นั่งรถไฟแอ่ว “เมืองแพร่” แล “เมืองลอง” 4 วัน 3 คืน

มองบ้านปิน ถิ่นคุ้มเจ้า ชาวล้านนา เนิบช้า พาเพลิน เดินเล่นเรียนรู้ประวัติศาสตร์

ราคาเริ่มต้น

xxxxx

บาท/ท่าน

บรรยาย:
ภาษาไทย

ระยะเวลา:
4 วัน 3 วัน

เดินทางโดย:
รถไฟ + รถตู้ปรับอากาศ

วันที่เดินทาง:
ธันวาคม

ทริปไฮไลท์

 • ชมสถานีรถไฟบ้านปิน "บาวาเรียนสไตล์" แห่งแรกของเมืองไทย

 • นมัสการขอพรกับ พระธาตุศรีดอนคำ และ พระเจ้าพร้าโต้ พระพุทธรูปไม้ศิลปะล้านนา

 • เที่ยว "คุ้มหลวง" เมืองแพร่ ชมสถาปัตยกรรมบ้านขนมปังขิง สถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 5

 • ชมศิลปะพุกาม (พม่า) อุโบสถไม้หลังเดียว ณ วัดจอมสวรรค์

 • ร่วมขบวนแห่ครัวตาน ทำบุญที่วิหารวัดมิ่งเมือง

 • ทำ Workshop “ศูนย์เรียนรู้หม้อห้อม บ้านป้าเหงี่ยม” และเรียนรู้วิธีทำหม้อห้อม

 • ชม Unseen ปรากฎการณ์ธรรมชาติ อายุล้านปี ณ วนอุทยานแพะเมืองผี

รายการการเดินทาง

วันที่ 1: กรุงเทพฯ - สถานีรถไฟหัวลำโพง - สถานีบ้านปิน จ.แพร่
 • เดินทางสู่ แพร่ ด้วย รถด่วนขบวนที่ 51 รถไฟชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ (รุ่นแดวู)

วันที่ 2: สถานีบ้านปิน จ.แพร่ - พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ - วัดพระธาตุศรีดอนคำ – วัดสะแล่ง – คุ้มเจ้าหลวง – จินเจอร์เบรดเฮาส์แกลอรี่
 •  สถานีรถไฟบ้านปิน เป็นสถานีรถไฟที่มีอาคารมีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยศิลปะยุโรป มีอายุกว่า 100 ปี  สถานีรถไฟแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างด้วยสไตล์ “เฟรมเฮ้าส์” แบบบาวาเรียน หรือแบบโครงไม้ ซึ่งเป็นที่นิยมมากในแคว้นบาวาเรียของเยอรมนี

 • พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ  ตัวอาคารมีสีเหลืงโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ จำลองคล้ายกับสถาปัตยกรรมของสถานีรถไฟบ้านปิน เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงผ้าซิ่นโบราณและของเก่าต่างๆ รวมถึงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนตก

 • ชมวัดและของโบราณ ณ วัดสะแล่ง หรือวัดป่าสุคันธรรมาราม เป็นวัดเก่าแก่สมัยเดียวกับวัดพระธาตุศรีดอนคำ เป็นวัดที่สร้างสมัยทวาราวดี ในสมัยของพระนางจามเทวี

 • นมัสการ พระเจ้าพร้าโต้ ณ วัดพระธาตุศรีดอนคำ ชมศิลปะฝีมือของบรรพบุรุษชาวพุทธล้านนา และนมัสการขอพรกับ พระธาตุศรีดอนคำ ทำให้อิ่มเอิบใจในกุศลผลบุญและความโชคดีเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองตลอดไป

 • คุ้มเจ้าหลวง  เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 ยุคต้น ซึ่งมีรูปทรงเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรป หรือทรงขนมปังขิง ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้น  หลังคามุงด้วยไม้เรียกว่า “ไม้แป้นเกล็ด” 

 • นั่งรถรางสัมผัสบรรยากาศเมืองแพร่ยามค่ำคืน กับ กิจกรรมมูฟออนตะลอนแพร่ Night Life “ผ่อบ้าน...แอ่วเวียงแพร่ยามค่ำ” 

วันที่ 3: วนอุทยานแพะเมืองผี - ศูนย์เรียนรู้หม้อห้อม บ้านป้าเหงี่ยม – คุ้มวงศ์บุรี – วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี - สถานีรถไฟแม่พวก
 • ชมปรากฎการณ์ธรรมชาติ อายุล้านปี ณ วนอุทยานแพะเมืองผี หรือ แพะเมืองผี เป็นลักษณะของดินและหินทราย ที่ถูกกัดเซาะตามธรรมชาติจนเกิดเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ

 • ทำกิจกรรม Workshop “ศูนย์เรียนรู้หม้อห้อม บ้านป้าเหงี่ยม” ทำกิจกรรมเรียนรู้ที่มาของห้อม และร่วมมัดย้อมห้อมสำหรับเป็นของที่ระลึกของท่านเอง

 • ชม คุ้มวงศ์บุรี หรือ บ้านวงศ์บุรี  อาคารสีชมพูโดดเด่น อายุกว่า 100 ปี

 • วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี หรือ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม เป็นวัดสร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.2520  มีจุดเด่นคือเป็นวัดที่รวบรวมศิลปกรรมล้านนาประยุกต์ที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง 

 • ชมสถานีรถไฟที่เก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของไทย สถานีรถไฟแม่พวก อ.เด่นชัย มีอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2559 มีพื้นที่ปลูกไม้สักเป็นป่าปลูกหรือสวนป่าไม้สักแห่งแรกของประเทศ ปัจจุบันนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ยุบสถานีรถไฟแม่พวกและเปิดให้เป็นที่หยุดรถแทน

วันที่ 4: ประตูชัย – ร้านป้าเปี๊ยกกาแฟโบราณ – วัดพระธาตุดอยเล็ง – วัดพระธาตุช่อแฮ – กลุ่มผู้ผลิตผ้าหม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้ง - จะกิ๋น ปาร์ค - Jakrin Park – ท่าอากาศยานแพร่ - กรุงเทพฯ
 • ประตูชัย เพื่อมารอตักบาตรที่กำแพงเมืองเก่ามีกิจกรรม "ตักบาตรบนเมก"

 • จุดชมวิวที่สูงและสวยอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่ ณ วัดพระธาตุดอยเล็ง สามารถมองเห็นพระธาตุช่อแฮ เจดีย์สีทองเหลืองอร่าม โดดเด่นอยู่ไม่ไกล

 • วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล

 • แวะซื้อของฝากเมืองแพร่ ที่กลุ่มผู้ผลิตผ้าหม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้ง แหล่งช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหม้อฮ่อม 

 • แวะร้านคาเฟ่ “จะกิ๋น ปาร์ค - Jakrin Park”คาเฟ่แพร่สไตล์เกาหลี  ฟินกับบรรยากาศสวนเกาหลี แห่งเดียวในเมืองแพร่มีมุมถ่ายรูปมากมาย

 • เดินจากท่าอากาศยานแพร่สู่ กรุงเทพมหานคร  โดยสายการบิน นกแอร์ 

อัตราค่าเดินทางนี้รวม
 • ตั๋วรถไฟนอนปรับอากาศ ชั้น 2 ขบวน 51 สถานีหัวลำโพง - สถานีบ้านปิน จ.แพร่

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน นกแอร์ (Nok Air) เส้นทางแพร่ - ดอนเมือง ชั้นประหยัดรวมน้ำหนักโหลดสัมภาระ 15 กก.

 • รถตู้ ปรับอากาศ ท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่ตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทางเป็นอย่างดี

 • ที่พักในตัวเมืองแพร่ 2 คืน ห้อง Deluxe พักห้องละ 2 ท่าน ตามรายการ หรือเทียบเท่า

 • อาหารตามรายการจำนวน 8 มื้อ (มื้อเช้า 3 มื้อ, กลางวัน 3 มื้อ และเย็น 2 มื้อ )

 • กิจกรรม Workshop เรียนรู้การทำผ้าหม้อห้อม ณ ศูนย์เรียนรู้หม้อห้อม บ้านป้าเหงี่ยม  

 • เครื่องดื่ม 1 แก้ว ณ คาเฟ่จะกิ๋น ปาร์ค - Jakrin Park

 • บริการน้ำดื่มวันละ 2 ขวดต่อท่าน

 • ของสมนาคุณ Hygiene Travel Kit เช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์ ฯลฯ

 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าเข้าอุทยานตามที่ระบุไว้ในรายการ

 • คนขับรถ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท(ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าอาหาร นอกเหนือจากรายการที่ระบุ

 • ค่ารถ หรือ ค่าตั๋วเครื่องบินจากทุกเส้นทาง และค่าเดินทางมาที่จุดนัดพบ

 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจาก  การเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 1. กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 50% หลังทำการจองภายใน 48 ชม . จึงจะถือว่าเป็นการจองที่สมบูรณ์

 2. ชำระส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนวันเดินทาง

 3. กรณีวันเดินทางเหลือน้อยกว่า 20 วัน กรุณาชำระส่วนที่เหลือ ภายใน 5 วัน หลังทำการจอง เพื่อบริษัทฯ จักได้นำชำระต่อการบริการที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามเงื่อนไขการบริการของโรงแรม รถเช่า และการบริการอื่นๆ

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทคืนเงินค่ามัดจำเต็มจำนวน

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

 • กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

 • ในบางกรณีเมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ซึ่งทางทีมงานจะต้องส่งเงินมัดจำไปมัดจำค่าที่พักและยานพาหนะทันที ดังนั้นจากภาระดังกล่าวทีมงานจึงขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากผู้จอง

 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

หมายเหตุ

 • กรุณาพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง

 • กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

 • การเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง

 • รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ การเมือง และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด