เที่ยวน่าน 3 วัน 2 คืน

ลัดเลาะตัวเมืองน่าน - ปัว - บ่อเกลือ ตำนานแห่งขุนเขา เมืองเก่าที่มีชีวิต

ราคาเริ่มต้น

xxxxx

บาท/ท่าน

บรรยาย:
ภาษาไทย

ระยะเวลา:
3 วัน 2 วัน

เดินทางโดย:
เครื่องบิน + รถตู้ปรับอากาศ

วันที่เดินทาง:
ธันวาคม

ทริปไฮไลท์

 • ชมดอกชมพูภูคา ดอกไม้สุดหายากแห่งเดียวในโลก พร้อมชมวิวธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

 • นมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน และเป็นพระธาตุประจำปีเถาะ

 • ชิมอาหารพื้นเมือง และพิซซ่าเห็ดอันขึ้นชื่อในอำเภอปัว

 • เช็คอินและถ่ายรูปในสถานที่สุดชิคที่ จุดชมวิว 1715 และ ถนนลอยฟ้า 1256

 • สัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนไทลื้อ พร้อมเปิดประสบการณ์ใส่ชุดไทลื้อ

 • ตื่นตากับธรรมชาติ เสาดินนาน้อย และจิตรกรรม อย่างภาพวาดบนผนัง วัดภูมินทร์ 

รายการการเดินทาง

วันที่ 1: กรุงเทพฯ – น่าน - เดอะวิว @ กิ่วม่วง - บ่อเกลือสินเธาว์ – อุทยานแห่งชาติดอยภูคา – วัดพระธาตุเบ็งสกัด 
 • ดื่มกาเฟ ณ เดอะวิว @ กิ่วม่วง  ร้านกาแฟวิวดี มองเห็นวิวภูเขาเขียวขจี บวกกับการตกแต่งร้านสไตล์ล้านนาที่เข้ากับธรรมชาติ

 • สัมผัสกับความอัศจรรย์ของบ่อน้ำเกลือที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แหล่งเกลือสินเธาว์ภูเขาแห่งเดียวของประเทศไทย ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี  ที่ บ่อเกลือโบราณ โดดเด่นเรื่องการทำเกลือบนภูเขา เป็นเกลือสินเธาว์ที่สามารถนำไปบริโภค และจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน

 • อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ระหว่างทางก่อนถึงจุดหมาย เราจะพาท่านผ่านชมวิว ที่  ถนนลอยฟ้า 1256 สัมผัสธรรมชาติข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียว วิวที่มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อนยาวสุดลูกหูลูกตา สถานที่แห่งนี้ยังมีป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มีทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าความสำคัญต่อระบบนิเวศ และยอดเขาภูคาเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดน่าน ดอยภูคานับเป็นบ้านแห่งสุดท้ายของต้นชมพูภูคาพันธุ์ไม้หิมาลัย เป็นแหล่งกำเนิดสุดท้ายของชมพูภูคา พบเพียงแห่งเดียวในโลก ในระหว่างทางแวะชมวิวทิวทัศน์ภายในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคาที่ จุดชมวิว 1715

 • วัดพระธาตุเบ็งสกัด มีโบราณสถานที่สำคัญคือ องค์พระเจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปัวเคารพและศรัทธาอย่างมาก

วันที่ 2: วัดร้องแง - วัดภูเก็ต – ฮักนาไทลื้อ & ฮักนาคาเฟ่ – วัดศรีมงคล – วัดหนองบัว - วัดพระธาตุเขาน้อย
 • ไหว้พระที่ วัดร้องแง เป็นวัดโบราณของอำเภอปัว  มีวิหารเก่าแก่โดดเด่นและงดงามด้วยวิหารศิลปะไทยลื้อ

 • ไหว้พระที่ วัดภูเก็ตเพื่อเป็นสิริมงคล วัดแห่งนี้มีลานชมวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม มองเห็นวิวมุมสูงของทุ่งนาสีเขียวที่กว้างและไกล

 • ชิมกาแฟเมืองน่านหอมๆ รสชาติดี และเป็นออแกนิค พร้อมพักผ่อนหย่อนใจตามอัธยาศัยใน ร้านฮักนาไทลื้อ & ฮักนาคาเฟ่ และลำดวนผ้าทอ

 • ชมวัดงามและพิพิธภัณฑ์ของเก่าที่น่าสนใจ ที่ “วัดศรีมงคล” ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัว

 • ชมผลงานทางสถาปัตยกรรม และจิตรกรรม ชิ้นเอกของเมืองน่าน ณ วัดหนองบัวเป็นวัดที่เก่าแก่ประจำหมู่บ้านหนองบัว สิ่งที่น่าสนใจในวัดหนองบัวภาพ คือจิตรกรรมฝาผนัง ที่ได้สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คน ในสมัย นั้นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการแต่งกายของผู้หญิงที่นุ่งผ้าซิ่นลายน้ำไหลหรือผ้าซิ่นตีนจกที่สวยงาม

 • วัดพระธาตุเขาน้อย พร้อมชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท

วันที่ 3: วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน – วัดพระธาตุช้างค้ำ – วัดพระธาตุแช่แห้ง – สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ
 • เที่ยวชม วัดภูมินทร์เดิมชื่อ "วัดพรหมมินทร์" เป็นวัดที่มีโบสถ์และวิหารสร้างเป็นหลังเดียวกันประตูไม้ทั้งสี่ทิศ มีการแกะสลักโดยช่างชาวล้านนา มีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวตามพงศาวดารของเมืองน่าน

 • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่านเดิมที่แห่งนี้เป็นหอคำของเจ้าผู้ครองนครน่าน จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปะ และประวัติศาสตร์ของชาวเหนือ

 • วัดพระธาตุช้างค้ำเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ และมีเจดีย์ช้างค้ำ โดยรอบเจดีย์มีรูปปั้นช้างปูนปั้นเพียงครึ่งตัวประดับอยู่ ซึ่งเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย และมีพระวิหารหลวงวัดพระธาตุช้างค้ำ เป็นวิหารขนาด ใหญ่รูปทรงสร้างตามสถาปัตยกรรมทางภาคเหนือแบบล้านนาไทย ด้านหน้ามีสิงห์คู่ยืนตรงเชิงบันได

 • ไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับที่ วัดพระธาตุแช่แห้งโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่เมืองน่าน มีอายุมากกว่า 600 ปี และเป็นพระอารามหลวง องค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ย มีสีทองเหลืองอร่ามทั่วทั้งองค์ พระธาตุแช่แห้งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีเถาะ (ปีนักษัตรกระต่าย)

 • เดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร