top of page

Lubeck เมืองรุ่งเรืองทางการค้า


Lubeck

เมืองศูนย์กลางทางการค้า เมื่อสมัยนานมา


ลือเบ็ค เมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนี มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานหลายศตวรรษ ซึ่งเคยมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นจุดศูนย์กลางทางการค้าของทวีปยุโรปทางตอนเหนือ มีท่าเรือที่ใช้ขนส่งและสร้างรายได้แก่เมืองจำนวนมาก แม้ต่อมาเมืองแห่งนี้จะได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ก็ได้มีการอนุรักษ์และดูแลอาคารบ้านเรือนภายในเมืองได้เป็นอย่างดี มีสภาพสมบูรณ์เหมือนเก่าจึงทำได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก ที่ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวและชมเมืองแห่งนี้


The Holstentor

ประตูเมือง แลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโดยเป็นเพียงไม่กี่อาคารในเมืองที่ได้รับการโหวตให้คงอยู่ดังเดิมไม่มีการทำลาย ประกอบกับโครงสร้างของประตูเมืองที่แปลกไม่เหมือนใครจึงทำให้เป็นจุดยอดนิยมในการท่องเที่ยวและถ่ายภาพ ยิ่งเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสจะได้รับการประดับประดาด้วยแสงไฟต่างๆจนสวยงามกับทุกคนที่ได้พบเจอ


Old Town Pier

การได้เดินชมวิวท่าเรือเก่า ภายในเมืองลือเบ็ค ช่วงพระอาทิตย์กำลังตก ที่แสงแดดตกกระทบกับลำคลอง เป็นสิ่งที่คุณไม่ควรพลาดหากมีโอกาสได้เดินทางมาท่องเที่ยวภายในเมืองนี้ เชื่อว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับกดชัตเตอร์เพื่อเก็บภาพความทรงจำนี้นำไปอวดกับคนในครอบครัวและเพื่อนๆให้อิจฉา

วิธีการเดินทาง

ใช้บริการรถไฟ Intercity ( IC ) จากสถานี Hamburg Hbf ไปยัง Lubeck Hbf ซึ่งเป็นสถานีรถไฟหลักของเมืองที่ใช้เวลาเพียงแค่ 42 นาที โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 18.50 ยูโร


209 views0 comments
bottom of page