ทัวร์ตรัง พลัส สตูล 5 วัน 4 คืน

ยลเสน่ห์ตรัง ท่องอันดามัน ตามหาหัวใจที่ปลายผา ณ อุทยานธรณีโลก

ราคาเริ่มต้น

xxxxx

บาท/ท่าน

บรรยาย:
ภาษาไทย

ระยะเวลา:
5 วัน 4 วัน

เดินทางโดย:
เครื่องบิน + รถตู้ปรับอากาศ

วันที่เดินทาง:
ธันวาคม

ทริปไฮไลท์

 • ยลเสน่ห์เมืองตรัง และชมความงดงามของสถาปัตยกรรมและโบราณสถาน

 • ผ่อนคลาย แวะถ่ายรูปชิคๆ แนววินเทจ "สถานีกันตัง" สถานีรถไฟสุดทางของฝั่งทะเลอันดามัน

 • Unseen ทะเลอันดามัน ถ้ำมรกต เกาะกะดาน เพลิดเพลินกับการดำน้ำดูประการัง

 • พายเรือคะยัคชม อุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลจากยูเนสโก (Satun UNESCO Global Geopark) ที่ปราสาทหินพันยอด

 • สัมผัสกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ที่สะพานข้ามกาลเวลา สืบเสาะหาฟอสซิลของสัตว์ทะเลมากมาย

 • นั่งชิวชมพระอาทิตย์ตกดิน ที่ จุดชมวิวข้ามกาลเวลา และจุดชมวิว 18 ล้าน

 • ซื้อของฝาก ของดีประจำจังหวัด ตรัง และสตูล เค้กเมืองตรัง ขนมผูกรัก บุหงาบูดา

รายการการเดินทาง

วันที่ 1: กรุงเทพ – ตรัง – พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี – สถานีรถไฟกันตัง – คริสตจักรตรัง
 • เดินทางจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดตรัง ด้วยเครื่องบิน

 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ คือจวนเก่าเจ้าเมืองตรัง หรือบ้านพักอดีตเจ้าเมืองตรัง “พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี”

 • "สถานีรถไฟกันตัง" เป็นสถานีรถไฟสุดทาง ของทางรถไฟสายใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ปัจจุบันสถานีรถไฟกันตังได้รับประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดยกรมศิลปากร และ สถานีกันตังแห่งนี้ยังมีร้านกาแฟที่มีชื่อเสียง ชื่อว่า “LOVE STATION” หรือ “สถานีรัก”

 • เสพงานศิลป์ Street Art  ซึ่งซ่อนตัวอยู่ตามตรอกซอกซอยในเทศบาลกันตัง ซึ่งมีด้วยกันหลายจุด ภายใต้แนวความคิด วิถีกันตังคัลเลอร์ ผ่านชมจุดยอดนิยม

 • ชมความงามของ คริสตจักรตรังโบสถ์คริสต์เก่าแก่ อายุเกือบร้อยปี ความโดดเด่นของคริสตจักรนี้จะเห็นโดดเด่นเป็นสีเหลืองของสีปูนปั้น

วันที่ 2: ท่าเรือควนตุ้งกู – เกาะกระดาน – ถ้ำมรกต- เกาะมุก- อ่าวนางฟ้า
 • ถ้ำมรกต Unseen in Thailand ไฮไลท์ของถ้ำมรกตนี้คือ บริเวณปากถ้ำเราจะมองเห็นแสงอาทิตย์สะท้อนผืนน้ำไปยังผนังถ้ำจะเห็นเป็นสีมรกตสวยงาม

 • เกาะมุก เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของทะเลตรัง  หาดทรายชายทะเลสีขาวสะอาด และเงียบสงบ

 • เกาะกระดาน ที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุด และยังเป็นเกาะแห่งความรัก เพราะได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดพิธีวิวาห์ใต้สมุทร ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี

วันที่ 3: พิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีโลก – ถ้ำอุไรทอง – เขตข้ามกาลเวลา – จุดชมวิวสะพานข้ามกาลเวลา
 • ค้นหาคำตอบ ที่ พิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีโลกหลังจากที่อุทยานธรณีสตูล ได้รับการประกาศจากยูเนสโก ขึ้นเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย (Satun UNESCO Global Geopark) เป็นลำดับที่ 36 ของโลก และลำดับที่ 5 ในภูมิภาพอาเซียน

 • ชมความงามของหินงอกหินย้อย หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอุทธยานธรณีโลก ถ้ำอุไรทอง ภายในถ้ำจะเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อย

 • เขตข้ามกาลเวลา เป็นหนึ่งสถานที่ในการมาเยือน อุทยานธรณีโลก เป็นบริเวณที่พบรอยสัมผัสของหินที่มีอายุแตกต่างกัน สองยุค

วันที่ 4: ชมโบราณสถานบ่อเจ็ดลูก – ทะเลแหวก – ปราสาทหินพันยอด – จุดชมวิวอ่าวฟอสซิส – หัวใจที่ปลายผา – จุดชมวิว 18 ล้าน
 • ชมโบราณสถานบ่อเจ็ดลูก เป็นบ่อที่ก่อด้วยอิฐประสานคอนกรีต ปัจจุบันบ่อทั้ง 7 ยังมีสภาพสมบรูณ์และมีการอนุรักษ์เป็นโบราณสถาน

 • ชมชายหาดกลางทะเล ที่ ทะเลแหวก หรือ สันหลังมังกร มหัศจรรย์แห่งท้องทะเลสตูล เกิดจากการทับถมซากเปลือกหอยหลายล้านตัวทับถมกัน ระยะเส้นทางยาวกว่า 4 กิโลเมตร

 • พายเรือคายักบนพื้นน้ำใสราวกระจกไปยัง ถ้ำลอดพบรัก

 • สิ่งมหัศจรรย์จุดอันซีนแห่งเดียวในประเทศไทย อัญมณีที่ซ่อนเร้นความสวยงามอยู่กลางทะเลคือ ปราสาทหินพันยอด ที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นจากการกัดเซาะหินของน้ำฝน

 • จุดชมวิวอ่าวฟอสซิส พร้อมยลถิ่นสุสานนอติลอยด์ตัวตรงและม้วนขดเกียวเป็นวง มีอายุมากกว่า 450 ล้านปี และจุดชมวิวอ่าวฟอสซิส พร้อมยลถิ่นสุสานนอติลอยด์ตัวตรงและม้วนขดเกียวเป็นวง  มีอายุมากกว่า 450 ล้านปี

 • ผ่านชม หินตา หินยาย พร้อมฟังตำนานสำเภาเภตรา โดยไกด์ท้องถิ่น ระหว่างทางชมทัศนียภาพของท้องทะเลอันดามัน

 • แวะชิม แวะซื้อ ขนมพื้นเมืองที่ท่าเรือ ปากบารา มีขนมพื้นเมืองหลากหลายชนิดแต่ที่ขึ้นชื่อ ขนมผูกรัก และขนมบุหงาบูดะ

 • จุดชมวิวหาดปากบารา หรือที่เรียกกันว่า จุดชมวิว 18 ล้าน แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับปลากระโทงร่มยักษ์ พร้อมกับคำว่า PAKBARA VIEWPOINT

วันที่ 5: ซื้อของฝากขึ้นชื่อของ จังหวัดตรัง – วัดตันตยาภิรม – สนามบินเมืองตรัง – กรุงเทพฯ
 • ซื้อขนมเค้กมีรูชี่อดังของจังหวัดตรัง ณ ร้านรสเลิศ เป็นร้านเค้กเก่าแก่อยู่คู่กับชาวตรัง

 • ไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับ ณ วัดตันตยาภิรม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดตรัง

 • ซื้อของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดตรัง ที่ ร้านขนมเปี๊ยะซอย 9 เป็นตึกแถวเปิดมากว่า 20 ปี และเป็นร้านโด่งดังที่สุดของจังหวัดตรังด้วยสูตรต้นตำรับแป้งบางกรอบ

 • เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเซีย (Thai Air Asia)

อัตราค่าเดินทางนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครืองบินไป-กลับ สายการบินแอร์เอเซีย เส้นทางดอนเมือง-ตรัง-ดอนเมือง ชั้นประหยัด ***ราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  กรุณาตรวจสอบกับจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนทำการจอง***   

 • ค่ารถตู้ส่วนตัวปรับอากาศ พร้อมคนขับชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดีตลดรายการเดินทางข้างต้น ใช้รถตู้ 1 คน พร้อมมังคคุเทศก์  1 ท่าน  

 • ค่าเรือหางยาวตามเส้นทางที่ระบุ

 • โรงแรมที่พัก 4 คืน พักห้องคู่ ห้องละ 2 ท่าน (ตรัง2คืน ) (สตูล 2คืน) ตามรายการ หรือระดับเทียบเท่า

 • อาหาร14 มื้อ ตามรายการข้างต้น

 • ของสมนาคุณ Hygiene Travel Kit เช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์ ฯลฯ

 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าเข้าอุทยานตามที่ระบุไว้ในรายการ

 • มัคคุเทศก์ คนขับรถ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่ารถ หรือ ค่าตั๋วเครื่องบินจากทุกเส้นทาง และค่าเดินทางมาที่จุดนัดพบ

 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจาก  การเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 1. กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 50% หลังทำการจองภายใน 48 ชม . จึงจะถือว่าเป็นการจองที่สมบูรณ์

 2. ชำระส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนวันเดินทาง

 3. กรณีวันเดินทางเหลือน้อยกว่า 20 วัน กรุณาชำระส่วนที่เหลือ ภายใน 5 วัน หลังทำการจอง เพื่อบริษัทฯ จักได้นำชำระต่อการบริการที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามเงื่อนไขการบริการของโรงแรม รถเช่า และการบริการอื่นๆ

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทคืนเงินค่ามัดจำเต็มจำนวน

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

 • กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

 • ในบางกรณีเมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ซึ่งทางทีมงานจะต้องส่งเงินมัดจำไปมัดจำค่าที่พักและยานพาหนะทันที ดังนั้นจากภาระดังกล่าวทีมงานจึงขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากผู้จอง

 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

หมายเหตุ

 • กรุณาพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง

 • กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

 • การเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง

 • รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ การเมือง และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด