top of page

ว่าด้วยเรื่อง Thailand Pass

Updated: Dec 16, 2021

วันเปิดประเทศ 1 พฤศจิกายน 2564 พร้อมหรือยังครับกับการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ และรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจากจำนวน 63 ประเทศที่ที่พบความเสี่ยงของโควิดต่ำ ให้สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ โดยไม่ต้องทำการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน และคนไทยที่เดินทางออกไปต่างประเทศความเสี่ยงต่ำ กลับมาโดยไม่ต้องกักตัว แล้วมีข้อกำหนดและเงื่อนไขอะไรกันบ้าง เอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้าง และ Thailand Pass คืออะไร ? เราขอสรุปมาง่ายๆ ดังนี้ครับ

Thailand Pass

Thailand Pass จัดทำขึ้นเป็นเว็บไซต์ลงทะเบียนออนไลน์ https://tp.consular.go.th/ เพื่อจัดเก็บเอกสารการเดินทางของคนที่เข้ามาในประเทศไทย ทางอากาศยาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ลดการสัมผัส ลดความเสี่ยงกับของทุกๆ ฝ่ายทั้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างาน และผู้โดยสาร โดยหลังจากนี้ ทางภาครัฐจะกำหนดให้ QR Code ใน Thailand Pass นี้เข้ามามีหน้าที่แทนใบ Certificated of Entry หรือ ใบ COE ที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองครับ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันพัฒนาระหว่าง กระทรวงการต่างประเทศ และ หน่วยงานพัฒนาด้านดิจิตอลของรัฐบาลไทย นักท่องเที่ยว และ คนไทย ที่เดินทางเข้ามาในประเทศทุกคนจะต้องแจ้งข้อมูล และแนบเอกสาร ให้หน่วยงานภาครัฐได้ตรวจสอบ ก่อนการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ อย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง

Thailand Pass ระบบลงทะเบียนแจ้งการเดินทางเข้าประเทศไทย

สำหรับท่านใด ที่ได้ลงทะเบียนขอรับใบ COE กับทางสถานฑูต ณ เมืองนั้นไว้ก่อนแล้ว และมีสถานะของใบขึ้นว่า รออนุมัติการลงทะเบียน ( Pre-Approve ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถส่งเอกสารประกอบการขอใบ COE เสร็จสิ้นได้ไม่เกินวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 มิฉะนั้นแล้วคำร้องจะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติ และถ้าสถานะการขอใบ COE ของท่านใดที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติลงทะเบียน ( Pre-Approve ) ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน ระบบจะปฏิเสธคำร้องนั้นโดยอัติโนมัติ และจะต้องไปลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass แทนเช่นกันนะครับ ที่เว็บ https://tp.consular.go.th/ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการ ลงทะเบียน THAILAND PASS เพื่อรับ QR Code เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

  • หนังสือเดินทาง

  • วีซ่า (สำหรับชาวต่างประเทศ) ในกรณีเดินทางมาจากประเทศต้นทาง ที่ต้องใช้วีซ่ายื่นเข้าประเทศ

  • เอกสารรับรองการได้รับฉีดวัคซีนครบตามเงื่อนไข

  • กรมธรรม์ประกันภัย ที่มีวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 50,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ( ผู้ที่มีสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องแสดงเอกสารด้านกรมธรรม์ ประกันภัยประกอบการลงทะเบียนใน Thailand Pass เนื่องจากมีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าอยู่แล้ว )

  • หลักฐานการจองที่พัก โรงแรม ASQ หรือ SHA+ ที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

  • วีซ่าเข้าประเทศไทย ในกรณีเดินทางมาจากประเทศต้นทาง ที่ต้องใช้วีซ่ายื่นเข้าประเทศ

เอกสารลงทะเบียน Thailand Pass

เมื่อลงทะเบียนและ ส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะใช้เวลาในการตรวจสอบ 3 – 5 วัน หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วน จะได้รับ QR Code ผ่านทางอีเมลล์


ขั้นตอนเมื่อเดินทางเข้ามาถึงประเทศไทยแล้ว

  1. นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้อง แสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ผลเป็นลบจากประเทศต้นทางด้วยวิธี RT – PCR ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

  2. พร้อมด้วยแสดง QR Code Thailand Pass ID ให้เจ้าหน้าที่ที่สนามบินสแกน

  3. ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และ กรมควบคุมโรค ก่อนที่จะเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงแรมที่จองไว้ โดยรถรับส่งของโรงแรมเท่านั้น เมื่อผลตรวจโควิด-19 ออกมาเป็นลบ จึงจะสามารถเดินทางออกจากโรงแรมได้

ขั้นตอนเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย
 

ติดต่อ ปรึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งเที่ยวในประเทศไทยและต่างประเทศขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ, สำนักงานการบินพลเรือแห่งประเทศไทย,

กรมครบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข349 views0 comments

Comments


bottom of page