Eurail Pass

Eurail Pass  ยูเรล พาส 
ตั๋วใบเดียวเที่ยวทั่วยุโรป

One Pass – Unlimited travel across Europe

  • ตั๋วเหมาจ่ายสำหรับใช้เดินทางด้วยเครือข่ายรถไฟในยุโรป ไม่จำกัดจำนวนเที่ยวภายในระยะเวลาที่กำหนด ครอบคลุม 28 ประเทศในยุโรป รวมถึงประเทศตุรกี

  • เลือกเดินทางแบบต่อเนื่อง หรือ ไม่ต้องเนื่อง ในระยะเวลา 1 เดือน หรือ 2 เดือน

  • บริการตั๋วผู้ใหญ่, เยาวชน (12-27 ปี), เดินทางเป็นคู่ (Saver) หรือ แบบครอบครัว (Family)  

  • บริการชั้น 1 หรือ 2 ตามความประสงค์ของผู้เดินทาง

  • รับคูปอง หรือส่วนลดสิทธิประโยชน์ สถานทที่ท่องเที่ยวจากพันธมิตรมากมาย

  • ซื้อได้ล่วงหน้า 11 เดือน

  • ผู้ที่มีสิทธิใช้ตั๋ว ยูเรล พาส ต้องไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในทวีปยุโรป หรือ ผู้ที่อยู่นอกทวีปยุโรปเกินกว่า 6 เดือน, รวมถึงประเทศรัสเซีย และตุรกีด้วย

  • ประเภทของยูเรล พาส มี 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

Eurail Global Pass

ตั๋วประเภทนี้ใช้เดินทางในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมีชายแดนต่อเนื่องกัน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตั๋วประเทศนั้นๆ)  เหมาะสำหรับผู้เดินทางที่ต้องการเที่ยวเมืองใหญ่ เมืองย่อย เมืองเล็กเมืองน้อย แบบเจาะลึกในประเทศใดประเทศหนึ่ง ตั๋วโดยสารมีให้เลือกทั้ง ชั้น 1 และ ชั้น 2 แบบเดินทางต่อเนื่อง (Consecutive) และไม่ต่อเนื่อง (Flexi) ประเทศยอดนิยม อาทิ อิตาลี สเปน เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ เบเนลักซ์ นอร์เวย์ เป็นต้น

ตั๋วประเภทนี้เหมาะกับผู้เดินทางที่วางแผนที่จะเที่ยว 2 – 4 ประเทศที่มีพรมแดนติดกัน แบบไม่ต้องเดินทางต่อเนื่องกัน (Flexi) มีให้เลือก 5, 6, 8, 10 วัน ภายในระยะเวลา 2 เดือน เช่น Eurail Select Pass 2 Country จับคู่เดินทาง 2 ประเทศ

ตั๋วประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่วางแผนจะท่องเที่ยวยุโรป  ตั้งแต่ 5 – 28 ประเทศ ด้วยเครือข่ายรถไฟแห่งชาติของประเทศในยุโรปทั้ง 28 ประเทศ คือ ออสเตรีย เบลเยี่ยม บัลแกเรีย บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา สาธารณรัฐเช็ก โครเอเชีย เดนมาร์ก ฝรั่งเศส(และโมนาโค) ฟินแลนด์ ฮํงการี เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก มอนเตเนโกร เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โรปตุเกส โรมาเนีย เซอย์เบีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และตุรกี

Eurail One Country Pass

Eurail Select Pass

Top Tips ! 
Eurail ยังได้รวมหลายประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันไว้ในตั๋วใบเดียวกัน ซึ่งในแต่ละกลุ่มเรานับเป็น 1 ประเทศ เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้เดินทางมากขึ้น ได้แก่ 
o    Benelux ได้แก่ เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก 
o    Croatia/Slovenia ได้แก่ โครเอเชีย และ สโลเวเนีย 
o    Montegenegro/Serbia ได้แก่ มอนเตเนโกร และเซอร์เบีย 


ตั๋วพาสยังมีตั๋วกลุ่มประเทศให้เลือกซื้อด้วย ได้แก่ 
o    Benelux Pass ใช้เดินทางในประเทศเบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก 
o    Scandinavia Pass ใช้เดินทางในประเทศเดนมาณ์ก นอร์เวย์ สวีเดน และฟินแลนด์ 
o    European East Pass ใช้เดินทางในประเทศออสเตรีย สาธารณรัฐเช็ก สโลเวเนีย และฮังการี 

 

Find the Best Eurail Pass for you !

เลือกตั๋วพาสอย่างไรดี ให้เหมาะสมกับการเดินทางเที่ยวยุโรปและคุ้มค่าเงินของคุณ

ประเทศ

ระยะเวลา

ส่วนลด

ชั้นบริการ

รายการโปรโมชั่น โบนัส สิทธิพิเศษ ราคาและเงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบรายละเอียด หากมีข้อสงสัย จองตั๋ว        02-653-2148        sales@railgermany.net

                                                               https://www.facebook.com/Railgermany/