รับยื่นวีซ่า

รับยื่นวีซ่ามากมายหลายประเทศ เช่น ประเทศในเชงเก้น อังกฤษ อเมริกา จีน และอื่นๆ

วีซ่าแคนาดา (Canada)

วีซ่าธุรกิจ (Business Visa)

ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ติดต่อเรา / สอบถามเพิ่มเติม

Thanks! Message sent.

2002 อาคารทูแปซิฟิก เพลส ชั้นที่ 20

142 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

 

เปิด วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 08.30 น. ถึง 17.30 น.

โทร. 02-653-2050

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon