นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ เที่ยว "เมืองกาญจนบุรี" 🚂

ชวนท่านนั่งรถไฟชมเส้นทางรถไฟสายมรณะชื่อดังระดับโลก ชมน้ำตกไทรโยคน้อย สัมผัสวิถีชนสยามในยุค ร.๕
ณ เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔ ชมโบราณสถานศิลปะขอมแห่งเดียว ณ ปราสาทเมืองสิงห์

ราคาเริ่มต้น

1,790

บาท/ท่าน

บรรยาย:
ภาษาไทย

ระยะเวลา:
1 วัน

เดินทางโดย:
รถไฟชั้น 2 แอร์ + รถตู้ปรับอากาศ

วันที่เดินทาง:
วันที่ 13, 20, 27 กุมภาพันธ์ 2565

ทริปไฮไลท์
 • นั่งรถไฟชมเส้นทางประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 กับ “ทางรถไฟสายมรณะ” และ “ถ้ำกระแซ” อันโด่งดัง

 • แวะนมัสการ "องค์พระปฐมเจดีย์" เจดีย์ที่ใหญ่และสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

 • ชมและถ่ายภาพ "สะพานข้ามแม่น้ำแคว" สะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะ

 • ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่เขียวขจี "น้ำตกไทรโยคน้อย" 

 • ย้อนรอยเมืองแห่งวัฒนธรรม และวิถีชนสยามในยุครัชกาลที่ ๕ "ณ เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔"

 • ชมโบราณสถานเก่าแก่ ศิลปะขอมแห่งเดียว ณ "อุทยานประวัติศาสตร์ ปราสาทเมืองสิงห์"

 • อิ่มอร่อยกับอาหารขึ้นชื่อ จ. นครปฐม และ จ. กาญจนบุรี ตามแบบฉบับ Getaway Holidays

รายการการเดินทาง

05.30 น.
พร้อมกันที่ สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง)

เจ้าหน้าที่ “Getaway Holidays” คอยให้ต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน พร้อมแจกชุดเพื่อสุขอนามัยของท่าน Hygiene Travel Safety Kit ไว้สำหรับท่านละ 1 ชุด

06.30 น.
รถไฟมุ่งหน้าสู่ จ. กาญจนบุรี

ขบวนรถไฟพิเศษนำเที่ยว ขบวนที่ 909 อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ใช้เวลาในเดินทางประมาณ 5 ชม.) ระหว่างทางทัศนาทิวทัศน์สองข้างทาง
และนี่คือเสน่ห์ของการนั่งรถไฟในระดับ See Level

07.40 น.
นมัสการองค์พระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์ มีจุดเด่นที่สำคัญคือ พระปฐมเจดีย์ หรือ พระธมเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่และสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
(ท่านสามารถเลือกซื้อของที่ตลาดเช้าหน้าวัดได้ 40 นาที)

09.35 น.
สะพานข้ามแม่น้ำแคว

สะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง เป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะ
สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

11.00 น.
รถไฟวิ่งผ่าน สถานีรถไฟถ้ำกระแซ

เป็นสถานีรถไฟที่ได้รับความนิยมของการชมเส้นทางรถไฟสายมรณะ ถ้ำกระแซ อยู่ห่างจากสถานีนี้เพียงเล็กน้อย เคยเป็นที่พักของเชลยในช่วงที่มีการสร้างทางรถไฟ และยังถือเป็นจุดชมวิวที่โด่งดัง เป็นเส้นทางรถไฟที่สวยที่สุด และอันตรายที่สุดของเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - น้ำตก หรือที่เรียกกันว่า "เส้นทางรถไฟสายมรณะ”

11.30 น.
แวะชม “น้ำตกไทรโยคน้อย”

“น้ำตกไทรโยคน้อย” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า น้ำตกเขาพัง ต้นกำเนิดของน้ำตกเป็นน้ำผุดจากภูเขาแล้วไหลมาตาม ลำธารเล็กๆ ไหลตกลงที่ผาหินปูนที่มีความสูง ประมาณ 15 เมตร

12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง
13.30 น.
ชมโบราณสถาน ปราสาทเมืองสิงห์ 

ปราสาทเมืองสิงห์ หรือ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ปราสาทหินยุคขอมตอนปลาย ที่มีอยู่แห่งเดียวในภาคตะวันออก ตัวปราสาทล้อมรอบด้วยกำแพงศิลา มีคูน้ำ และแนวคันดินเป็นขั้นๆ คล้ายกำแพงเมืองโบราณรูปสีเหลี่ยม เนื้อที่ประมาณกว่า 200 ไร่

14.30 น.
เที่ยวชม “เมืองมัลลิกา ร.ศ.๑๒๔”

เมืองแห่งวัฒนธรรมและวิถีชน เมืองย้อนยุคของวิถีชีวิตชาวสยามบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ วิถีชีวิตของชาวสยามในยุค ร.ศ.๑๒๔ หลายคนนิยามยุคสมัยนี้ว่าเป็นยุคทองแห่งความศิวิไลซ์ และที่เมืองมัลลิกายังมี รถเจ๊ก, การแต่งกายชุดไทย, เงินรู, ย่านการค้า, สะพานหัน, หอชมเมือง, เรือนเดี่ยว, เรือนคหบดี, เรือนแพ, เรือนหมู่ ฯลฯ 

16.53 น.
รถไฟออกเดินทางจากสถานีกาญจนบุรี สู่ กรุงเทพฯ

ขบวนรถไฟพิเศษนำเที่ยว ขบวนที่ 910 เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมบริการของว่าง

19.25 น.
เดินทางถึง สถานีกรุงเทพฯ (สถานีหัวลำโพง) โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าเดินทางนี้รวม
 • รถไฟปรับอากาศชั้น 2 เดินทางไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ – น้ำตก // กาญจนบุรี – กรุงเทพฯ

 • รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทางเป็นอย่างดี (8 – 10 ท่าน/คัน)

 • บริการน้ำดื่มท่านละ 2 ขวด/วัน

 • ของสมนาคุณ Hygiene Travel Kit เช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์ ฯลฯ

 • อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 1 มื้อ

 • อาหารเช้าแบบกล่อง เสิร์ฟพร้อมทานบนรถไฟ

 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ

 • มัคคุเทศก์ คนขับรถ พนักงาน คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)