10 วัน สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมัน - ออสเตรีย

ยลเสน่ห์เมืองเล็กๆกับเส้นอันซีน ธรรมชาติ และเมืองใหม่ๆใน 3 ประเทศ

ราคาเริ่มต้น

xxxxx

บาท/ท่าน

บรรยาย:
ภาษาไทย

ระยะเวลา:
10 วัน

เดินทางโดย:
เครื่องบิน

วันที่เดินทาง:
ธันวาคม 2564 - พฤษภาคม 2565

ทริปไฮไลท์

  • บินตรงซูริค และ เวียนนา โดย...สวิส แอร์ และ ออสเตรียน แอร์ไลนส์