top of page

เดินทางด้วยเครื่องบินช่วงการระบาดของโควิด–19 อย่างไรให้ปลอดภัย

Updated: Oct 6, 2021มารู้จักวิธีการเดินทางด้วยเครื่องบินช่วงการระบาดของโควิด – 19 อย่างไรให้ปลอดภัย (Safe travels - shared responsibility)


สายการบินไอซ์แลนด์ได้ทำงานร่วมกันกับสนามบินเคฟลาวิค ในการจัดหามาตรการป้องกันโรคระบาด เพื่อให้คุณมั่นใจในการเดินทางเข้าออกประเทศไอซ์แลนด์

ช่วงระยะสั้นๆ คุณเองสามารถช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ เป็นสิ่งที่เราพูดกับลูกค้าของเรา เพียงคุณพักผ่อนอยู่ที่บ้าน หากพบว่าตัวเองมีอาการป่วยให้งดการออกไปข้างนอก หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยเจลล้างมือที่มีให้ตามสถานที่ต่างๆ สายการบินเองมีแบบประเมินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพที่จะคอยประเมินตัวคุณในทุกช่วงเวลาท่องเที่ยวทั้งก่อนและหลัง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าได้ว่าคุณและเพื่อนร่วมทางปลอดภัยที่จะเดินทางร่วมกัน

เราได้ออกมาตรการเกี่ยวกับสุขอนามัยในการเดินทาง เพื่อความมั่นใจต่อการเดินทางของทุกคน มีกฎอะไรบ้างที่คุณต้องรู้จักและต้องผ่านด่านต่างๆ มาดูกันเลยค่ะ


 

การเช็คอิน

Check in


เช็คอินอย่างไรให้ปลอดภัย
เช็คอินอย่างไรให้ปลอดภัย

 • สนามบินจะได้รับการทำความสะอาดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

 • บริเวณใดก็ตามที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อโรคมากที่สุด เช่น เครื่องเช็คอินอัตโนมัติ เค้าเตอร์เช็คอินที่สนามบิน ลูกบิด ราวจับ ต่างๆ เป็นต้น จะมีเจ้าหน้าที่คอยหมั่นเช็ดดูแลความสะอาดอยู่เสมอ

 • ที่เครื่องเช็คอินอัตโนมัติ หรือ เคาเตอร์สายการบิน จะมีเจลล้างมือ ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อใช้ทำความสะอาดและความปลอดภัยสำหรับทุกคน

 • มีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งและสอบถามคุณและเพื่อนร่วมทางอยู่เสมอถึง สุขอนามัย

 • กระบวนการเช็คอินกระเป๋าหรือสัมภาระของทุกคนจะเข้มงวดและใช้เวลานานขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

 • เพื่อลดการสัมผัสและใกล้ชิดระหว่างกัน เราแนะนำให้คุณใช้แอปพลิเคชั่นของทางสายการบิน หรือการทำเช็คอินออนไลน์ เพื่อรับบอร์ดดิ้งพาส ทั้งสะดวกสบาย มั่นใจได้ว่าคุณจะทันเที่ยวบินนั้นแน่นอน

 • มีการจำกัด การพูดคุยและสื่อสารระหว่างคุณกับบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกัน

 • มีการพิจารณาตรวจสอบจำนวนกระเป๋าของผู้เดินทางทุกใบ และงดการนำกระเป๋าติดตัวขึ้นเครื่องไปด้วยเพื่องดการสื่อสารพูดคุยระหว่างกันบนเที่ยวบิน


 

ที่อาคารผู้โดยสาร

Terminals


ควรทำตัวอย่างไรเมื่ออยู่ที่อาคารผู้โดยสาร
ควรทำตัวอย่างไรเมื่ออยู่ที่อาคารผู้โดยสาร

 • มีการติดตั้งเครื่องพ่นแอลกอฮอลล์ตามจุดต่างๆอยู่ทั่วอาคาร

 • เจ้าหน้าที่สายการบินไอซ์แลนด์แอร์ปฏิบัติตามประกาศเรื่องสุขอนามัยจากภาครัฐอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา

 • จุดเสี่ยงที่มีโอกาสสัมผัสกับเชื้อโรคได้มากมาย เช่น รถเข็น ร้านอาหาร พื้นที่รอรับผู้เดินทาง และห้องน้ำ จะมีการทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคอยู่บ่อยครั้ง


 

การขึ้นเครื่อง

Boarding

ขณะขึ้นเครื่อง ควรปฏิบัติอย่างไรให้ปลอดภัย
ขณะขึ้นเครื่อง ควรปฏิบัติอย่างไรให้ปลอดภัย

 • มีการจัดคิวของผู้โดยสารทุกคนก่อนขึ้นเครื่องเป็นปกติแต่จะมีระยะห่างจากกันคนละ 2 เมตร

 • กรุณาฟังประกาศเรียกจากเจ้าหน้าที่ที่จัดลำดับคิวเป็นแถวๆจะใช้เวลานานกว่าปกติ เพื่อเลี่ยงการต่อคิวเป็นแถวๆยาวเพื่อลดความแออัดระหว่างปฏิบัติการ

 • เมื่อเดินขึ้นไปบนเครื่องบินคุณต้องมองหาที่นั่งของคุณโดยทันที งดการสื่อสารกับผู้คนอื่นๆ


 

ระหว่างโดยสารบนเครื่องบิน

On board

ระหว่างโดยสารบนเครื่องบิน
ระหว่างโดยสารบนเครื่องบิน

 • มีการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค ของข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นในการเดินทาง เช่น หน้าจอสัมผัส เก้าอี้นั่ง เข็มขัดที่ใช้รัดที่นั่ง ถาดวางอาหาร ที่พักแขน กระจกริมหน้าต่าง ปุ่มปรับความสว่างของหน้าต่าง ระบบหมุนเวียนอากาศภายใน ผนังเหนือศีรษะ พื้นที่เก็บของเหนือศีรษะ ก่อนเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องบิน

 • ทำความสะอาดห้องน้ำก่อนเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่อง

 • ระหว่างทำการบิน งดการบริการ และพูดคุยระหว่าง แอร์โฮสเตจกับผู้เดินทาง

 • ไฟลท์เดินทางไกล ยังคงมีการเสิร์ฟอาหารให้ผู้โดยสาร แต่จะต้องอยู่ในกล่องที่ได้รับการซีนมาเป็นอย่างดีเพื่อความปลอดภัย

 • งดการเติมน้ำระหว่างเดินทาง แต่ทางเราจะแจกน้ำเป็นขวดตั้งแต่เรียกขึ้นเครื่องแทน

 • ไม่อนุญาติให้เดินทางกับผู้โดยสารที่มีอาการป่วย

 • กรุณานั่งอยู่กับที่ตลอดเวลาที่เดินทาง

 • รักษาระยะห่างระหว่างกัน เพื่อลดการใกล้ชิดระหว่างคุณกับเพื่อนร่วมทาง


 

อากาศบนเครื่องบิน

Air on board


 • บนเครื่องบินมีระบบการกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพ ฝุ่นละอองอนุภาคขนาดเล็ก ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ จึงทำให้อากาศบนนั้นสะอาดและดีกว่าในออฟฟิสทั่วไป

 • ระบบหมุมเวียนอากาศบนเครื่องบินที่สะอาดกว่า มีการเวียนอากาศของอากาศอยู่ทุกๆ 20 – 30 นาที

 • ตามที่องค์กรอนามัยโลก ให้คำแนะนำว่า ความเสี่ยงในการติดเชื้อบนเครื่องบินนั้นย่อมมีโอกาสน้อยกว่าบนพื้นดิน เนื่องจากบนเครื่องบินมีระบบคัดกรองฝุ่นละอองที่ดีมีประสิทธิภาพ ทำให้ได้อากาศที่บริสุทธิ์กว่า การนั่งเครื่องบินจึงมีโอกาสเป็นพาหะและติดต่อกันได้น้อยกว่า


 

สอบถามเส้นทาง จองตั๋วเครื่องบิน ปรึกษาเรื่องการเดินทางกับเราได้ที่

👉Facebook: icelandairbangkok

👉LINE: @buynoww หรือกด https://lin.ee/BHzOy50

👉โทรศัพท์ 02 653 2050

✈TAT license 11/03397


#Iceland #SafeTravel


Cr. Icelandair


อ่านบทความแนะนำการเที่ยวไอซ์แลนด์ กด >>> Iceland Travel Guide

2,430 views0 comments

Comments


bottom of page