4 วัน 3 คืน นั่งรถไฟเที่ยวหนองคาย - บึงกาฬ

เลาะริมโขง มาม่วนอีสาน เบิ่งตะวันขึ้นที่หินสามวาฬ

บรรยาย:
ภาษาไทย, อังกฤษ (English)

ระยะเวลา:
4 วัน 3 วัน

เดินทางโดย:
รถไฟ ,รถตู้ และเครื่องบิน

วันที่เดินทาง:
พฤศจิกายน - ธันวาคม

Trip Highlights

  • ชมประติมากรรมของอุทยานเทวาลัยที่ซ่อนความขลัง ศาลาแก้วกู่

  • เช็คอินที่สกายวอล์ค หนองคาย ที่ วัดผาตากเสื้อ

  • ไต่บันไดไม้ริมผา วัดภูทอก ที่เที่ยวลับของบึงกาฬ

  • ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ หินสามวาฬ

  • ถ่ายรูปกับอาคารโคโลเนียลอันเป็นเอกลักษณ์ ที่ พิพิธภัณฑ์อุดรธานี

รายการการเดินทาง

  • 19.00 น.  คณะพร้อมกันที่ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เจ้าหน้าที่ของ บริษัท บายนาว จำกัด คอยให้การต้อนรับ และ อํานวยความสะดวกแก่ท่านในการเช็คอิน พร้อมแจกชุด Hygiene Travel kit ท่านละ 1 ชุด เพื่อสุขอนามัยของท่าน มีบริการอาหารเย็นแบบ Box set (1)

  • 20.00 น.  รถไฟออกจาก สถานีกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดหนองคาย โดยรถไฟขบวนด่วนพิเศษ หมายเลข 25 ตู้นอนปรับอากาศ First Class (ชั้น 1) นำท่านมาเปิดประสบการณ์และสัมผัสเสน่ห์การนั่งรถไฟไปเที่ยวภาคอีสาน อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

  • 06.25 น.  เดินทางถึงจังหวัดหนองคาย รถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง รอรับท่าน ณ สถานีรถไฟหนองคาย

  • 10.00 น.  วัดหมากหินเป้ง เป็นวัดที่มีความร่มรื่น ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ทั้งยังเป็นสถานที่เกี่ยวเนื่องกับตำนานท้องถิ่น คือตำนานหินหมากเป้ง คำว่า หินหมากเป้ง นั้นเป็นชื่อหินสามก้อนซึ่งตั้งเรียงรายกันอยู่ริมฝั่งโขงที่หน้าวัดนี้เอง อันมีรูปลักษณะคล้ายลูกตุ้มเครื่องชั่งทองคำสมัยเก่า คนพื้นนี้เขาเรียกว่า เต็งหรือเป้งยอย คำว่าหมากเป้งเป็นภาษาภาคนี้ ผลไม้หรืออะไรก็ตาม ถ้าเป็นลูกแล้วเขาเรียกหมากขึ้นหน้า เช่น หมากม่วง หมากพร้าว เป็นต้น แต่เดิมวัดนี้เคยเป็นที่ปฏิบัติธรรมของ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคอีสาน ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของภิกษุสงฆ์ แม่ชี และผู้แสวงบุญทั้งหลาย หลังจากท่านมรณภาพมีการก่อสร้างเจดีย์ เพื่อบรรจุอัฐของท่าน ภายในมีรูปปั้นของหลวงปู่เทสก์ พร้อมจัดแสดงเครื่องอัฐบริขารและชีวประวัติของท่านอีกด้วย

  • 11.10 น.  นำท่านไหว้สักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ วัดผาตากเสื้อ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีทัศนียภาพสวยงามเป็นอย่างมากแห่งหนึ่งในอำเภอสังคม ซึ่งตัววัดตั้งอยู่บนยอดเขาสูงภายในวัดบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ มีจุดไหว้พระอยู่ด้านหน้าทางเข้า 1 จุด และ เดินขึ้นไปด้านบนจะเป็นโบสถ์อีก 1 จุด ซึ่งด้านหน้ามีบันไดพญานาคทอดยาวไปจนถึงตัวโบสถ์ ภายในประดิษฐานองค์พระประธานของวัด หลังจากนั้น นำท่านเดินขึ้น Skywalk ซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ ที่สามารถมองเห็นแม่น้ำโขงกั้นอยู่เบื้องล่างกั้นระหว่างประเทศไทยและลาว เป็นพื้นกระจกที่ยื่นออกมาจากหน้าผา ให้ท่านได้เดินออกไปสัมผัสกับบรรยากาศบนกระจกใสอย่างตื่นเต้น

  • 17.00 น.  นำท่านชมปะติมากรรมที่ซ่อนความขลัง ณ "ศาลาแก้วกู่" อุทยานเทวาลัยแห่งความศรัทธา ความแปลกตาแปลกใจกับรูปปั้นก่ออิฐถือปูนมากมายทรงสูงตระหง่านใหญ่โตถูกสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาและความเชื่อของ ปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ หรือ ปู่เหลือ ว่าทุกศาสนาผสมผสานกันได้ ซึ่งสถานที่แห่งนี้เกิดจากแรงศรัทธา ความเชื่อในบาป บุญ คุณ โทษ ในคำสอนของศาสนาต่างๆ จนกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์งานปะติมากรรมปูนปั้นกลางแจ้งที่หาชมที่ไหนไม่ได้ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก

  • 19.00 น.  อิสระให้ท่านชมวิวแม่น้ำโขงยามค่ำคืน ที่ ลานวัฒนธรรม หน้าวัดลำดวน เชิญท่านพักผ่อนหย่อนใจ พร้อมถ่ายรูปพญานาคคู่ แลนด์มาร์คของเมืองหนองคาย

  • ที่พัก :  ในตัวเมืองหนองคาย

  • 09.30 น.  เดินทางไปยัง จังหวัดบึงกาฬ 

  • 14.00 น.  วัดเจติยาศรีวิหาร หรือ วัดภูทอก นำท่านเที่ยวชมพุทธสถาน วัดที่มีทางเดินริมหน้าผา ซึ่งเป็น จุดเด่นของภูทอก คือ สะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบๆ ภูทอก เวียนไปมา รอบภูทอกแบบ 360 องศาซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 3 เป็นต้นไปท่านสามารถเดินชม แบบสะพานเวียนรอบเขา ซึ่งจะได้เห็นวิวในมุมมองที่แตกต่างกันไปเรื่อย ๆ วัดแห่งนี้พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เป็นผู้ก่อตั้ง ซึ่งคำว่า ภูทอก ในภาษาอีสานนั้น แปลว่า ภูเขาโดดเดี่ยว ที่นี่จะมีภูเขาอยู่ 2 ลูก ด้วยกัน คือ ภูทอกใหญ่ และภูทอกน้อย ส่วนที่สามารถชมได้คือ ภูทอกน้อย ส่วนภูทอกใหญ่จะอยู่ห่างออกไป และยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม วัดเจติยาศรีวิหาร เป็นสถานที่เงียบสงบ เหมาะกับการบำเพ็ญสมณะธรรมของภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เลยเป็นเหตุให้จัดสร้างสะพานไม้และบันไดขึ้นรอบๆ ภูทอก เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธรักษ์ คือ การท่องเที่ยวในเชิงการแสวงบุญ นอกจากท่านจะได้มาเที่ยวชมธรรมชาติแล้ว ยังได้ศึกษาพุทธศาสนาอีกด้วย หมายเหตุ เนื่องจากเป็นพุทธสถาน ควรแต่งกายให้สุภาพ และควรสำรวมเพื่อเคารพสถานที่

  • ที่พัก : ในเมืองบึงกาฬ

  • 06.00 น.  นำท่านชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ มองพระอาทิตย์กำลังไต่ระดับขึ้นจากขอบฟ้า พร้อมแสงสีทองที่ค่อยๆ ไล่เฉดสี ณ หินสามวาฬ หนึ่งในสถานที่ท่องเทียวสุดอันซีนของจังหวัดบึงกาฬและเป็นหนึ่งในจุดสถานที่ท่องเที่ยวของภูสิงห์ บริเวณนี้จะเต็มไปด้วยกลุ่มก้อนหินรูปทรงต่างๆ หน้าผา และถ้ำ กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ เกิดเป็นความสวยงามในแบบต่างๆ หินสามวาฬ จะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง ที่แยกตัวเป็น 3 ก้อน เรียงต่อกัน มีอายุประมาณ 75 ล้าน ความพิเศษของหินก็คือ เมื่อมองดูจากระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ มีทั้งพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่งถูกเรียกตามขนาดของหินแต่ละก้อน ที่นี่ยังเป็นแหล่งชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามของบึงกาฬ หากอยากได้ภาพสวยๆ แนะนำให้ท่านอยู่ที่หินแม่ (ซ้ายสุด) แล้วให้ช่างภาพถ่ายจากบริเวณหินพ่อ (หินกลาง) จะได้ภาพผาหินขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายวาฬ พร้อมทิวทัศน์อลังการงานสร้างที่ทอดมองไกลถึงประเทศลาว เห็นเป็นวิวทิวทัศน์ยาวสุดลูกหาลูกตา

  • 13.40 น.  เดินทางถึง พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี นำท่านเยี่ยมชมตัวอาคารของพิพิธภัณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์ ด้วยอาคารโคโลเนียล 2 ชั้น เมื่อก่อนนั้นเป็น ตึกราชินูเก่า หรือ อาคารโรงเรียนราชินูทิศ ที่สร้างขึ้นมาตามพระดำริของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สถาปัตยกรรมของที่นี่ เน้นความคลาสสิคประยุกต์กับไทย โดยหลังคาจะมีทรงปั้นหยา หน้าต่างโค้ง มีมุขยื่นออกมาจากด้านหน้าของซุ้มประตู ในปี พ.ศ. 2557 เทศบาลได้ปรับปรุงเป็น พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ รวมไปถึงนำเทคโนยีต่างๆ เข้ามาใช้ในพิพิธภัณฑ์ ภายในจะมีห้องจัดแสดงเรื่องต่างๆ ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ธรณีวิทยา ศิลปะวัฒนธรรม รวมไปถึงพระประวัติและพระเกียรติคุณของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี รวมทั้งแสดงเรื่องราววิถีชีวิตของชาวอุดรฯ ในแต่ละยุคสมัย

  • 15.00 น.  เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

  • 17.20 น.  ออกเดินทางจากสนามบินเลย สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์ เอเชีย (Thai Air Asia) เที่ยวบินหมายเลข FD3357

  • 18.25 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าเดินทางนี้รวม

  • ตั๋วรถไฟขาไป รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่ 1 ขบวนด่วนพิเศษ หมายเลข 25 เส้นทางกรุงเทพฯ - หนองคาย

  • ตั๋วเครื่องบินขากลับ สายการบินไทย แอร์ เอเชีย (Thai Air Asia) เส้นทางอุดรธานี – ดอนเมือง ชั้นประหยัด *ราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนทำการจอง

  • ค่ารถตู้ส่วนตัวปรับอากาศ ท่องเที่ยวในจังหวัดตามรายการ พร้อมคนขับชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดี

  • กรณีเดินทาง 6 - 8 ท่าน ใช้รถตู้ 1 คัน พร้อม มัคคุเทศก์ และคนขับรถ

  • ค่ารถกระบะหรือรถสองแถวท้องถิ่นตามเส้นทางระบุ ตามข้อกำหนดการขึ้นอุทยานและสถานที่ท่องเที่ยวที่จำกัด

  • โรงแรมที่พัก 2 คืน พักห้องคู่ ห้องละ 2 ท่าน หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

  • อาหาร 9 มื้อ ตามรายการข้างต้น

  • ของสมนาคุณ Hygiene Travel Kit เช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์ ฯลฯ

  • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าเข้าอุทยานตามที่ระบุไว้ในรายการ

  • มัคคุเทศก์ อำนวยความสะดวกดูแลท่านตลอดรายการ

  • ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่ารถ หรือ ค่าตั๋วเครื่องบินจากทุกเส้นทาง และค่าเดินทางมาที่จุดนัดพบ

  • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว 

  • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

  • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

  • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ซึ่งถือเป็นน้ำใจที่ท่านมีต่อเขาเหล่านั้นที่บริการท่านตลอดการเดินทาง

  1. กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท หลังทำการจองภายใน 48 ชม. จึงจะถือว่าเป็นการจองที่สมบูรณ์

  2. ชำระส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนวันเดินทาง

  3. กรณีวันเดินทางเหลือน้อยกว่า 20 วัน กรุณาชำระส่วนที่เหลือ ภายใน 5 วัน หลังทำการจอง เพื่อบริษัทฯ จักได้นำชำระต่อการบริการที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามเงื่อนไขการบริการของโรงแรม รถเช่า และการบริการอื่นๆ

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทำการ บริษัทฯคืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันทำการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

  • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วันทำการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

  • กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

  • ในบางกรณีเมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ซึ่งทางทีมงานจะต้องส่งเงินมัดจำไปมัดจำค่าที่พักและยานพาหนะทันที ดังนั้นจากภาระดังกล่าวทีมงานจึงขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากผู้จอง

  • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

หมายเหตุ

  • ราคาที่แจ้ง สำหรับการเดินทางพร้อมกันอย่างน้อย ผู้ใหญ่ 6 ท่าน และไม่เกิน 8 ท่าน ต่อ รถตู้ 1 คัน

  • กรุณาพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง

  • กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ ตามมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

  • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน 6-8 ท่านถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง

  • รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ การเมือง และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

  • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด