top of page

นโยบายคุกกี้

1. คำประกาศ
บริษัท บายนาว จำกัดใช้คุกกี้ เพื่อจุดประสงค์ในการปรับปรุงการให้บริการที่รวดเร็วและนำมาซึ่งประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ การรักษาความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และเราพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อคุ้มครองข้อมูลที่คุณได้มอบให้กับเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถตรวจสอบได้ที่ประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา

 

2. คุกกี้คืออะไร
คุกกี้ คือ ส่วนของข้อความเล็กๆ ที่จะถูกเก็บอยู่บนเว็บบราวเซอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อให้เราทราบข้อมูลพื้นฐานการใช้งานของคุณ อาทิ คุณกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราใหม่ หรือ คุณได้เข้าสู่ระบบ เป็นต้น โดย ลักษณะของคุกกี้สามารถจำแนกออกได้ในแง่ของ

 • 2.1 ระยะเวลาที่จัดเก็บ คือ ระยะเวลาที่คุกกี้จะอยู่ในอุปกรณ์ของคุณจะขึ้นอยู่กับว่าคุกกี้นั้น ๆ เป็นคุกกี้ชั่วคราว หรือ คุกกี้ถาวรซึ่งอาจแบ่งเป็น

  • 2.1.1 คุกกี้ชั่วคราว (SESSION COOKIES) - คุกกี้ชั่วคราว หมดอายุเมื่อการใช้งานเบราเซอร์สิ้นสุดลง

  • 2.1.2 คุกกี้ถาวร จะถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เรียกใช้งานเว็บไซต์ของคุณเป็นระยะเวลาตามที่กำหนด เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ เบราเซอร์ของคุณจะนำคุกกี้เหล่านี้กลับมา เพื่อให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของคุณและออกแบบประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์ของคุณได้ โดยอิงตามประวัติการท่องเว็บที่ผ่านมาของคุณ

 • 2.2 บุคคลผู้จัดเก็บคุกกี้

  • 2.2.1 คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง

  • 2.2.2 คุกกี้ของบุคคลที่สาม

เราควบคุมและกำหนดขอบเขตของคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง โดยที่เราไม่สามาถควบคุมคุกกี้ของบุคคลที่สามได้ คุกกี้ของบุคคลที่สามจะถูกดำเนินการโดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สามในโดเมนอื่นตามนโยบายคุกกี้ของบุคคลทีสาม หน้าเว็บบางหน้าของเว็บไซต์นี้จะประกอบไปด้วยคุกกี้ของบุคคลที่สามในรูปแบบของข้อความแบบฝังตัว อาทิ จาวาสคริปต์ พิกเซล และ เอพีไอ แต่คุณยังเชื่อมั่นได้ว่าเราพยายามอย่างสูงสุดที่จะเลือกใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามที่เป็นหน่วยงานหรือสถาบันมีความน่าเชื่อถือเท่านั้น

 

3. การปิดใช้งานคุกกี้

คุณสามารถตั้งค่าเว็บบราวเซอร์ ของคุณให้แสดงผลเมื่อคุณได้รับคุกกี้ หรือคุณยังสามารถปฏิเสธและปิดการรับคุกกี้ได้ แต่โดยทั่วไปในบางกรณีเว็บไซต์อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณมีการปฏิเสธการรับคุกกี้คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่เมนูการตั้งค่าจากเบราเซอร์ชั้นนำของคุณ ดังต่อไปนี้

 

4. ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้

บริษัท บายนาว จำกัด ใช้และอาจจะใช้ประเภทของคุกกี้ต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ทั้งนี้หากข้อมูลที่จัดเก็บผ่านคุกกี้ เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เราจะนำนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว มาประกอบร่วมกันกับนโยบายคุกกี้ ซึ่งแจกแจงได้เป็น

ประเภท
รายละเอียด
Security
Security Cookies จะใช้เพื่อควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของการใช้งานจากผู้ไม่หวังดี
User ID
User ID Cookies จะใช้เพื่อให้ผู้ใช้รายดังกล่าวเท่านั้นที่สามารถดูข้อมูลของตัวเองได้
Load Balancing
Load Balancing Cookies จะใช้เพื่อจัดสรรทรัพยากรที่เป็นองค์ประกอบการแสดงผลข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ให้มีความรวดเร็ว
Session
Session Cookies จะใช้เพื่อรักษาสภาพ และช่วยจดจำการคงอยู่ของหน้าเว็บไซต์ เมื่อผู้ใช้ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ กับเว็บไซต์เป็นระยะเวลาที่กำหนด
 • 4.1 คุกกี้สำคัญ (Essential Cookies) คุกกี้สำคัญ เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการทำงานหลักของเว็บไซต์เพื่อให้คุณสามารถใช้บริการและคุณลักษณะต่าง ๆ โดยทั่วไปได้ หากไม่มีคุกกี้ที่สำคัญเหล่านี้ไซต์จะไม่สามารถทำงานให้คุณได้อย่างราบรื่นตามที่เราต้องการและเราอาจจะไม่สามารถให้บริการข้อมูลบางประเภท หรือคุณลักษณะบางอย่างที่คุณเรียกผ่านเว็บบราวเซอร์ได้

 • 4.2 คุกกี้กำหนดค่าพื้นฐานผู้ใช้ (Preference Cookies) คุกกี้กำหนดค่าพื้นฐานผู้ใช้ ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเลือกและชอบไว้ และจะทำให้เราสามารถจำภาษาหรือการตั้งค่าเฉพาะของผู้ใช้แต่ละคน และปรับแต่งไซต์ให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

ประเภท
รายละเอียด
ภาษา (Language)
Language Cookies จะใช้เพื่อจัดเก็บภาษาที่ผู้ใช้เลือกใช้ และแสดงตัวเลือกที่ถูกต้อง
ตำแหน่ง (Location)
ที่อยู่ของผู้ใช้ (เมือง รัฐ ประเทศ รหัสไปรษณีย์) ที่กำหนดจาก IP Address จะเก็บไว้เพื่อเลือกประเทศที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ และเพื่อแสดงผู้ค้าปลีกและวันสาธิตภายในพื้นที่ดังกล่าว
อุปกรณ์ (Device)
หากผู้ใช้เข้าดูไซต์ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะมีการตั้ง Cookie เพื่อระบุว่ามีการเลือกเว็บไซต์หลัก (กล่าวคือ ระบุว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็น Flash-enabled) หรือ non-Flash mobile site
การเข้าเยี่ยมครั้งสุดท้ายและกิจกรรมที่ทำ
จะมีการบันทึกการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งสุดท้าย กิจกรรมที่ทำ และข้อมูลอื่นเพื่อจะสามารถตอบสนอง แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับเรื่อง "ความเปลี่ยนแปลงในไซต์นับแต่ที่คุณเข้ามาเยี่ยมชมครั้งสุดท้ายจนถึงครั้งล่าสุด"
Page History
Page History Cookies จะใช้เพื่อตามดูหน้าเพจที่ผู้ใช้เข้าดู หากผู้ใช้ได้รับข้อความระบุความผิดพลาดในระหว่างเข้าเยี่ยมไซต์ ข้อมูลของ Cookies จะได้รับการจัดเก็บไว้ที่ log file เพื่อรายงานข้อผิดพลาดดังกล่าวและวิธีแก้ไข
ประเภท
รายละเอียด
ไลน์
จะใช้คุกกี้ เพื่อติดตามผู้ที่เป็นสมาชิก [และไม่ใช่สมาชิก]ของไลน์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริการด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ
อินสตาแกรม
จะใช้คุกกี้ เพื่อติดตามผู้ที่เป็นสมาชิก [และไม่ใช่สมาชิก]ของอินสตาแกรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริการด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ
ทวิตเตอร์
จะใช้คุกกี้ เพื่อติดตามผู้ที่เป็นสมาชิก [และไม่ใช่สมาชิก]ของทวิตเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริการด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ
เฟซบุ๊ค
จะใช้คุกกี้ เพื่อติดตามผู้ที่เป็นสมาชิก [และไม่ใช่สมาชิก]ของเฟซบุ๊คเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริการด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ
 • 4.3 คุกกี้ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Plug-in Cookies) เรามีการใช้เพื่อติดตามผู้ที่เป็นสมาชิก [และไม่ใช่สมาชิก] ของเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Networks) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริการด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ

 • 4.4 คุกกี้วิเคราะห์เชิงสถิติ โฆษณาและการตลาด (Analytics , Advertising & Marketing Cookies) ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของคุณ และทำให้เราสามารถพัฒนาวิธีการทำงานของไซต์ให้ดีขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น เราจะสามารถทราบได้ว่าหน้าใดในไซต์ที่มีผู้เข้ามาเยี่ยมบ่อยที่สุด หรือ ผู้ใช้ใช้เวลาอยู่กับเว็บไซต์ในแต่ละหน้านานเพียงใด ช่วยเราบันทึกปัญหาที่คุณมีกับไซต์ และแสดงให้เราเห็นว่าการโฆษณาของเรามีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร ซึ่งนี่จะทำให้เราเห็นถึงรูปแบบโดยรวมของการใช้งานเว็บและพฤติกรรมของผู้ใช้งาน

ประเภท
รายละเอียด
Facebook Pixel Cookie
เก็บข้อมูลผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อส่งโฆษณาตามพฤติกรรม/โฆษณาเจาะกลุ่มเป็นเป้าหมาย, รวมรวมกลุ่มเป้าหมาย, วัดประสิทธิภาพของโฆษณา (Ads Campaign) โดย Facebook
Google Ads & Google Remarketing
เก็บข้อมูลผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อส่งโฆษณาตามพฤติกรรม/โฆษณาเจาะกลุ่มเป็นเป้าหมาย, รวมรวมกลุ่มเป้าหมาย, วัดประสิทธิภาพของโฆษณา (Ads Campaign) โดย Google
Google Analytics
Google Analytics Cookies จะเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติเพื่อวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ในด้านต่าง ๆ รวมถึงด้านการตลาด เพื่อปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลตามความสนใจ ของผู้ใช้ และจะทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมผู้ที่มาเยี่ยมชมไซต์ของเราเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ดีมากขึ้น
bottom of page