เที่ยวน่าน แพร่ 5 วัน 4 คืน

แอ่ว “เมืองแพร่” แลเมืองน่าน มหัศจรรย์ศิลปะล้านนา เยือนถิ่นคุ้มเจ้า สู่ อ.ปัว เที่ยวคาเฟ่บ้านนา ไหว้พระธาตุเสริมสิริมงคล ชมอุทยานแห่งชาติดอยภูคา

ราคาเริ่มต้น

xxxxx

บาท/ท่าน

บรรยาย:
ภาษาไทย

ระยะเวลา:
5 วัน 4 วัน

เดินทางโดย:
เครื่องบิน + รถตู้ปรับอากาศ

วันที่เดินทาง:
ธันวาคม

ทริปไฮไลท์

 • ชม Unseen ปรากฎการณ์ธรรมชาติ อายุล้านปี ณ วนอุทยานแพะเมืองผี

 • สัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนไทลื้อ พร้อมเปิดประสบการณ์ใส่ชุดไทลื้อ

 • ตื่นตากับธรรมชาติและจิตรกรรม อย่างภาพวาดบนผนังวัดภูมินทร์

 • เที่ยว "คุ้มหลวง" เมืองแพร่ ชมสถาปัตยกรรมบ้านขนมปังขิง สถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 5

 • ชมศิลปะพุกาม (พม่า) อุโบสถไม้หลังเดียว ณ วัดจอมสวรรค์

 • ร่วมขบวนแห่ครัวตาน ทำบุญที่วิหารวัดมิ่งเมือง

 • Workshop “ศูนย์เรียนรู้หม้อห้อม บ้านป้าเหงี่ยม”

รายการการเดินทาง

วันที่ 1:  กรุงเทพฯ – น่าน - วัดหนองบัว – วัดศรีมงคล – ฮักนาไทลื้อ & ฮักนาคาเฟ่ – ลำดวนผ้าทอ – วัดภูเก็ต - วัดพระธาตุเบ็งสกัด
 • เดินทางจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดน่าน ด้วยสายการบินนกแอร์ (Nok Air)

 • เที่ยวชม วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ "วัดพรหมมินทร์" เป็นวัดที่มีโบสถ์และวิหารสร้างเป็นหลังเดียวกันประตูไม้ทั้งสี่ทิศ มีการแกะสลักโดยช่างชาวล้านนา มีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวตามพงศาวดารของเมืองน่าน

 • ชิมกาแฟเมืองน่านหอมๆ รสชาติดี และเป็นออแกนิค พร้อมพักผ่อนหย่อนใจตามอัธยาศัยใน ร้านฮักนาไทลื้อ & ฮักนาคาเฟ่ และลำดวนผ้าทอ มีสะพานไม้ไผ่ที่แขวนผ้าทอสีสันสดใส ซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิต ด้านหน้ามีให้บริการเช่าชุดไทลื้อพร้อมใส่ถ่ายรูปเล่นตามมุมต่างๆ

 • ไหว้พระที่ วัดภูเก็ต เพื่อเป็นสิริมงคล ภายในวัดมีอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ มีจิตรกรรมฝาผนังสามมิติ และเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา” ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก

 • วัดพระธาตุเบ็งสกัด ตั้งอยู่บนเนินสูง ที่มองเห็นหมู่บ้านเบื้องล่างโอบล้อมด้วยผืนป่า หากมาในช่วงฤดูฝน จะพบความงามของผืนนาเขียวขจีเต็มพื้นที่ มีโบราณสถานที่สำคัญคือ องค์พระเจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปัวเคารพและศรัทธาอย่างมาก

วันที่ 2: ดอยภูคา – น้ำตกสะปัน – บ่อเกลือสินเธาว์ – วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดพระธาตุเขาน้อย
 • อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ระหว่างทางก่อนถึงจุดหมาย เราจะพาท่านผ่านชมวิว ที่  ถนนลอยฟ้า 1256 สัมผัสธรรมชาติข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียว วิวที่มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อนยาวสุดลูกหูลูกตา สถานที่แห่งนี้ยังมีป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มีทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าความสำคัญต่อระบบนิเวศ และยอดเขาภูคาเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดน่าน ดอยภูคานับเป็นบ้านแห่งสุดท้ายของต้นชมพูภูคาพันธุ์ไม้หิมาลัย เป็นแหล่งกำเนิดสุดท้ายของชมพูภูคา พบเพียงแห่งเดียวในโลก ในระหว่างทางแวะชมวิวทิวทัศน์ภายในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคาที่ จุดชมวิว 1715

 • น้ำตกสะปัน เป็นน้ำตกที่อยู่ในการดูแลของ อุทยานแห่งชาติขุนน่าน ตั้งอยู่ที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ตัวน้ำตกสะปันเป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีน้ำไหลตกตลอดทั้งปี มีอยู่ด้วยกัน 3 ชั้นใหญ่ๆ ก้อนหินบริเวณน้ำตกเต็มไปด้วยมอสและตะไคร่น้ำตามทางเดิน ตามต้นไม้ มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ

 • สัมผัสกับความอัศจรรย์ของบ่อน้ำเกลือที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แหล่งเกลือสินเธาว์ภูเขาแห่งเดียวของประเทศไทย ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี  ที่ บ่อเกลือโบราณ โดดเด่นเรื่องการทำเกลือบนภูเขา เป็นเกลือสินเธาว์ที่สามารถนำไปบริโภค และจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน

 • ไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลที่ วัดพระธาตุแช่แห้ง โบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่เมืองน่าน มีอายุมากกว่า 600 ปี และเป็นพระอารามหลวง องค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ย มีสีทองเหลืองอร่ามทั่วทั้งองค์ พระธาตุแช่แห้งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีเถาะ (ปีนักษัตรกระต่าย)

 • วัดพระธาตุเขาน้อย พร้อมชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน องค์พระธาตุเป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท

วันที่ 3: อุทยานแห่งชาติเขาศรีน่าน – ผาชู้ – ดอยเสมอดาว – เสาดินนาน้อย – วัดบ่อแก้ว
 • อุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีพื้นที่ครอบคลุมตามแนวสองฟากฝั่งลำน้ำน่าน จนสิ้นสุดที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งมีเทือกเขาที่สำคัญคือ ดอยแปรเมือง ดอยขุนห้วยฮึก ดอยขุนห้วยหญ้าไทร และดอยหลวง ซึ่งเทือกเขาเหล่านี้ เป็นต้นน้ำของแม่น้ำทั้งสิ้น

 • นำท่านแวะชมวิวภายในอุทยานแห่งชาติศรีน่านที่ จุดชมวิวผาชู้ จากจุดชมวิวจะมองเห็นลำน้ำน่านทอดตัวคดเคี้ยวอยู่ที่ปลายผืนป่า และเป็นที่ตั้งของเสาธงชาติไทยที่มีสายยาวที่สุดในประเทศอีกด้วย

 • จุดชมวิวอีกที่ คือ จุดชมวิวดอยเสมอดาว เป็นจุดชมทิวทัศน์บนยอดหน้าผาสูง สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ 360 องศา มีพื้นที่เป็นลานกว้างตามสันเขา เหมาะสำหรับพักผ่อนและดูดาวในยามค่ำคืน รวมทั้งชมทะเลหมอกและชมพระอาทิตย์ขึ้น

 • เสาดินนาน้อย ที่แห่งนี้มีลักษณะแปลกตา มีเสาดินขนาดใหญ่ยกตัวสูงขึ้นมาจากพื้นดินคล้าย “แพะเมืองผี” จังหวัดแพร่ จากหลักฐานทางธรณีวิทยา พบว่าเสาดินนาน้อยเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในยุคเทอร์เชียรีตอนปลาย ประกอบกับการกัดเซาะของน้ำและลมตามธรรมชาติ ในบริเวณใกล้กันจะพบกับ คอกเสือ มีลักษณะป็นแอ่งลึก สถานที่ทั้ง 2 แห่งนี้ถือเป็นความมหัศจรรย์ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาโดยธรรมชาติ

 • วัดเล็กๆ ในหมู่บ้านกลางหุบเขา วัดบ่อแก้ว เพื่อไหว้พระขอพร องค์พระธาตุบ่อแก้วพระธาตุศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สักการะบูชาของชาวอำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น และ เป็นพระธาตุที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดในอำเภอนาหมื่น  มีอายุมากกว่า 200 ปี และ มีอุโบสถสวยงามแบบศิลปะล้านนา  มีอีกสิ่งที่มีความสำคัญภายในวัด  คือ พระพุทธเจ้าแก้วเสตังคมณี  พระพุทธรูปแกะสลักจากหินแก้วสีขาวใสบริสุทธิ์  ปรางยืนอุ้มบาตร  เป็นพระพุทธรูปศักสิทธิ์  ที่เคารพสักการะของชาวนาหมื่น-นาน้อย

วันที่ 4: แพะเมืองผี - ศูนย์เรียนรู้หม้อห้อม บ้านป้าเหงี่ยม – คุ้มวงศ์บุรี - คุ้มเจ้าหลวง
 • ชมปรากฎการณ์ธรรมชาติอายุล้านปี ณ วนอุทยานแพะเมืองผี หรือ แพะเมืองผี อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดจากธรรมชาติสร้างขึ้นมา เป็นลักษณะของดินและหินทราย ที่ถูกกัดเซาะตามธรรมชาติจนเกิดเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ

 • ทำกิจกรรม Workshop “ศูนย์เรียนรู้หม้อห้อม บ้านป้าเหงี่ยม” ทำกิจกรรมเรียนรู้ที่มาของห้อม และร่วมมัดย้อมห้อมสำหรับเป็นของที่ระลึกของท่านเอง จังหวัดแพร่มีชื่อเสียงด้านผ้าหม้อห้อม

 • เยี่ยมชม คุ้มวงศ์บุรี หรือ บ้านวงศ์บุรี  อาคารสีชมพูโดดเด่น อายุกว่า 100 ปี คุ้มหลังนี้อาคารแบบไทยผสมยุโรปสีชมพูอ่อน ซึ่งเป็นสีโปรดของแม่เจ้า บัวถา เป็นเรือนไม้สักทอง ขนาดใหญ่ 2 ชั้นทรงไทยล้านนาผสมยุโรป ประดับตกตกแต่งลวดลายด้วยไม้ฉลุที่เรียกว่าลาย “ขนมปังขิง”ตามความนิยมกันใน รัชกาลที่ 5