14 ม.ค. 65 นั่งรถไฟหรูลอยน้ำ SRT Prestige เที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ราคาเริ่มต้น

6,600

บาท/ท่าน

สัมผัสประสบการณ์รถไฟหรู  “SRT Prestige”  ชุดเกียรติยศรถไฟไทย หนึ่งเดียวในไทย ผ่านชมเส้นทางรถไฟลอยน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แวะชมทุ่งทานตะวันขนาดใหญ่ และสัมผัสวิถีชุมชนที่ “ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง"

บรรยาย:
ภาษาไทย

ระยะเวลา:
1 วัน

เดินทางโดย:
รถไฟ และรถตู้ปรับอากาศ

วันที่เดินทาง:
14 มกราคม 2565

ทริปไฮไลท์
  • สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟหรู SRT Prestige ขบวนชุดเกียรติยศรถไฟไทย (โบกี้เฉพาะคณะ)

  • ลิ้มรสอาหารอร่อยตลอดการเดินทาง ตามแบบฉบับบายนาว ที่บรรจงคัดสรรเสิร์ฟให้กับท่านบนรถไฟ

  • ชมทุ่งดอกทานตะวัน เก็บภาพถ่ายสวยๆ กับทุ่งดอกทานตะวันที่บานสะพรั่งสุดลูกหูลูกตา

  • รับประทานอาหารกลางวันพื้นบ้านไทยเบิ้ง

  • สัมผัสวิถีชุมชนที่ “ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง" ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง เพลิดเพลินกับกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน

  • เพลิดเพลินกับการละเล่นเพลงพื้นบ้าน "รำโทน" เครื่องดนตรีชิ้นเดียวก็สร้างความสุขได้กับชาวไทยเบิ้งแท้ๆ

รายการการเดินทาง

05.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ
06.24 น. 🚞 รถไฟออกเดินทางจาก สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ ด้วย รถไฟหรู SRT Prestige

เดินทางสู่ จ. ลพบุรี ด้วย รถไฟ SRT Prestige แบบที่นั่ง Prestige Class และ Premier Class บริการอาหารว่างยามเช้าบนรถไฟและเครื่องดื่ม ชา กาแฟ และน้ำดื่ม ระหว่างเดินทาง