top of page

ขั้นตอนการจองหรือชื้อสินค้าและบริการ
กับ buynoww.com

1

เลือกซื้อสินค้าที่ท่านสนใจ

เมื่อท่านสนใจจะซื้อทัวร์ หรือแพคเก็จ ท่านสามารถ กด "สั่งซื้อ" ที่หน้าทัวร์/แพคเก็จที่ท่านสนใจ

1.png

2

เลือกวันที่เดินทาง, จำนวนผู้เดินทาง และรายละเอียดอื่นๆ

เมื่อท่านกดสั่งซื้อสินค้าแล้ว จะมีหน้าขึ้นมาให้ท่านเลือก "วันที่เดินทาง" และ "จำนวนผู้เดินทาง" และรายละเอียดอื่นๆ เช่น อาหาร, ราคาเด็กหรือผู้ใหญ่, ระดับที่พัก ฯลฯ จากนั้นเมื่อเลือกรายละเอียดเสร็จแล้ว กด "สั่งซื้อ"

2.png

วันที่เดินทาง

จำนวนผู้เดินทาง

3

ใส่รายละเอียดผู้เดินทาง

ในหน้าสินค้าของฉัน ให้ท่าน ใส่รายละเอียดชื่อผู้เดินทาง, วันเดือนปีเกิด ตามจำนวนผู้เดินทาง ที่ช่อง "ผู้เดินทาง" จากนั้น กด "Checkout"

3.png

4

Checkout และ Place Order

ในหน้า Checkout ให้ใส่รายละเอียดดังนี้
1. Shipping Details (ใส่อีเมลสำหรับส่งยืนยันการจอง, ชื่อ-สกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์)
2. Delivery Method (เลือกวิธีการจัดส่ง คือ "ยืนยันการจอง/ซื้อ ผ่านทางอีเมล")
3. Payment (เจ้าหน้าที่จะจัดส่งลิงค์สำหรับจ่ายเงิน หรือบัญชีสำหรับโอนเงิน ให้ท่านผ่านทางอีเมล หลังจากกดซื้อสินค้าเรียบร้อย)

ดูวิธีการชำระเงิน
4. Review & Place Order หากต้องการติดตามเรา หรือโปรโมชั่นดีๆ จากเรา สามารถกด "Sign me up to the email list"
แล้วกด
"Place Order"

4.png
5.png
7.png
6.png

5

ขอบคุณที่ซื้อสินค้าและบริการกับเรา!

bottom of page