เที่ยวน่าน แพร่ 5 วัน 4 คืน

แอ่ว “เมืองแพร่” แลเมืองน่าน มหัศจรรย์ศิลปะล้านนา เยือนถิ่นคุ้มเจ้า สู่ อ.ปัว เที่ยวคาเฟ่บ้านนา ไหว้พระธาตุเสริมสิริมงคล ชมอุทยานแห่งชาติดอยภูคา

ราคาเริ่มต้น

xxxxx

บาท/ท่าน

บรรยาย:
ภาษาไทย

ระยะเวลา:
5 วัน 4 วัน

เดินทางโดย:
เครื่องบิน + รถตู้ปรับอากาศ

วันที่เดินทาง:
ธันวาคม

ทริปไฮไลท์

 • ชม Unseen ปรากฎการณ์ธรรมชาติ อายุล้านปี ณ วนอุทยานแพะเมืองผี

 • สัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนไทลื้อ พร้อมเปิดประสบการณ์ใส่ชุดไทลื้อ

 • ตื่นตากับธรรมชาติและจิตรกรรม อย่างภาพวาดบนผนังวัดภูมินทร์

 • เที่ยว "คุ้มหลวง" เมืองแพร่ ชมสถาปัตยกรรมบ้านขนมปังขิง สถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 5

 • ชมศิลปะพุกาม (พม่า) อุโบสถไม้หลังเดียว ณ วัดจอมสวรรค์

 • ร่วมขบวนแห่ครัวตาน ทำบุญที่วิหารวัดมิ่งเมือง

 • Workshop “ศูนย์เรียนรู้หม้อห้อม บ้านป้าเหงี่ยม”

รายการการเดินทาง

วันที่ 1:  กรุงเทพฯ – น่าน - วัดหนองบัว – วัดศรีมงคล – ฮักนาไทลื้อ & ฮักนาคาเฟ่ – ลำดวนผ้าทอ – วัดภูเก็ต - วัดพระธาตุเบ็งสกัด
 • เดินทางจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดน่าน ด้วยสายการบินนกแอร์ (Nok Air)

 • เที่ยวชม วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ "วัดพรหมมินทร์" เป็นวัดที่มีโบสถ์และวิหารสร้างเป็นหลังเดียวกันประตูไม้ทั้งสี่ทิศ มีการแกะสลักโดยช่างชาวล้านนา มีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวตามพงศาวดารของเมืองน่าน

 • ชิมกาแฟเมืองน่านหอมๆ รสชาติดี และเป็นออแกนิค พร้อมพักผ่อนหย่อนใจตามอัธยาศัยใน ร้านฮักนาไทลื้อ & ฮักนาคาเฟ่ และลำดวนผ้าทอ มีสะพานไม้ไผ่ที่แขวนผ้าทอสีสันสดใส ซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิต ด้านหน้ามีให้บริการเช่าชุดไทลื้อพร้อมใส่ถ่ายรูปเล่นตามมุมต่างๆ

 • ไหว้พระที่ วัดภูเก็ต เพื่อเป็นสิริมงคล ภายในวัดมีอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ มีจิตรกรรมฝาผนังสามมิติ และเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา” ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก

 • วัดพระธาตุเบ็งสกัด ตั้งอยู่บนเนินสูง ที่มองเห็นหมู่บ้านเบื้องล่างโอบล้อมด้วยผืนป่า หากมาในช่วงฤดูฝน จะพบความงามของผืนนาเขียวขจีเต็มพื้นที่ มีโบราณสถานที่สำคัญคือ องค์พระเจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปัวเคารพและศรัทธาอย่างมาก

วันที่ 2: ดอยภูคา – น้ำตกสะปัน – บ่อเกลือสินเธาว์ – วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดพระธาตุเขาน้อย
 • อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ระหว่างทางก่อนถึงจุดหมาย เราจะพาท่านผ่านชมวิว ที่  ถนนลอยฟ้า 1256 สัมผัสธรรมชาติข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียว วิวที่มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อนยาวสุดลูกหูลูกตา สถานที่แห่งนี้ยังมีป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มีทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าความสำคัญต่อระบบนิเวศ และยอดเขาภูคาเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดน่าน ดอยภูคานับเป็นบ้านแห่งสุดท้ายของต้นชมพูภูคาพันธุ์ไม้หิมาลัย เป็นแหล่งกำเนิดสุดท้ายของชมพูภูคา พบเพียงแห่งเดียวในโลก ในระหว่างทางแวะชมวิวทิวทัศน์ภายในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคาที่ จุดชมวิว 1715

 • น้ำตกสะปัน เป็นน้ำตกที่อยู่ในการดูแลของ อุทยานแห่งชาติขุนน่าน ตั้งอยู่ที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ตัวน้ำตกสะปันเป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีน้ำไหลตกตลอดทั้งปี มีอยู่ด้วยกัน 3 ชั้นใหญ่ๆ ก้อนหินบริเวณน้ำตกเต็มไปด้วยมอสและตะไคร่น้ำตามทางเดิน ตามต้นไม้ มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ

 • สัมผัสกับความอัศจรรย์ของบ่อน้ำเกลือที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แหล่งเกลือสินเธาว์ภูเขาแห่งเดียวของประเทศไทย ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี  ที่ บ่อเกลือโบราณ โดดเด่นเรื่องการทำเกลือบนภูเขา เป็นเกลือสินเธาว์ที่สามารถนำไปบริโภค และจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน

 • ไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลที่ วัดพระธาตุแช่แห้ง โบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่เมืองน่าน มีอายุมากกว่า 600 ปี และเป็นพระอารามหลวง องค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ย มีสีทองเหลืองอร่ามทั่วทั้งองค์ พระธาตุแช่แห้งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีเถาะ (ปีนักษัตรกระต่าย)

 • วัดพระธาตุเขาน้อย พร้อมชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน องค์พระธาตุเป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท