เป็นที่เคารพศรัทธาของคนทั้งประเทศ ท่านเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ ปัจจุบัน พระภาวนาประชานาถ (นุช รตนวิชโย) เป็นรักษาการเจ้าอาวาส จึงทำให้วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปด้วย หลวงพ่อคูณเป็นพระชาวบ้านที่เข้าถึงมวลชนทุกระดับชั้น ตั้งแต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน นักการเมืองไปจนถึงชาวบ้าน ด้วยท่านมีเมตตามหานิยม มีวิธีการสั่งสอนที่ตรงไปตรงมาง่ายแก่การเข้าใจ วัดบ้านไร่เดิมเป็นสำนักสงฆ์ที่มีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2436 ในช่วงรัชกาลที่ 5 โดยมีพระอาจารย์เชื่อม วิรโช เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกได้มีการก่อสร้างศาสนอาคารต่างๆ ขึ้น โดยเฉพาะช่วงที่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เป็นเจ้าอาวาสได้มีการพัฒนาวัดมากที่สุด ด้วยมีผู้ศรัทธาจากทั่วประเทศได้ร่วมถวายวัตถุปัจจัยเป็นเงินมหาศาล หลวงพ่อคูณได้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น การบูรณะวัด การสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น

10.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับโดยเดินทางไปตามเส้นทางจังหวัดนครราชสีมา - สระบุรี (ระยะทางประมาณ 126 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) ระหว่างทางเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้าน “เทพประทานสเต็กเฮ้าส์” ตั้งอยู่ที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ร้านนี้เป็นร้านสเต็กเฮ้าส์ชื่อดังอีกหนึ่งร้าน ที่เปิดมาเป็นเวลานานแล้ว นอกจากนี้ยังมีอาหารไทย และ อาหารจีน บริการอีกด้วย รสชาติถูกปาก บรรยากาศร่มรื่น

13.30 น. หลังรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อย นำทุกท่านออกเดินทางต่อ

14.00 น. แวะพักผ่อนระหว่างการนั่งรถด้วยการมาผ่อนคลายที่ “Café Laura bar & restaurant” อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นร้านคาเฟ่สไตล์ยุโรปที่สวยงาม หรูหรา บรรยากาศโรแมนติกท่ามกลางขุนเขาเขียวขจีของมวกเหล็ก ที่นี่เป็นทั้งร้านอาหารและร้านกาแฟ ให้ทุกท่านอิสระกับการเลือกดื่มชา กาแฟ หรือขนมหวาน ขนมเค้กตามอัธยาศัย ภายในร้าน มีพื้นที่กว้างขวาง เป็นสถานที่เหมาะแก่การถ่ายภาพเช็คอินมาก มีมุมสวยๆชิคๆหลายมุม ให้ทุกท่านได้อัพรูปกันแน่นอน

14.45 น. นำทุกท่านออกเดินทางต่อ

17.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/3

รายละเอียดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม