top of page

จองคิวทำ "วัคซีนพาสปอร์ต" ผ่านแอพ "หมอพร้อม" สะดวกสบาย ทำง่าย พร้อมเดินทาง

ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ผู้เดินทางสามารถจองคิวทำ "วัคซีนพาสปอร์ต" ผ่านแอพพลิเคชั่น "หมอพร้อม" ได้ง่ายๆ สะดวกมากๆเลยค่ะ


แต่ถ้าใครสะดวกจองคิวผ่านระบบของกรมควบคุมโรคโดยตรง ก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะ ขั้นตอนง่ายๆ ในการขอรับ "วัคซีนพาสปอร์ต" (Covid-19 Certificate of Vaccination) แค่ฉีดวัคซีนให้ครบ ก็ไปขอได้เลย

ขั้นตอนการขอ "วัคซีนพาสปอร์ต"

Highlights

 • เอกสารที่ต้องใช้ เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 เข็ม และ พาสปอร์ตฉบับจริง

 • จองคิวล่วงหน้าเพื่อนัดหมายมารับเอกสารวัคซีนพาสปอร์ต http://vpassport.ddc.moph.go.th/index.php

 • แนบสำเนาไฟล์ เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม และ สำเนาพาสปอร์ต กรอกข้อมูลส่วนตัวในระบบ

 • เช็คสถานะว่า อนุมัติ/ไม่อนุมัติ จากนั้นไปตามนัดเพื่อรับเล่มวัคซีนพาสปอร์ตได้เลย


สำหรับขั้นตอนการยื่นเอกสาร การติดต่อรับวัคซีนพาสปอร์ตต้องทำอย่างไรกันบ้าง ดูรายละเอียดตามด้านล่างได้เลยค่ะขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสารที่ต้องใช้


เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว


ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19
สามารถดาวน์โหลดจากได้แอพ "หมอพร้อม"

พาสปอร์ตฉบับปัจจุบัน ที่มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน


ขั้นตอนการขอ "วัคซีนพาสปอร์ต"ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียนจองคิวทำวัคซีนพาสปอร์ต

เข้าไปที่ลิงค์ http://vpassport.ddc.moph.go.th/index.php กด “ลงทะเบียนนัดหมาย”


ขั้นตอนการขอ "วัคซีนพาสปอร์ต"

เลือกวันมารับเอกสารรับรองฯ (วันที่เป็นสีเทาไม่สามารถเลือกได้นะคะ) ซึ่งจะมี 2 ช่วงเวลา รอบเช้า 09:00 – 11:00 น. และ รอบบ่าย 13:00 – 15:00 น.

ขั้นตอนการขอ "วัคซีนพาสปอร์ต"


กรอกข้อมูลส่วนตัวตามช่องที่กำหนดให้ครบถ้วน แนบไฟล์ 2 ฉบับ คือ เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย และ หน้าหนังสือเดินทาง (ที่มีรูปและข้อมูลผู้เดินทาง) เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg จากนั้นกดลงทะเบียน

ขั้นตอนการขอ "วัคซีนพาสปอร์ต"


ตรวจสอบสถานะการนัดหมาย (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) ได้ที่เมนู “ตรวจสอบสถานะ”

ขั้นตอนการขอ "วัคซีนพาสปอร์ต"


ขั้นตอนที่ 3 เดินทางมารับที่กองโรคติดต่อทั่วไป


อาคาร 5 ชั้น 6 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กองโรคติดต่อทั่วไป ที่อยู่ : 88/21 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5903162

 • นำเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ฉบับจริง และพาสปอร์ตฉบับจริงไปด้วย และสำเนาเอกสารทั้ง 2 อย่าง จำนวน 1 ชุด พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 • เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร เรียกเก็บค่าการออกหนังสือรับรองฯ ชำระเงิน 50 บาท

 • รับเอกสาร ตรวจความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนเดินทางกลับบ้าน

 • จบกระบวนการ เก็บกระเป๋าพร้อมออกเดินทางได้เลยค่ะ

 • หมายเหตุ กรณีที่ไม่สามารถมารับหนังสือรับรองฯ ได้ด้วยตนเอง มีผู้รับมอบอำนาจ มาดำเนินการแทน ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม 2 รายการ ให้นำมาในวันที่ นัดหมาย ได้แก่ – หนังสือมอบอำนาจ ฉบับตัวจริง *ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ผู้มอบอำนาจ 1 คนต่อ 1 ฉบับ) - สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ลงนามสำเนาถูกต้อง)


ขั้นตอนการขอ "วัคซีนพาสปอร์ต"


อัพเดทจากกรมควบคุมโรค

 • ผู้เดินทางสามารถจองคิวผ่าน vpassport ได้ถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้

 • สำหรับการจองคิวเดือนพฤศจิกายน จะเริ่มให้บริการในระบบใหม่ เป็นการจองผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม ตั้งแต่ 18 ตุลาคมเป็นต้นไป

 • ผู้เดินทางสามารถทำการนัดหมายขอออกหนังสือรับรองฯ ในเว็บไซต์ http://vpassport.ddc.moph.go.th ได้จนถึงวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 และตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป


ขอบคุณข้อมูลจากกรมควบคุมโรค http://vpassport.ddc.moph.go.th

717 views0 comments

Commentaires


bottom of page