5 วัน 4 คืน แอ่ว “ลำปาง” พลัส “ลำพูน”

นั่งรถไฟลอด “อุโมงค์ขุนตาน” (ลำพูน) – แอ่วลำปาง  แบบไม่ลำพัง ไปกับ Getaway Holidays

ราคาเริ่มต้น

xxxxx

บาท/ท่าน

บรรยาย:
ภาษาไทย

ระยะเวลา:
5 วัน 4 วัน