ทริปรถไฟ นั่งรถจักรไอน้ำเที่ยวฉะเชิงเทรา 5 ธ.ค. 2564

“5 ธันวาคม 2564” เดินทางด้วยรถจักรไอน้ำ สายประวัติศาสตร์ “กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา”

ราคาเริ่มต้น

1,690

บาท/ท่าน

บรรยาย:
ภาษาไทย

ระยะเวลา:
1 วัน

เดินทางโดย:
รถไฟ และรถตู้ปรับอากาศ

วันที่เดินทาง:
5 ธันวาคม 2564

ทริปไฮไลท์
 • นั่งรถจักรไอน้ำ ขบวนประวัติศาสตร์กรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา

 • สักการะขอโชคจาก พระพิฆเนศปางยืน ณ เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน

 • ชมพระอุโบสถสีทองหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ วัดปากน้ำโจ้โล้

 • ช้อปปิ้ง ตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมน้ำร้อยปีแห่งเมืองแปดริ้ว

 • สักการะพระนอนกระจก กราบ “หลวงพ่อโต” พระประธานในอุโบสถอายุร้อยกว่าปี ณ วัดเทพนิมิตร

 • ของาน ขอพร ขอโชคลาภ ณ วัดจีนประชาสโมสร หนึ่งในวัดที่สำคัญที่สุดที่มีคุณค่าด้านศิลปกรรมแบบจีน

รายการการเดินทาง

08.10 - 09.50 น. รถไฟออกจากสถานีกรุงเทพฯ (สถานีหัวลําโพง) - สถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทรา

คณะพร้อมกันที่สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลําโพง) เวลา 07.00 น. และ 08.10 น. รถไฟออกจากสถานีกรุงเทพฯ (สถานีหัวลําโพง) มุ่งหน้าสู่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยขบวนพิเศษรถจักรไอน้ำ 903 กรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา

เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับรถจักรไอน้ำ มนต์เสน่ห์ที่ทรงคุณค่า กับการเดินทางยาวนานกว่า 124 ปี อ่านเพิ่มเติม >>> 

ทำความรู้จักกับ เมืองแปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา อ่านเพิ่มเติม >>>

10.30 น. ชมพระอุโบสถสีทองหนึ่งเดียวในไทย ณ วัดปากน้ำโจ้โล้

วัดปากน้ำโจ้โล้ ชมพระอุโบสถหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ทาสีทองทั้งหลัง ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือหรือนอกตัวอุโบสถ ภายในอุโบสถยังสามารถลอดใต้ฐานพระประธานเพื่อความเป็นสิริมงคล และทางเดินไปทางท่าน้ำยังมีอนุสรณ์พระเจ้าตากองค์สีทองตั้งอยู่

11.30 น. สักการะ เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน (ปางยืน) พระพิฆเนศองค์ยืนเนื้อสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก

องค์นี้มีชื่อเรียกว่า “พระพิฆเนศปางยืน องค์สำริด สำเร็จ สมปรารถนา” ที่พระหัตถ์ทั้ง 4 นั้นถือ ดอกบัว, มะม่วง, กล้วย, อ้อย และขนุน และที่พระบาทมีหนูกอดลูกมะพร้าว ซึ่งมีความหมาย คือ ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน นอกจากนี้ภายในอุทยานยังมีรูปปูนปั้นพระพิฆเนศปางต่างๆ ตามวันเกิดแต่ละวัน และมีสีตามวันนั้นๆ

ตลาดบ้านใหม่ 100 ปี ชุมชนริมน้ำ เชื้อสายไทย-จีน เสมือนดั่งพิพิธภัณฑ์มีชีวิตริมแม่น้ำบางปะกง ตลาดที่นี้มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เรือนไม้เก่าแก่ย้อนยุคเรื่องราวในอดีต ให้ท่านได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตริมแม่น้ำ กับความรูสึกเดิมๆ ของรุ่นคุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย ในวัยหนุ่มสาว

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันที่ตลาดบ้านใหม่ตามอัธยาศัย ตั้งแต่เวลา 12:30 – 14:00 น. (ค่าอาหารกลางวันไม่รวมอยู่ในรายการ)

สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 วัดเทพนิมิตรนี้ได้ขอพระราชทานพระบรมรูปหล่อรัชกาลที่ 8 เป็นทองแดงมีลักษณะกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 44 ซม. หรือประมาณ 17 นิ้ว เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2488 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานไว้เป็นเกียรติแก่วัด และยังมีพระพระนอนกระจกที่ขึ้นชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ และ “หลวงพ่อโต” พระประธานในอุโบสถอายุร้อยกว่าปี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ อีกมากมาย

12.30 น. เพลิดเพลิน และอิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดร้อยปี ตลาดบ้านใหม่
14.10 น. กราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลที่ วัดเทพนิมิตร
14.55 น. ของาน ขอพร ขอโชคลาภ ณ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) วัดท้องมังกร

เป็นวัดที่ขยายหรือเป็นสาขาของวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ สร้างในปี พ.ศ. 2449 สมัยรัชกาลที่ 5 วันนี้รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลากหลายที่คนจีนและคนไทยนับถือไว้ในที่เดียวกัน และยังมีพระพุทธรูปที่เป็นพระประธาน 3 องค์ ในอุโบสถ และพระอรหันต์ 18 องค์ ที่ปิดทองเหลืองอร่ามนั้นซึ่งทำจากกระดาษ หรือเปเปอร์มาเช สิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวในโลก

16.30 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ด้วย ขบวนพิเศษรถจักรไอน้ำ 904 ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพฯ

18.10 น. เดินทางถึง สถานีกรุงเทพฯ (สถานีหัวลําโพง)

รับชมคลิปวิดีโอน่ารักๆ จากลูกค้า ทริปนั่งรถจักรไอน้ำที่ผ่านมา

อัตราค่าเดินทางนี้รวม
 • รถไฟหัวจักรไอน้ำ ที่นั่งพัดลม ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา

 • รถตู้ ปรับอากาศ ท่องเที่ยวใน จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทางเป็นอย่างดีคันละ 8-9 ท่าน

 • อาหาร 2 มื้อ เช้าและเย็น แบบ Set บนรถไฟ

 • บริการน้ำดื่มท่านละ 2 ขวดเล็ก

 • ของสมนาคุณ Hygiene Travel Kit เช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์ ฯลฯ

 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ

 • มัคคุเทศก์ คนขับรถ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ
  500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่ารถ หรือ ค่าตั๋วเครื่องบินจากทุกเส้นทาง และค่าเดินทางมาที่จุดนัดพบ

 • อาหารกลางวัน ณ ตลาดบ้านใหม่

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ (ถ้ามี)

 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

 • ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่ค่อยให้บริการท่านตลอดการเดินทาง (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน)

กรุณา ชำระค่าเดินทางเต็มจำนวน ภายใน 48 ชั่วโมง หลังทำการจอง จึงจะถือว่าทำการจองเสร็จสมบูรณ์แล้ว

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทำการ บริษัทฯคืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันทำการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วันทำการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

 • กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

 • ในบางกรณีเมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ซึ่งทางทีมงานจะต้องส่งเงินมัดจำไปมัดจำค่าที่พักและยานพาหนะทันที ดังนั้นจากภาระดังกล่าวทีมงานจึงขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากผู้จอง

 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ

 • กรุณาพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง

 • กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ ตามมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากมีผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่าที่บริษัทกำหนด

 • รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ การเมือง และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด