top of page
Destination La Réunion.png

Réunion
รียูเนียน

เกาะ Reunion เรอูนียง (สำเนียงฝรั่งเศส) หรือ รียูเนียน (สำเนียง อังกฤษ) เป็นเกาะเขตร้อนอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย ระหว่าง เกาะ (ประเทศ) มอริเชียส (Mauritius) และประเทศ มาดากัสการ์ และอีกเกาะหนี่งคือเกาะ มายอต (Mayotte) อยู๋ในช่องแคบ มาดากัสการ์ ระหว่าง ประเทศ คอโมโรส (Comoros) และ มาดากัสการ์ ทั้งสองเกาะนี้เป็นดินแดนจังหวัดโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส พูดภาษาฝรั่งเศส และภาษาพื้นเมืองคือภาษา Creole (ครีโอล) ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นปนฝรั่งเศส ส่วนภาษาอังกฤษนั้นพูดกันบ้างในคนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และประชากรที่นี่ก็มีคน เชื้อชาติ มอริเชียส, อินเดียใต้, แอฟริกา, จีน และฝรั่งเศส และนับถือศาสนาคริสต์นิกายมันคาทอลิค (86%), ฮินดู, อิสลาม และพุทธศาสนา

เรอูนียง มีภูมิประเทศเป็นเกาะที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ธรรมชาติของภูเขาไฟใต้มหาสมุทรอินเดียสองลูกได้ยกตัวขึ้นจากทะเลกลายเป็นเกาะเมื่อภูเขาไฟลูกหนึ่งได้เกิดระเบิดขึ้นเมื่อประมาณสอง-สามล้านปีมาแล้ว ภูเขาไฟลูกนั้นปัจจุบันนี้ดับลงแล้วคือภูเขา Piton des Neiges (ปีตอง เด เนส์) สูงจากน้ำทะเล 3071 เมตร ส่วนภูเขาอีกลูกหนึ่งก่อกำเนิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 530,000 ปีมาแล้ว และเริ่มสูงขึ้นในปี ค.ศ.1751 จนในปัจจุบันนี้ สูง 2632  ชื่อภูเขา Piton de la Fournaise (ปีตอง เด ลา ฟูเน่) และในศตวรรษที่ 17 ได้ประทุลาวาออกมากว่า 150 ครั้ง และระเบิดครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 19 กันยายน ปี ค.ศ. 2022

ในสมัยล่าอาณานิคม ชาติต่างๆ ในยุโรปไม่ว่าจะเป็นชาวดัชท์ โปรตุเกส อังกฤษ หรือฝรั่งเศสที่ล่องเรือจากยุโรปมาทำการค้ากับอินเดีย และจีนนั้น ต้องแล่นเรือลงมาทางใต้ผ่านแหลมกู๊ดโฮ๊ปของอาฟริกา เพื่อต่อมายังทวีปเอเซีย ทุกชาติก็จะหาที่พักระหว่างทาง ฝรั่งเศสนั้นก็เลือกที่จะเป็นสถานีการค้าระหว่างทางที่เกาะ Bourbon ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็น Reunion เรอูนียง ในราวศตวรรษที่ 17 และได้ตั้งบริษัท East India Company ขึ้นที่เกาะแห่งนี้ เป็นสถานีค้าทาสและปลูกกาแฟส่งไปเมืองแม่ที่ฝรั่งเศส

เกาะ Reunion (เรอูนียง) มีเนื้อที่ 2,503.72 ตารางกิโลเมตร มีประชากรเกือบ 8 แสนคน มี 4 districts (ภาค) 49 เมือง 24 เทศบาล เมืองใหญ่ที่สุดคือ Saint-Denis (แซงค์เดอนีส์), Saint Paul (แซงค์โปล) และเมืองท่า Le Port (เลอปอร์ต) ซึ่งเป็นเมืองท่าหลักของเกาะ Saint Louis (แซงค์ หลุยส์) และ Saint Pierre (แซงค์ปีเย่)

Cilaos (ซีลาโอส) เมืองในหุบเขาภูเขาไฟที่ดับแล้ว ซิลาโอสเป็นเมืองที่อยู่ใน 1 ใน 3 หุบเขาใหญ่ คือ มาฟัด (Mafate), ซาลาซี (Salazig), และซีลาโอส (Cilaos) เปรียบเสมือนดอกจิกอยู่ใจกลางของเกาะและภูเขาสูงทะมึน ในดินแดนแถบนี้ก็มีการปลูกไร่องุ่นเผื่อทำไวน์ ซึ่งมีไวน์ท้องถิ่น คือ Vin de Cilaos (แวงเดอซิลาโอส) ซึ่งใช้องุ่นหลากหลายพันธุ์ที่ปลูกได้ในแถบอาฟริกานี้ เช่น Chenin Blanc (เชอแนงบลอง), Pinot Noir (ปีโน่นัวร์), และ Malbec (มาลเบ็ค) ซิลาโอสเริ่มผลิตไวน์ได้ในราวปี ค.ศ. 1860 นอกจากไวน์แล้ว เนื่องจากเรอูนียงปลูกอ้อยมาก และได้ผลิตน้ำตาลเป็นสินค้าออกมากมาย จึงมีการผลิตเหล้า Rum (รัม) ขึ้นมาจนมีชื่อเสียงไปก้องโลกอีกด้วย Rum นี้ใช้ผสมเครื่องดื่มแบบ Cocktail และขนมหรือจะดื่มเพรียวๆ ก็รสชาติดี