ขั้นตอนการใช้สิทธิ์โครงการ "ทัวร์เที่ยวไทย" กับ Buynow Travel World!

  1. จะต้องเป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

  2. ติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดจองรายการทัวร์ที่ต้องการ

  3. ระยะเวลาแพคเกจทัวร์ไม่น้อยกว่า 3 วัน 2 คืน เที่ยวได้ทุกวัน

  4. แพคเกจทัวร์ต้องเป็นการเที่ยวแบบข้ามจังหวัด

  5. รัฐออกค่าทัวร์ให้ 40% สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อคน

  6. ต้องซื้อแพคเกจทัวร์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการเดินทาง

  7. ชำระเงินค่าแพคเกจทัวร์ 60% ผ่าน G Wallet บนแอพเป๋าตัง เท่านั้น (1 คน / 1 สิทธิ์) เช่น จะใช้สิทธิ์โครงการรัฐ "ทัวร์เที่ยวไทย" จำนวน 2 คน ก็ต้องใช้แอพเป๋าตังจ่ายค่าทัวร์คนละเครื่อง ถึงจะสำเร็จ)

สิทธิประโยชน์โครงการทัวร์เที่ยวไทย
press to zoom
เงื่อนไขโครงการทัวร์เที่ยวไทย
press to zoom
วิธีการใช้ทัวร์เที่ยวไทย
press to zoom
1/1

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

  • มีจำนวนจำกัด 1 ล้านสิทธิ์เท่านั้น (ใช้ได้แค่ 1 สิทธิ / 1 คน)

  • ระยะเวลาโครงการ 8 ต.ค.64 - 31 ม.ค.65 (หรือจนกว่าจำนวนสิทธิ์จะหมดก่อน)

  • บริษัททัวร์จะต้องทำการแสกนใบหน้าผู้เดินทาง ในวันแรกของการเดินทางทัวร์ด้วยนะ