5 วัน 4 คืน แอ่ว “ลำปาง” พลัส “ลำพูน”

นั่งรถไฟลอด “อุโมงค์ขุนตาน” (ลำพูน) – แอ่วลำปาง  แบบไม่ลำพัง ไปกับ Getaway Holidays

ราคาเริ่มต้น

xxxxx

บาท/ท่าน

บรรยาย:
ภาษาไทย

ระยะเวลา:
5 วัน 4 วัน

เดินทางโดย:
รถไฟ และรถตู้ปรับอากาศ

วันที่เดินทาง:
ธันวาคม

ทริปไฮไลท์

  • เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟลอด อุโมงค์ขุนตาน อุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และชม สถานีรถไฟขุนตาน สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทย

  • ชมสถานที่เที่ยว UNSEEN ลำพูน เสน่ห์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย

  • นมัสการ พระธาตุหริภุญชัย พระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีระกา

  • ชมวัดงามติดอันดับ 1 ใน 5 วัดสวยของประเทศไทย วัดสันป่ายางหลวง

  • สัมผัสมนต์ขลังแห่งอาณาจักรหริภุญชัยที่ วัดจามเทวี วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของลำพูน

  • ชมสะพานประวัติศาสตร์อายุร้อยกว่าปี สะพานขาวทาชมภู แห่งเมืองลำพูน

  • สักการะ พระธาตุลำปางหลวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำปางและยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีฉลู<