4 วัน 3 คืน เที่ยวน่าน

ราคาเริ่มต้น (บาท/ท่าน)

16,900

บรรยาย:

ภาษาไทย, อังกฤษ (English)

ระยะเวลา:

4 วัน 3 คืน

เดินทางโดย:

เครื่องบิน และรถตู้ปรับอากาศ

วันที่เดินทาง:

ตุลาคม - ธันวาคม 2564

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1: กรุงเทพฯ – น่าน - อำเภอนาน้อย – อุทยานแห่งชาติเขาศรีน่าน – ผาชู้ – ดอยเสมอดาว – เสาดินนาน้อย – วัดบ่อแก้ว - วัดพระธาตุเขาน้อย - เข้าที่สู่พัก (คืนที่ 1 เมืองน่าน) 

05.30 น.  ทุกท่านพร้อมเพรียงกันที่ สนามบินดอนเมือง

 

07.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู่จังหวัดน่าน

 

08.50 น.  เดินทางถึงจังหวัดน่าน รถตู้ปรับอากาศ รอรับท่าน ณ สนามบินน่าน

 

09.30 น.  นำท่านเดินทาง รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านน่านนิมิต หรือ เฮือนปู่เข็งฮักนางปทุมมา  

วันนี้เราจะนำท่านสู่ อำเภอนาน้อย ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของเมืองน่าน มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่งของจังหวัดน่าน เช่น เสาดินนาน้อย ดอยเสมอดาว อุทยานแห่งชาติศรีน่าน และอุทยานแห่งชาติขุนสถาน ที่พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสความเย็นและชมความสวยงามของทะเลหมอก ในช่วงฤดูหนาวของทุกปี

 

10.15 น. นำท่านออกเดินทางไปอำเภอนาน้อย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เริ่มต้นการเที่ยวของวันที่ 3 ณ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีพื้นที่ครอบคลุมตามแนวสองฟากฝั่งลำน้ำน่าน จนสิ้นสุดที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งมีเทือกเขาที่สำคัญคือ ดอยแปรเมือง ดอยขุนห้วยฮึก ดอยขุนห้วยหญ้าไทร และดอยหลวง ซึ่งเทือกเขาเหล่านี้ เป็นต้นน้ำของแม่น้ำทั้งสิ้น

 

นำท่านแวะชมวิวภายในอุทยานแห่งชาติศรีน่านที่ จุดชมวิวผาชู้ จากจุดชมวิวจะมองเห็นลำน้ำน่านทอดตัวคดเคี้ยวอยู่ที่ปลายผืนป่า และเป็นที่ตั้งของเสาธงชาติไทยที่มีสายยาวที่สุดในประเทศอีกด้วย ตามตำนานที่เล่ากันมาเกี่ยวกับผาชู้กล่าวว่า เจ้าเอื้องผึ้งซึ่งเป็นคู่รักกับเจ้าจันทน์ผา จำใจต้องแต่งงานกับเจ้าจ๋วง เจ้าเอื้องผึ้งเสียใจที่ไม่ได้แต่งงานกับคนที่ตัวเองรัก จึงตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดจากหน้าผา เจ้าจันทน์ผาตามมาพบว่าเจ้าเอื้องผึ้งได้กระโดดหน้าผาไปแล้ว จึงกระโดดหน้าผาฆ่าตัวตายตามคนรักตกไปอยู่ใกล้กัน และเจ้าจ๋วงได้เห็นหญิงที่ตนรักกระโดดหน้าผาไป จึงรู้สึกเสียใจและตัดสินใจกระโดดหน้าผาตามลงไปด้วยแต่กระเด็นห่างออกไป ด้วยความรักแท้ระหว่างเจ้าเอื้องผึ้งและเจ้าจันทน์ผา ในชาติต่อมาเจ้าเอื้องผึ้งจึงเกิดเป็นดอกกล้วยไม้เกาะอยู่ใต้ต้นจันทน์ผา และเจ้าจ๋วงก็เกิดเป็นต้นสน ณ จุดที่ตกไปนั้นเอง ( “จ๋วง” เป็นภาษาเหนือแปลว่าต้นสน “เอื้องผึ้ง” แปลว่ากล้วยไม้) หน้าผาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ผาชู้” นับแต่นั้นเป็นต้นมา

 

จากนั้นนำท่านไปแวะจุดชมวิวอีกที่ คือ จุดชมวิวดอยเสมอดาว เป็นจุดชมทิวทัศน์บนยอดหน้าผาสูง สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ 360 องศา มีพื้นที่เป็นลานกว้างตามสันเขา เหมาะสำหรับพักผ่อนและดูดาวในยามค่ำคืน รวมทั้งชมทะเลหมอกและชมพระอาทิตย์ขึ้น ดอยเสมอดาวอาจดูเหมือนไม่มีอะไร แต่ที่นี่ก็มีมุมถ่ายรูปไม่เหมือนใครอย่าง ภาพที่ยืนเหนือขุนเขา หรือจะโดดเหนือขุนเขาแบบชิคๆ ก็ได้ ซึ่งทุกท่านสามารถถ่ายรูปแบบนี้ได้บริเวณลานดูดาว

 

กลางวัน  นำท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน (2) เป็นร้านอาหารไทยพื้นบ้านในอำเภอนาน้อย ณ ร้าน เฮือนฝ้าย แม่จำปีหลังจากรับประทานเสร็จ ทุกท่านสามารถซื้อของที่ระลึก ผ้าทอ และสินค้าโอทอปไปฝากคนที่บ้านได้ด้วย 

 

13.30 น.  หลังจากอาหารกลางวัน นำท่านออกเดินทางไปยัง เสาดินนาน้อย ที่แห่งนี้มีลักษณะแปลกตา มีเสาดินขนาดใหญ่ยกตัวสูงขึ้นมาจากพื้นดินคล้าย “แพะเมืองผี” จังหวัดแพร่ จากหลักฐานทางธรณีวิทยา พบว่าเสาดินนาน้อยเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในยุคเทอร์เชียรีตอนปลาย ประกอบกับการกัดเซาะของน้ำและลมตามธรรมชาติ เคยเป็นก้นทะเลมาก่อน จากหลักฐานการค้นพบกำไลหินและขวานโบราณที่นี่ ซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน แสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้อาจเคยเป็นแหล่งอาศัยของมนุษย์ยุคหินเก่า ในบริเวณใกล้กันจะพบกับ คอกเสือ มีลักษณะป็นแอ่งลึก ในสมัยก่อนมีเรื่องเล่าว่า บริเวณนี้มีเสืออาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และจะมาขโมยเอาวัว ควาย และหมูของชาวบ้านที่เลี้ยงไว้กินเป็นอาหาร ชาวบ้านจึงรวมตัวกันไล่ต้อนเสือให้ตกลงไปในบ่อดินดังกล่าว แล้วใช้ก้อนหินและไม้แหลมขว้างและทิ่มแทงเสือจนตาย บริเวณนี้จึงถูกเรียกว่าคอกเสือ สถานที่ทั้ง 2 แห่งนี้ถือเป็นความมหัศจรรย์ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาโดยธรรมชาติ  

 

14.30 น.  ออกจากเสาดินนาน้อย  เราจะพาท่านเดินทางต่อไปยัง วัดเล็กๆ  ในหมู่บ้านกลางหุบเขา

วัดบ่อแก้ว เพื่อไหว้พระขอพร องค์พระธาตุบ่อแก้วพระธาตุศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สักการะบูชาของชาวอำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น และ เป็นพระธาตุที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดในอำเภอนาหมื่น  มีอายุมากกว่า 200 ปี และ มีอุโบสถสวยงามแบบศิลปะล้านนา  มีอีกสิ่งที่มีความสำคัญภายในวัด  คือ พระพุทธเจ้าแก้วเสตังคมณี  พระพุทธรูปแกะสลักจากหินแก้วสีขาวใสบริสุทธิ์  ปรางยืนอุ้มบาตร  เป็นพระพุทธรูปศักสิทธิ์  ที่เคารพสักการะของชาวนาหมื่น-นาน้อย

 

17.00 น. เดินกลับเข้าสู่ตัวเมืองน่าน เพื่อนำท่านไป วัดพระธาตุเขาน้อย พร้อมชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย สร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 องค์พระธาตุเป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากวัดพระธาตุเขาน้อยสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท พร้อมชมพระอาทิตย์อัศดงอันสวยงามจากยอดเขา

 

จากนั้นนำท่านไปรับประทานอาหารเย็น (3) ที่ ร้านเฮือนภูคา อีกหนึ่งร้านอาหารพื้นเมืองที่พลาดไม่ได้ เมนูที่มาแล้วต้องลองทั้งคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวแนะนำ คือ น้ำพริกหนุ่ม และซี่โครงหมูทอดมะแขว่น การตกแต่งของร้านตกแต่งแบบเหนือแท้ ได้บรรยากาศในการรับประทานอาหารพื้นเมืองสุดๆ

 

19.30 น. กลับเข้าที่พัก ณ โรงแรมน่านนครา หรือโรงแรมระดับเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/2

วันที่ 2: เดินทางไป อ.ปัว - วัดหนองบัว – วัดศรีมงคล – ฮักนาไทลื้อ & ฮักนาคาเฟ่ – ลำดวนผ้าทอ – บ้านเห็ดหัวน้ำ – วัดภูเก็ต - วัดพระธาตุเบ็งสกัด - เข้าที่สู่พัก (คืนที่ 2 อ.ปัว)

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ที่พัก พร้อมเช็คเอาท์ออกจากที่พัก จากนั้นเตรียมตัวตระเวนเที่ยวปัว 

08.30 น.   เริ่มต้นเช้าวันใหม่ นำท่านเดินทางสู่ อำเภอปัว ตั้งอยู่ในจังหวัดน่าน เมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ เหมาะกับวิถีชีวิตอันเรียบง่าย และเป็นดินแดนแห่งท้องทุ่งนา ท่ามกลางหุบเขาสีเขียวขจี มีความเป็นธรรมชาติสูงมาก อากาศดี  วิว สวย อำเภอปัวจะเป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งในเมืองไทยที่ใครมาแล้ว จะต้องตกหลุมรักที่นี่แน่นอน

09.15 น.  ระหว่างทางพาท่านชมผลงานทางสถาปัตยกรรม และจิตรกรรม ชิ้นเอกของเมืองน่าน ณ
วัดหนองบัว
เป็นวัดที่เก่าแก่ประจำหมู่บ้านหนองบัว  สิ่งที่น่าสนใจในวัดหนองบัวภาพ คือจิตรกรรมฝาผนัง ที่ได้สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คน ในสมัย นั้นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการแต่งกายของผู้หญิงที่นุ่งผ้าซิ่นลายน้ำไหลหรือผ้าซิ่นตีนจกที่สวยงาม นับว่ามี คุณค่าทางศิลปะและ ความสมบูรณ์ของภาพใกล้เคียงกับภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดภูมินทร์ในเมืองน่านเชื่อ กันว่า ภาพเขียนฝาผนังใน วัดหนองบัวแห่งนี้ เขียนขึ้นด้วยช่างสกุลเมืองน่านผู้เดียวกันกับ ผู้เขียนภาพฝาผนัง ในวัดภูมินทร์ 

09.45 น.  นำท่านเดินทางไปชมวัดงามและพิพิธภัณฑ์ของเก่าที่น่าสนใจ ที่ “วัดศรีมงคล” หรือวัดบ้านก๋งที่บ้านก๋ง ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ พ.ศ.2395 และมี “หลวงปู่ครูบาก๋ง” หรือพระครูมงคลรังสี เป็นพระสงฆ์ที่ชาวบ้านในแถบนี้ต่างให้ความเคารพนับถือ ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน บริเวณนาข้าวมีที่พักและร้านกาแฟฮักนน่าน มีสะพานไม้ไผ่เชื่อมจากตัววัดสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได้ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน  รวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่งรวมรวมของโบราณต่างๆให้ได้ชม

10.45 น.  ณ หน้าวัดภูเก็ต เราจะชวนท่านแวะชิมกาแฟเมืองน่านหอมๆ รสชาติดี และเป็นออแกนิค พร้อมพักผ่อนหย่อนใจตามอัธยาศัยใน ร้านฮักนาไทลื้อ & ฮักนาคาเฟ่ และลำดวนผ้าทอ ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนา บรรยากาศเหมือนอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีกระท่อมน้อยอยู่หลายหลัง ให้บรรยากาศความสดชื่นของธรรมชาติและความเรียบง่ายตามสไตล์ของชาวไทลื้อ มุมถ่ายรูปสวยๆ ก็มีเยอะ ลงไปถ่ายรูปตามท้องนาได้ มีสะพานไม้ไผ่ที่แขวนผ้าทอสีสันสดใส ซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิต ไม่ว่าใครก็มาถ่ายรูปลงโชเชี่ยล บริเวณด้านหน้ามีให้บริการเช่าชุดไทลื้อพร้อมใส่ถ่ายรูปเล่นตามมุมต่างๆ และเช็คอิน นอกจากนี้ท่านยังสามารถแวะร้านลำดวนผ้าทอ เพื่อซื้อผ้าทอฝีมือของชาวไทลื้อ โดยเฉพาะผ้าทอลายน้ำไหลไทลื้อ ลายโบราณ ชื่อดังแห่งปัว หรือสินค้าของฝากจากเมืองน่าน สำหรับคนที่ชอบผ้าไทย เราขอแนะนำเลยว่าต้องห้ามพลาด

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (5) บ้านเห็ดหัวน้ำฟาร์มเห็ดที่ผลิตเชื้อเห็ดที่ใหญ่ทันสมัยและครบวงจร และเป็นฟาร์มเห็ดชื่อดังในอำเภอปัวที่มีร้านอาหารเปิดให้บริการ อร่อยกับสารพัดเมนูที่ทำมาจากเห็ด และที่สำคัญที่ร้านนี้ ไม่มีการใส่ชูรส ได้ทั้งความอร่อยและสุขภาพดีอีกด้วย เมื่อมาที่บ้านเห็ดหัวน้ำแล้ว เมนูที่ทุกท่านจะพลาดไม่ได้ คือ พิซซ่าเห็ด เมนูยอดฮิตอันดับหนึ่งของที่นี่ พิซซ่าแป้งบางกรอบ โรยหน้าด้วยเห็ดนานาชนิด พร้อมด้วยชีส ทำเสร็จใหม่ร้อนๆ หอมยั่วน้ำ ลายชวนให้ท้องร้อง

หลังจากอาหารกลางวัน  นำท่านไปไหว้พระที่ วัดภูเก็ต เพื่อเป็นสิริมงคลชื่อเหมือนจังหวัดอยู่ทางภาคใต้ แต่ทำไมมีชื่อเป็นวัดอยู่ทางเหนือที่มาของชื่อวัดแห่งนี้ มาจาก ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางภาคเหนือ เรียกว่า “ภู” ส่วน คำว่า “เก็ต” มาจากวัดตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านเก็ต ดังนั้นจึงได้ชื่อว่า “วัดภูเก็ต” ตามลักษณะที่ตั้งของวัด และวัดแห่งนี้มีลานชมวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม มองเห็นวิวมุมสูงของทุ่งนาสีเขียวที่กว้างและไกล  เหมาะแก่การเป็นฉากหลังรูปถ่ายเซลฟี่ของทุกท่าน ที่ต้องการเก็บภาพความประทับใจเป็นอย่างดี ภายในวัดยังมีอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ มีจิตรกรรมฝาผนังสามมิติ และเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา” ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก

14.00 น. นำท่านออกเดินทางไปยัง วัดพระธาตุเบ็งสกัด ตั้งอยู่บนเนินสูง ที่มองเห็นหมู่บ้านเบื้องล่างโอบล้อมด้วยผืนป่า หากมาในช่วงฤดูฝน จะพบความงามของผืนนาเขียวขจีเต็มพื้นที่ มีโบราณสถานที่สำคัญคือ องค์พระเจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปัวเคารพและศรัทธาอย่างมาก ตั้งอยู่ข้างๆ กับวิหารทรงตะคุ่มแบบศิลปะพื้นบ้านไทลื้อ 

18.00 น.  กลับเข้าที่พัก ณ แสงทองรีสอร์ท หรือโรงแรม  ระดับเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (6) ณ แสงทองรีสอร์ท บุฟเฟต์อาหารไทยและอาหารพื้นบ้าน รสชาติอร่อย ไม่ว่าจะเป็นแกงส้มชะอมกุ้ง ไก่มะ แขว่น หรือหลนปลาอินทรีย์  

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/2

วันที่ 3: วัดร้องแง – อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - ถนนลอยฟ้า 1256 - จุดชมวิว 1715 – น้ำตกสะปัน – บ่อเกลือสินเธาว์ - เข้าที่สู่พัก (คืนที่ 3 อ.บ่อเกลือ)

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ที่พัก พร้อมเช็คเอาท์ออกจากที่พัก

09.30 น.  เริ่มต้นเช้าวันที่ 3 นำท่านไปไหว้พระที่ วัดร้องแง เป็นวัดโบราณของอำเภอปัว  มีวิหารเก่าแก่โดดเด่นและงดงามด้วยวิหารศิลปะไทยลื้อ  โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองน่าน  วัดร้องแงได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะ สถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทปูชนียสถานและวัดวาอาราม โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับรางวัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 7 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมดีเด่น  ลักษณะของวิหารหน้าบันเป็นลายพันพฤกษา วิหาร มีหลังคาคลุมต่ำ ในวิหารมีพระประธานปางมารวิชัย ผนังหลังองค์พระมีจิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติและมีราชชาดก ฝีมือของช่าง พื้นถิ่น บนเสาวิหารมีลวดลายสีทองบนพื้นสีแดง หรือ ลายคำ ที่ไม่ซ้ำกัน เช่น ลายกรวยเชิง ลายพรรณพฤกษา ลายดอกไม้ เป็นต้น นอกจากนี้ไม่ควรพลาดชมธรรมาสน์ทรงโบราณแบบดั้งเดิมของล้านนาที่หาชมได้ยาก

10.00 น. ออกเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ระหว่างทางก่อนถึงจุดหมาย เราจะพาท่านผ่านชมวิว ที่  ถนนลอยฟ้า 1256 สัมผัสธรรมชาติข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียว วิวที่มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อนยาวสุดลูกหูลูกตา

นำท่านเดินทางต่อไป อุทยานแห่งชาติดอยภูคา สถานที่แห่งนี้ยังมีป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าความสำคัญต่อระบบนิเวศ และยอดเขาภูคาเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดน่าน ดอยภูคานับเป็นบ้านแห่งสุดท้ายของต้นชมพูภูคาพันธุ์ไม้หิมาลัย เป็นแหล่งกำเนิดสุดท้ายของชมพูภูคา พบเพียงแห่งเดียวในโลก ซึ่งเป็นไม้หายากใกล้สูญพันธุ์ชนิดหนึ่ง เคยพบคยมีการสำรวจพบตามหุบเขาแถบมณฑลยูนนาน ทางตอนใต้ของประเทศจีนและทางเหนือของเวียดนาม ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ชมพูภูคาจะผลิตบานตามปลายกิ่งเป็นช่อสีชมพู ทำให้ช่อดอกเป็นพุ่มสวยงาม
ในระหว่างทางแวะชมวิวทิวทัศน์ภายในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคาที่ จุดชมวิว 1715 เป็นจุดชมวิวสูงห่างจากระดับน้ำทะเล 1715 เมตร จึงเป็นที่มาของชื่อ เหมาะกับการชมทะเลหมอก (ช่วงฤดูฝน) หรือชมพระอาทิตย์ตกแบบพาโนรามาสุดลูกหูลูกตา ประกอบกับวิวของภูเขาที่สลับซับซ้อน วิวมุมกว้างของธรรมชาติจากมุมสูง พร้อมสูดอากาศสดชื่น

11.00 น.    สมควรแก่เวลา ออกเดินทางเข้าสู่อ.บ่อเกลือ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ มีสะปัน ร้านอาหารบรรยากาศดี แบบเต้นท์กระโจมริมน้ำ แห่งบ้านสะปัน
อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน สามารถชมวิวสายน้ำหรือจะลงแช่น้ำ ชมวิวภูเขา และสายหมอก

13.00 น.    หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้ว นำท่านออกเดินทางต่อไป ชมน้ำตกสุดสวย แห่งเดียวในหมู่บ้านแห่งนี้  น้ำตกสะปัน เป็นน้ำตกที่อยู่ในการดูแลของ อุทยานแห่งชาติขุนน่าน ตั้งอยู่ที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ตัวน้ำตกสะปันเป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีน้ำไหลตกตลอดทั้งปี มีอยู่ด้วยกัน 3 ชั้นใหญ่ๆ แต่ละชั้นมีความสูงไม่มาก ประมาณ 3-6 เมตร  ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของ จังหวัดน่าน สภาพป่าไม้บริเวณน้ำตก มีความร่มรื่นร่มเย็นสมบูรณ์สวยงาม ซึ่งน้ำตกชั้นสุดท้าย เป็นชั้นที่น้ำตกจะไหลลงมาด้วยกันสองสาย ก้อนหินบริเวณน้ำตกเต็มไปด้วย มอสและตะไคร่น้ำตามทางเดิน ตามต้นไม้ มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ

14.00 น.    นำท่านเดินทางต่อไปชมแหล่งเกลือสินเธาว์ภูเขาแห่งเดียวของประเทศไทย ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี  ที่ บ่อเกลือโบราณ โดดเด่นเรื่องการทำเกลือบนภูเขา เป็นเกลือสินเธาว์ที่สามารถนำไปบริโภค และจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านในอำเภอบ่อเกลือ ก็ยังมีวิธีการทำเกลือแบบดั้งเดิมกันอยู่  ให้ท่านได้ศึกษาดูวิถี ชีวิตของชาวบ้านบ่อเกลือ และสัมผัสกับความอัศจรรย์ของบ่อน้ำเกลือที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ท่ามกลางหุบเขาแห่งเดียวในโลก

15.00 น.    นำท่านกลับเข้าที่พัก เช็คอินเข้าที่พัก บ่อเกลือ วิว รีสอร์ท หรือที่พักระดับ เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 น.    รับประทานอาหารเย็น (9) ณ ร้านปองซาเป็นร้านอาหารใน บ่อเกลือรีสอร์ท จังหวัดน่าน เน้นวัตถุดิบที่หาได้จากในท้องถิ่น ไก่พิ้นเมือง ผักกูด มะแขว่น ฟักทอง ข้าวเหนียวดำ และผักปลอดสารพิษที่ชุมชนแห่งนี้เป็นผู้ปลูก  ปองซา เป็นภาษาของชนเผ่าลั๊วะ แปลว่า "กินข้าว" ชนเผ่านี้อาศัยอยู่ในอำเภอบ่อเกลือมานาน มีภาษา พูดเป็นของตัวเอง อาศัยอยู่ตามเทือกเขา มีการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ ผู้หญิงจะมัดมวยผม เหมือนเช่นจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัว 
เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/2

วันที่ 4: ตัวเมืองน่าน - ถนนลอยฟ้าหมายเลข 3 - เดอะวิว@กิ่วม่วง – วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - พระธาตุช้างค้ำ - วัดศรีพันต้น– ส่งท่านกลับสนามบินน่าน

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า (10) ณ ที่พัก จากนั้นเตรียมตัวและเช็คเอาท์

08.00 น.   ออกเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองน่าน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 นาที)

09.30 น.   นำท่านแวะดื่มกาเฟ ณ เดอะวิว @ กิ่วม่วง  ร้านกาแฟวิวดี ที่ตั้งอยู่ริมทางไหล่เขา บนเส้นทางระหว่าง อ.เมืองน่าน-สันติสุข-บ่อเกลือ ห่างจากเมืองน่านประมาณ 25 กม.  มีวิวทิวทัศน์สวยงามมองเห็นวิวภูเขาเขียวขจี บวกกับ การตกแต่งร้านสไตล์ล้านนาที่เข้ากับธรรมชาติ ทำให้ เดอะวิว @ กิ่วม่วง กลายเป็นร้านกาแฟสำหรับพักระหว่างทางที่หลายคนนิยมมานั่งพัก จิบเครื่องดื่ม ชมบรรยากาศสวยๆ พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ เติมความสดชื่นได้อย่างดีเยี่ยม

11.00 น.  นำท่านไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับที่ วัดพระธาตุแช่แห้ง โบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่เมืองน่าน มีอายุมากกว่า 600 ปี และเป็นพระอารามหลวง องค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ย มีสีทองเหลืองอร่ามทั่วทั้งองค์ พระธาตุแช่แห้งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีเถาะ (ปีนักษัตรกระต่าย) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน (11) ณ เฮือนเจ้านางลิ้มรสชาติอาหารเหนือริมแม่น้ำน่าน บรรยากาศดี ระหว่างรออาหารมาเสิร์ฟก็ชมวิวริมแม่น้ำน่านได้ มีเมนูให้เลือกอย่างหลากหลาย เมนูแนะนำของที่นี่ เมื่อมาแล้วต้องลองคือ ต้มยําปลาคัง รสชาติแบบชาวเหนือแท้ๆ เจ้า

13.00 น. นำท่านเที่ยวชม วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ "วัดพรหมมินทร์" เป็นวัดที่มีโบสถ์และวิหารสร้างเป็นหลังเดียวกันประตูไม้ทั้งสี่ทิศ มีการแกะสลักโดยช่างชาวล้านนา มีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวตามพงศาวดารของเมืองน่าน ตั้งอยู่ใกล้ใกล้กับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน

จากนั้นข้ามมาที่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน เดิมที่แห่งนี้เป็นหอคำของเจ้าผู้ครองนครน่าน จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปะ และประวัติศาสตร์ของชาวเหนือ ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์จะมีซุ้มต้นลีลาวดี ที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้งโน้มเอียงเข้าหากันกลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้สวยงาม เป็นอีกหนึ่งจุดเมื่อมาจังหวัดน่าน ต้องมาถ่ายภาพลงโชเชี่ยล

14.00 น. พาท่านเดินทางไปยัง วัดพระธาตุช้างค้ำ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ และมีเจดีย์ช้างค้ำ โดยรอบเจดีย์มีรูปปั้นช้างปูนปั้นเพียงครึ่งตัวประดับอยู่ ซึ่งเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย และมีพระวิหารหลวงวัดพระธาตุช้างค้ำ เป็นวิหารขนาด ใหญ่รูปทรงสร้างตามสถาปัตยกรรมทางภาคเหนือแบบล้านนาไทย ด้านหน้ามีสิงห์คู่ยืนตรงเชิงบันได

เดินทางต่อไปยัง วัดศรีพันต้น เป็นวัดที่สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่านแห่งราชวงศ์ภูคา ภายในวัดมีวิหารที่เป็นเอกลักษณ์สีทองเหลืองอร่าม มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียรเฝ้าบันไดอยู่ ซึ่งปั้นแต่งโดยช่าง ชาวน่านชื่อ นายอนุรักษ์ สมศักดิ์ หรือ "สล่ารง"

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินน่าน เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร

16.55 น. ออกเดินจากสนามบินน่าน สู่ กรุงเทพมหานคร

18.05 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


หมายเหตุ:รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/2

รายละเอียดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม