top of page

วัดเชิงท่า ตามรอยประวัติศาสตร์ โบราณสถานเพชรน้ำหนึ่งอีกวัดแห่งแรงศรัทธาเป็นวัดที่มีชื่อเรียกกันหลากหลาย อาทิ วัดตีนท่า วัดติณ วัดคลัง วัดโกษาวาสน์ หรือ วัดคอยท่า ล้วนแล้วแต่เป็นชื่อของ วัดเชิงท่า แทบทั้งสิ้น ด้วยเป็นวัดเก่าโบราณ สร้างขึ้นในรัชสมัย สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ หรือ พระเจ้าอู่ทอง แต่ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้าง เหตุที่ เรียกว่า วัดตีนท่า เนื่องจากเป็นท่าข้ามเรือของฝั่งเกาะเมือง แล้วมาขึ้นฝั่งที่วัดเชิงท่านั้นเอง ส่วนที่มาของ ชื่อ วัดติณ น่าจะมาจากการที่มีการรวบรวมหญ้า เพื่อนำให้ช้างม้าในวัง ในช่วงสมัยสมเด็จพระเพทราชาลงมาจนถึงรัชกาลสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ


ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีหลักฐานว่าเมื่อครั้งเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) เป็นราชทูต กลับจากประเทศฝรั่งเศสแล้วได้ปฏิสังขรณ์วัดนี้และเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดโกษาวาส" ครั้นพอสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ก็ได้มีการปฏิสังขรณ์อีกครั้ง จึงได้มีการเรียกวัดนี้ว่า วัดคลัง


ส่วนตามตำนานเล่าสืบทอดกันว่า มีเศรษฐีผู้หนึ่งสร้างเรือนหอให้แก่บุตรสาวซึ่งหนีตามชายคนรักไป และไม่เคยย้อนกลับมาหาผู้เป็นบิดาแต่อย่างใด จึงได้ถวายเรือนหอนั้นให้แก่วัดที่ตนสร้างขึ้น จึงได้ชื่อว่า วัดคอยท่า ทำให้ หลวงจักรปาณี ได้นำมาเป็นบทประพันธ์และปรากฎใน นิราศทวารวดีวัดนี้ถือเป็นวัดที่มีความผูกผันกับพระราชประวัติของพระเจ้าตากสิน และยังเป็นวัดแห่งตำนานระหว่างพระเจ้าตากกับรัชกาลที่ 1 ซึ่งทรงพบกันเมื่อครั้งยังผนวช ครั้งแรกเมื่อครั้งเยาว์วัย เจ้าพระยาจักรี พ่อบุญธรรมนำเด็กชายสิน เข้าสำนักการศึกษากับพระอาจารย์ (มหาเถร) ทองดี ทำให้ได้เรียนหนังสือขอมไทย เรียนคัมภีร์พระไตรปิฎก ส่วนครั้งที่สอง หลังจากที่เข้าถวายตัวเป็นมหาดเล็ก เมื่อมีอายุครบ ๒๑ ปี จึงได้กราบถวายบังคมลาอุปสมบทต่อ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ และจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้ ต่อมานายทองด้วงได้อุปสมบทที่วัดใกล้กันๆ คือ วัดมหาทลาย ทำให้พระภิกษุทั้ง ๒ รูปได้เจอกันบ่อยครั้ง เช้าวันหนึ่งขณะพระภิกษุทั้ง 2 รูปบิณฑบาตร มีซินแสชาวจีนเดินผ่านมาพบพระภิกษุสิน และ ภิกษุทองด้วง ได้กล่าวว่า ไม่น่าเชื่อเลยที่ได้เห็นกษัตริย์ไทยสององค์มาเดินบิณฑบาตด้วยกันอย่างนี้ ต่อไปในภาคหน้าพระคุณเจ้าทั้งสองจะได้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ แต่พระภิกษุทั้งสองรูปรู้สึกขำขันหาได้ใส่ใจไม่


ปัจจุบัน สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร ได้กำหนดให้วัดเชิงท่า เป็นแหล่งโบราณสถานของชาติ นอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2540 วัดเชิงท่าแบ่งพื้นที่ได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลุ่มโบราณสถาน และส่วนสังฆาวาส

โบราณสถานที่สำคัญปรางค์ประธาน ลักษณะเป็นปรางค์สมัยอยุธยา อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 ตั้งอยู่บนฐานไพที ฐานสูงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ปรางค์ประธานมียอดนพศูลทำด้วยสำริดรูปลักษณะเหมือนฝักเพกา


วิหาร เป็นส่วนที่เชื่อมต่อจากมุขปรางค์ไปทางทิศใต้ หน้าวิหารหันไปทางทิศใต้ ตรงสู่แม่น้ำลพบุรี ภายในวิหารยังคงความเก่าแก่ดั้งเดิมไว้ ที่หน้าต่างมีบานมูลี่ไม้หนา (มีแห่งเดียวในประเทศไทย) วาดลวดลายภาพอันมีเรื่องราวเจดีย์ราย บริเวณหน้าวิหารและอุโบสถมีเจดีย์หลายรูปแบบ เช่น เจดีย์เหลี่ยม เจดีย์กลม และองค์ระฆังเป็นกลีบมะเฟือง เป็นต้น เจดีย์ทรงเครื่องซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดเล็ก เป็นเจดีย์ที่น่าสนใจ ประดับด้วยลวดลายปูนปั้นลักษณะเป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมศาลาการเปรียญ เป็นอาคารสร้างใหม่สมัยรัตนโกสินทร์ประมาณรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รูปแบบสถาปัตยกรรมคล้ายกับศาลาการเปรียญที่วัดกุฎีดาว พื้นและหลังคาเป็นเครื่องไม้ มุงกระเบื้องลด ๓ ชั้น ส่วนที่เป็นหน้าบันแกะจำหลักด้วยลวดลายกระหนก ประกอบภาพเทพนมตรงกลาง ภายในศาลาตกแต่งด้วยภาพเขียนอันวิจิตร งดงามและทรงคุณค่ายิ่ง ผนังอาคารเองก็มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพสีแบบไทยส่วนสังฆาวาส เป็นที่ตั้งของอาคารเสนาสนะ กุฏิสงฆ์ ตั้งอยู่บริเวณนอกกำแพงแก้วทางด้านทิศตะวันออกไฮไลต์ของวัด คือภาพจิตรกรรมฝาผนังของศาลาการเปรียญโดยฝีมือครูแขและคณะ เป็นจิตรกรรมสีฝุ่น

หลังจากอิ่มเอมการเยี่ยมชม โบราณสถานริมน้ำ ศาลาการเปรียญที่รังสรรค์สิ่งมหัศรรย์ โดยจรรโลงก่อสร้างให้เห็นรากเหงาดั้งเดิม ภาพเขียนสีที่มีความงดงามตระการตา เจดีย์อันสวยงาม ท่ามกลางบรรยากศร่มรื่น เงียบสงบ ทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งใจ ด้วยวัดนี้มีความผูกพันกับสมเด็จพระเจ้าตากสิน อันเป็นวัดทรงผนวชของพระองค์ท่าน จึงมีการตั้งศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประดิษฐานเพื่อให้กราบไหว้


หากท่านใดสนใจอยากมาเที่ยว วัดเชิงท่า ทาง Getaway Holidays มีทริปพิเศษ ที่ท่านจะได้เที่ยวสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ ท่านยังได้นั่งรถไฟหัวจักรไอน้ำที่เป็นขบวนประวัติศาสตร์อีกด้วย ซึ่ง 1 ปี มีเพียง 6 ครั้งเท่านั้น! Getaway Holidays ขอนำเสนอ โปรแกรมนั่งรถไฟหัวจักรไปน้ำ เที่ยว "อยุธยา" เสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 นี้
📍ที่ตั้ง: วัดเชิงท่า

ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ข้อมูลอ้างอิง :

https://www.naewna.com/likesara/514918


留言


bottom of page