ทริปรถไฟ นั่งรถจักรไอน้ำเที่ยวฉะเชิงเทรา 5 ธ.ค. 2564

“5 ธันวาคม 2564” เดินทางด้วยรถจักรไอน้ำ สายประวัติศาสตร์ “กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา”

ราคาเริ่มต้น

1,690

บาท/ท่าน

บรรยาย:
ภาษาไทย

ระยะเวลา:
1 วัน