ทัวร์เที่ยว น่าน 4 วัน 3 คืน

เที่ยว “น่าน” ครบรส ไหว้พระเสริมบุญ กินของอร่อย สูดอากาศบนดอย สัมผัสไอหมอกยามหนาว แห่งแดนดินน่านเหนือ

ราคาเริ่มต้น

16,900

บาท/ท่าน

บรรยาย:
ภาษาไทย

ระยะเวลา:
4 วัน 3 คืน

เดินทางโดย:
เครื่องบิน + รถตู้ปรับอากาศ

วันที่เดินทาง:
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565

ทริปไฮไลท์

 • นมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน และเป็นพระธาตุประจำปีเถาะ

 • ชมวิวธรรมชาติ ผ่อนคลายความเครียดท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ที่ ดอยเสมอดาว และ ดอยภูคา

 • เช็คอินและถ่ายรูปในสถานที่สุดชิคที่ จุดชมวิว 1715 และ ถนนลอยฟ้า 1256

 • สัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนไทลื้อ พร้อมเปิดประสบการณ์ใส่ชุดไทลื้อ

 • ตื่นตากับธรรมชาติและจิตรกรรมภาพวาดบนผนัง วัดภูมินทร์ และ วัดหนองบัว

รายการการเดินทาง

วันที่ 1: สนามบินดอนเมือง - น่าน - เดินทางไปอำเภอนาน้อย – อุทยานแห่งชาติเขาศรีน่าน – ผาชู้ – ดอยเสมอดาว – เสาดินนาน้อย & เมืองน่าน – วัดบ่อแก้ว - พระธาตุเขาน้อย (คืนที่ 1 เมืองน่าน)    

05.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เดินทางโดยสายการบิน แอร์เอเชีย มีทีมงาน Getaway Holidays คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก

07.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู่จังหวัดน่าน

08.50 น. เดินทางถึงจังหวัดน่าน รถตู้ปรับอากาศ รอรับท่าน ณ สนามบินน่าน

09.30 น. นำท่านเดินทาง รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านน่านนิมิต หรือ เฮือนปู่เข็งฮักนางปทุมมา 

11.45 น. เริ่มต้นการเที่ยวของวันแรก ณ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน เช็คอินที่ จุดชมวิวผาชู้ และ จุดชมวิวดอยเสมอดาว

กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน เฮือนฝ้าย แม่จำปี

13.30 น. ออกเดินทางไปยัง เสาดินนาน้อย เสาดินขนาดใหญ่มีลักษณะดูแปลกตา คล้าย “แพะเมืองผี” จ.แพร่ จากหลักฐานทางธรณีวิทยา พบว่าเสาดินนาน้อยเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบกับการกัดเซาะของน้ำและลมตามธรรมชาติ เคยเป็นก้นทะเลมาก่อน 
 
14.30 น. พาท่านเดินทางต่อไปยัง วัดบ่อแก้ว เพื่อไหว้พระขอพร องค์พระธาตุบ่อแก้ว พระธาตุศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สักการะบูชาของชาวอำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น และเป็นพระธาตุที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดในอำเภอนาหมื่น มีอายุมากกว่า 200 ปี และมีอุโบสถสวยงามแบบศิลปะล้านนา

17.00 น. เดินกลับเข้าสู่ตัวเมืองน่าน นำท่านไป วัดพระธาตุเขาน้อย มีองค์พระธาตุเป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากวัดพระธาตุเขาน้อยสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน ชมพระอาทิตย์อัศดงอันสวยงามจากยอดเขา

จากนั้น อิสระให้ท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านเฮือนภูคา

 

19.30 น. เช็คอินที่พัก ณ โรงแรมน่านนครา หรือโรงแรมระดับเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2: อ.ปัว - วัดหนองบัว – วัดศรีมงคล – ฮักนาไทลื้อ & ฮักนาคาเฟ่ – ลำดวนผ้าทอ – บ้านเห็ดหัวน้ำ – วัดภูเก็ต - วัดพระธาตุเบ็งสกัด (คืนที่ 2 อ.ปัว)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก พร้อมเช็คเอาท์

นำท่านเดินทางสู่ อ.ปัว เมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ เหมาะกับวิถีชีวิตอันเรียบง่าย และเป็นดินแดนแห่งท้องทุ่งนา ท่ามกลางหุบเขาสีเขียวขจี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)

09.15 น. พาชมผลงานทางสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมชิ้นเอกของเมืองน่าน ณ วัดหนองบัว จิตรกรรมฝาผนังที่สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีตได้เป็นอย่างดี มีคุณค่าทางศิลปะและความสมบูรณ์ของภาพใกล้เคียงกับภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดภูมินทร์ในเมืองน่าน

09.45 น. นำท่านเดินทางไปชมวัดงามและพิพิธภัณฑ์ของเก่าที่น่าสนใจ “วัดศรีมงคล” หรือวัดบ้านก๋ง เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ พ.ศ.2395 ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน

10.45 น. ชวนท่านแวะชิมกาแฟเมืองน่านหอมๆ ร้านฮักนาไทลื้อ & ฮักนาคาเฟ่ และลำดวนผ้าทอ

นอกจากนี้ท่านยังสามารถแวะ ร้านลำดวนผ้าทอ เพื่อซื้อผ้าทอฝีมือของชาวไทลื้อ โดยเฉพาะผ้าทอลายน้ำไหลไทลื้อ ลายโบราณ ชื่อดังแห่งปัว หรือสินค้าของฝากจากเมืองน่าน
                   
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านเห็ดหัวน้ำ ฟาร์มเห็ดชื่อดังในอำเภอปัวที่มีร้านอาหารเปิดให้บริการ อร่อยกับสารพัดเมนูที่ทำมาจากเห็ด เมนูที่ทุกท่านจะพลาดไม่ได้ คือ พิซซ่าเห็ด เมนูยอดฮิตอันดับหนึ่งของที่นี่


13.30 น. นำท่านไหว้พระที่ วัดภูเก็ต วัดแห่งนี้มีลานชมวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม มองเห็นวิวมุมสูงของทุ่งนาสีเขียวที่กว้างและไกล ภายในวัดยังมีอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ มีจิตรกรรมฝาผนังสามมิติ และเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา”


14.00 น. ออกเดินทางไปยัง วัดพระธาตุเบ็งสกัด มีโบราณสถานที่สำคัญคือ องค์พระเจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปัวเคารพและศรัทธาอย่างมาก ตั้งอยู่ข้างๆ กับวิหารทรงตะคุ่มแบบศิลปะพื้นบ้านไทลื้อ 


เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ ครัวต้นตาลเลิศรส

นำท่านส่งที่พัก ณ แสงทองรีสอร์ท หรือโรงแรมระดับเทียบเท่า  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3: วัดร้องแง – อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - ถนนลอยฟ้า 1256 - จุดชมวิว 1715 – น้ำตกสะปัน – บ่อเกลือสินเธาว์ (คืนที่ 3 อ.บ่อเกลือ)

08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก เช็คเอาท์จากที่พัก

09.30 น.  เริ่มต้นเช้าวันใหม่ นำท่านไปไหว้พระที่ วัดร้องแง วัดโบราณของอำเภอปัว มีวิหารเก่าแก่โดดเด่นและงดงามด้วยวิหารศิลปะไทยลื้อ ชมธรรมาสน์ทรงโบราณแบบดั้งเดิมของล้านนาที่หาชมได้ยาก

10.00 น.  ออกเดินทางต่อไปยัง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ผ่านชมวิว ถนนลอยฟ้า 1256 เช็คอินถ่ายภาพ จุดชมวิว 1715


12.00 น.  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน มีสะปัน

13.00 น.  นำท่านออกเดินทางต่อไปชมน้ำตกสุดสวยแห่งเดียวในหมู่บ้านแห่งนี้ น้ำตกสะปัน

14.00 น.  ชมแหล่งเกลือสินเธาว์ภูเขาแห่งเดียวของประเทศไทย ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี

15.00 น.  เช็คอินที่พัก ณ บ่อเกลือ วิว รีสอร์ท หรือที่พักระดับเทียบเท่า
   
17.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ร้านปองซา ร้านอาหารใน บ่อเกลือ วิว รีสอร์ท เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก เช็คเอาท์จากที่พัก ออกเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองน่าน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 นาที)

09.30 น.  นำท่านแวะดื่มกาเฟ ณ เดอะวิว @ กิ่วม่วง

11.00 น.  นำท่านไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับบ้านที่ วัดพระธาตุแช่แห้ง โบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่เมืองน่าน มีอายุมากกว่า 600 ปี และเป็นพระอารามหลวง มีองค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ย มีสีทองเหลืองอร่ามทั่วทั้งองค์ พระธาตุแช่แห้งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีเถาะ (ปีนักษัตรกระต่าย)  
    
กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ เฮือนเจ้านาง

13.00 น. เที่ยวชม วัดภูมินทร์ เป็นวัดที่มีโบสถ์และวิหารสร้างเป็นหลังเดียวกันประตูไม้ทั้งสี่ทิศ มีการแกะสลักโดยช่างชาวล้านนา มีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวตามพงศาวดารของเมืองน่าน ตั้งอยู่ใกล้ใกล้กับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน
                    
จากนั้นข้ามมาที่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน เดิมที่แห่งนี้เป็นหอคำของเจ้าผู้ครองนครน่าน จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปะ และประวัติศาสตร์ของชาวเหนือ

14.00 น.  พาท่านเดินทางไปยัง วัดพระธาตุช้างค้ำ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ และมีเจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย

เดินทางต่อไปยัง วัดศรีพันต้น เป็นวัดที่สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่านแห่งราชวงศ์ภูคา ภายในวัดมีวิหารที่เป็นเอกลักษณ์สีทองเหลืองอร่าม มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียรเฝ้าบันได


15.00 น.  เดินทางถึงสนามบินน่าน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร


16.55 น.  ออกเดินจากสนามบินน่าน สู่ กรุงเทพมหานคร


18.05 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
 

วันที่ 4: ถนนลอยฟ้าหมายเลข 3 - เดอะวิว@กิ่วม่วง – วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - พระธาตุช้างค้ำ - วัดศรีพันต้น – กรุงเทพฯ
อัตราค่าเดินทางนี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ เส้นทาง ดอนเมือง–น่าน-ดอนเมือง ชั้นประหยัด รวมน้ำหนักโหลดสัมภาระ 15 กก.

 • ที่พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 3 คืน ตามรายการ

 • รถตู้ปรับอากาศ VIP ท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน ตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทางเป็นอย่างดี 

 • มัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทา

 • อาหารตามรายการจำนวน 5 มื้อ

 • บริการน้ำดื่มวันละ 2 ขวดต่อท่าน

 • ของสมนาคุณ Hygiene Travel Kit เช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์ ฯลฯ

 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าเข้าอุทยานตามที่ระบุไว้ในรายการ

 • คนขับรถ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 • ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าอาหาร นอกเหนือจากรายการที่ระบุ

 • ค่ารถ หรือ ค่าตั๋วเครื่องบินจากทุกเส้นทาง และค่าเดินทางมาที่จุดนัดพบ

 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจาก  การ เจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

 • ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%