top of page

เชียงราย… เสพงานศิลป์ ถิ่นเมืองอาร์ต สุดฟินพิชิต 3 ภู 3 ตระกูลชี้ที่ ภูชี้ฟ้า..ภูชี้ดาว..ภูชี้เดือน.. พร้อมแวะทัศนาดอยผาตั้ง
พะเยา…เส้นทางสายหมอก กับร่องรอยอดีต เที่ยวพะเยาแอ่วเบา เบา ให้ม่วนใจ๋...อุ่นไอสายหมอกที่ภูลังกา..และอาทิตย์อัสดง ณ กว๊านพะเยา..

 

Trip Highlight

 • พิชิต 3 ภู ตระกูลชี้ ทั้งฮิต & ฮิปของเชียงรายที่ “ภูชี้เดือน , ภูชี้ดาว , ภูชี้ฟ้า” ตอนเช้าที่จะมีทะเลหมอกปกคลุมในหุบเขาด้านล่าง
 • แวะชม “ดอยผาตั้ง” ที่สามารถมองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนกันของฝั่งลาว
 • เที่ยวน้ำตกสวยๆ “น้ำตกภูซาง” เป็นน้ำตกน้ำอุ่นเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย
 • นมัสการ “วัดนันตาราม” วัดที่อนุรักษ์วิหารศิลปะแบบไทยใหญ่ ตัววิหารสร้างด้วยไม้สักทั้งหลักตกแต่งลวดลาย ฉลุไม้อย่างสวยงาม
 • ชื่นชมความสวยงามที่ทำให้เวลาหยุดนิ่ง "ภูลังกา" จังหวัดพะเยา สถานที่ชมทะเลหมอกสุดสวย พร้อมสัมผัสอากาศดี ๆ และธรรมชาติเขียวขจี
 • นมัสการ “วัดพระเจ้านั่งดิน” วัดพระนั่งดิน อัศจรรย์อันซีนของไทยแลนด์
 • ล่องเรือพายแจว กว๊านพะเยา เพื่อไปนมัสการวัดเก่าแก่กลางกว๊านพะเยาที่ มีอายุราว ๕๐๐ กว่าปีแห่งนี้ “วัดติโลกอาราม”
 • เช็คอิน “ไร่สิงห์ปาร์ค” แลนด์มาร์คเชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สร้างความสุขให้กับชุมชนและผู้มาเยือน
 • เสพงานศิลป์ ถิ่นเชียงรายที่ วัดร่องขุ่น , วัดร่องเสือเต้น , พิพิธภัณฑ์บ้านดำ
 • แวะชม “ไร่ชาฉุยฟง” ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติและทิวเขาที่สวยงาม

 

👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

อัศจรรย์อันซีนไทยแลนด์ เมืองจิ๋วแต่แจ๋ว เชียงราย - พะเยา 5 วัน 4 คืน

฿0.00Price
  • ตั๋วเครื่องบินขาไป สายการบินนกแอร์ (Nok Air) เส้นทางดอนเมือง – เชียงราย - ดอนเมือง ชั้นประหยัด พร้อมสัมภาระโหลดใต้เครื่องท่านละ 20 กก. และถือขึ้นเครื่อง 1 ชิ้น น้ำหนักท่านละ 7 กก.
  • ค่ารถตู้ส่วนตัวปรับอากาศ พร้อมคนขับชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดีตลอดรายการเดินทางข้างต้น
   กรณีเดินทาง 6 - 8 ท่าน ใช้รถตู้ 1 คัน พร้อม มัคคุเทศก์ และคนขับรถ
   กรณีเดินทาง 12 ท่าน ใช้รถตู้ 2 คัน พร้อม มัคคุเทศก์ และคนขับรถ
  • ค่ารถกระบะหรือรถสองแถวท้องถิ่นตามเส้นทางระบุ ตามข้อกำหนดการขึ้นอุทยานและสถานที่ท่องเที่ยวที่จำกัด
  • โรงแรมที่พัก 4 คืน พักห้องคู่ ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามรายการ หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
   (เฉพาะที่ ม่านฟ้าฮิลล์ รีสอร์ทภูชี้ฟ้า ห้องพักเป็นห้องพัดลม)
  • อาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ 9 มื้อ ตามรายการข้างต้น
  • ของสมนาคุณ Hygiene Travel Kit เช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์ ฯลฯ
  • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าเข้าอุทยานตามที่ระบุไว้ในรายการ
  • มัคคุเทศก์ อำนวยความสะดวกดูแลท่านตลอดรายการ
  • ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
bottom of page