ติดต่อเรา

บริษัท บายนาว จำกัด
ที่อยู่
ห้อง 1202 ชั้น 12 อาคารทูแปซิฟิก เพลส เลขที่ 142 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร 02-653-2050 

แฟกซ์ 02-653-2056
E-mail: sales@buynoww.com

BUYNOW COMPANY LIMITED
Address: 2002 Two Pacific Place 20th floor, 142 Two Pacific Place, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand
Tel. 02-653-2050 / Fax. 02-653-2056
E-mail: sales@buynoww.com
Facebook: Buynow Travel House
Instagram: Buyynow


T'way Air (General Sales Agent)
Tel. 02-653-2111 / Fax. 02-653-2056
E-mail: sales@twaygsa.com (Group Booking)
reservation@twaygsa.com
Facebook: T'way GSA
Instagram: twayair_bkk

Icelandair (General Sales Agent)
Tel. 02-653-2050 / Fax. 02-653-2056
E-mail: icelandair@buynoww.com
Facebook: ICELANDAIR Bangkok

A-ROSA River Cruises (Authorized Agent)
Tel. 02-653-2050 / Fax. 02-653-2056
E-mail: arosacruise@buynoww.com
Facebook: A-Rosa River Cruises TH

Carnival Cruise (Authorized Agent)
Tel. 02-653-2050 / Fax. 02-653-2056
E-mail: sales@buynoww.com
Facebook: Carnival Cruise Thailand

DB & Eurail (Agency for Thailand)
Tel. 02-653-2148 / Fax. 02-653-2056
E-mail: sales@railgermany.net
Facebook: Railgermany.net

Contact Us

Thanks! Message sent.