ทริปพิเศษ 1 ปี มีเพียง 6 ครั้ง
สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟหัวจักรไอน้ำ เสาร์ที่ 26 มีนาคม 65🚂Getaway Holidays ขอนำคุณเยือน “อยุธยา”
ด้วยรถจักรไอน้ำแปซิฟิค และรถหัวกบแบบคนอยุธยา

ราคาเริ่มต้น

1,850

บาท/ท่าน

เด็ก 1,820 บาท/ท่าน
ชาวต่างชาติ 1,900 บาท/ท่าน

บรรยาย:
ภาษาไทย

ระยะเวลา:
1 วัน

เดินทางโดย:
รถจักรไอน้ำแบบแปซิฟิค (ชั้น 3 พัดลม) และ รถตุ๊กตุ๊กหัวกบ

วันที่เดินทาง:
26 มีนาคม 65

ทริปไฮไลท์
  • นั่งรถไฟหัวจักรไอน้ำ ขบวนประวัติศาสตร์ จากกรุงเทพฯ สู่ อยุธยา

  • นั่งรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ สัญลักษณ์ของอยุธยา ชมเมืองกรุงเก่าและโบราณสถาน

  • ไหว้พระเสริมมงคล ณ วัดหน้าพระเมรุ พร้อมสักการะ พระคันธารราฐ พระพุทธรูปศิลา 1 ใน 6 ของโลกที่ยังคงอยู่