top of page

10 กรกฎาคม!🌋 ภูเขาไฟปะทุใหม่ที่ไอซ์แลนด์!ช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นอีกครั้งในไอซ์แลนด์


เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม เวลา 16.40 น. ตามเวลาไอซ์แลนด์ เกิดการปะทุของรอยแยกภูเขาไฟขึ้น การปะทุในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเกิดแผ่นดินไหวอย่างหนักเป็นเวลา 6 วัน ใกล้กับจุดปะทุ Fagradalsfjall ที่เกิดขึ้นใน 2 ปีที่ผ่านมา คือ ในปี 2021 และ 2022 โดยจุดปะทุในครั้งใหม่นี้อยู่ห่างจากเมืองหลวง Reykjavik ประมาณ 38 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและไม่มีคนอาศัยอยู่ การปะทุครั้งนี้จึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน และไม่พบเถ้าถ่านที่มีผลกระทบต่อการจราจรทางอากาศ การปะทุนี้จัดอยู่ในประเภทการปะทุของรอยแยก โดยมีการปะทุของหินหนืดหลายครั้งที่ปะทุออกมาจนส่งผลให้เกิดธารลาวาที่น่าประทับใจ


สำหรับผู้ที่สนใจรับชมการปะทุสามารถติดตามได้ที่ช่องทาง:2. สำนักงานการท่องเที่ยวเยี่ยมชม Reykjanes 👉 https://www.visitreykjanes.is/en/volcano-eruption/eruption-news


3. ข้อมูลอัปเดตอย่างเป็นทางการ 👉 Safetravel.is411 views0 comments

Comments


bottom of page