top of page
Porto Historical Houses

Portugal
โปรตุเกส

ประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรไอบีเรีย ทวีปยุโรป เป็นหนึ่งในประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรป ซึ่งมีคนอาศัยอยู่ก่อนสมัยโรมันและกลายมาเป็นชุมชนเมืองในสมัยจักรพรรดิจูเลียตซีซาร์ และในศตวรรษที่ 15 - 16 เป็นประเทศที่มีนักเดินเรือออกสำรวจท่องโลก ประเทศสำคัญประเทศหนึ่ง และเปลี่ยนเป็น สาธารณรัฐในปี ค.ศ.1910 และมีดินแดนที่เป็นหมู่เกาะอยู่ในมหาสมุทรแอ๊ตแลนติค หรือ Azores (อาซอเรส) และ Madeira (มาเดร่า)

ในศตวรรษที่ 15 และ 16 โปรตุเกสเคยเป็นประเทศมหาอำนาจทางการค้าทางทะเลของโลก และในศตวรรษที่ 16 เกิดสงครามภายในเนื่องจากการสืบราชบัลลังก์ และในที่สุดโปรตุเกสได้ถูกรวมเข้ากับอาณาจักรสเปน อยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพไอบีเรีย (Iberia Union)

ในต้นศตวรรษที่ 19 ได้เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ ขึ้นในโปรตุเกส จากการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เมืองหลวง (กรุงลิสบอน) และการถูกยึดครองจากจักรพรรดินะโปเลียนของฝรั่งเศส

ในโลกนี้มีคนพูดภาษาโปรตุเกสประมาณ 250 ล้านคน และโปรตุเกสเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และมีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปภายในกลุ่มประเทศเช็งเก็น (Schengen) สมาชิก NATO และ OECD

ชาวโปรตุเกสเข้ามาสยามตั้งแต่สมัยอยุธยา (ค.ศ. 1511) โดยเข้ามาทำการค้าและเผยแพร่ศาสนาคริสต์ เคยเป็นทหารปืนไฟรับจ้างสมัยพระชัยราชาธิราชร่วมสงครามรบกับพม่าตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และต่อๆ มาจนสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ได้พระาชทานให้ตั้งรกรากอยู่ที่กุฎีจีน ฝั่งธนบุรี ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้พระราชทานที่ดินให้สถานฑูตโปรตุเกสขึ้นริมแม่น้ำเจ้าพระยาในปี ค.ศ.1875

กรุงลิสบอน (Lisbon)

เมืองหลวงของโปรตุเกสคือ กรุงลิสบอน (Lisbon หรือในภาษาโปรตุเกส คือ Lisboa) มีพื้นที่ประมาณ 100.05 ตารางกม. และมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 544.851 คน และมีผู้คนอาศัยอยู่ในเขตมหานครใหญ่ของกรุงลิสบอนประมาณ 2.7 ล้านคน กรุงลิสบอนถือได้ว่าเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของทวีปยุโรปรองมาจากกรุง เอเธนส์ ประเทศกรีก มีอากาศประมาณ 17.4 องศาเซลเซียส ถึง 21.3 องศาเซลเซียสโดยเฉลี่ย

ปอร์โต (Porto)

มหานคร Porto เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศโปรตุเกสรองลงมาจากกรุงลิสบอน มีทีมฟุตบอล F.C. PORTO ที่มีชื่อเสียง และเป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางเก่าแก่ของยุโรป นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถไฟไปจากกรุงลิสบอนได้ โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชม. 10 นาที ปอร์โตตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำ Douoro(ดูโอโร) นอกจากนี้ปอร์โตยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี ค.ศ. 1996 Oporto มีความหมายว่าเป็นเมืองท่า เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการทำ Port Wine (เหล้าองุ่นหวาน) มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่หลายแห่ง เช่น Porto Cathedral วิหารของปอร์โต ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ของฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกอันงดงาม และบ้านเมืองที่มีตึกรามบ้านช่องที่เป็นเอกลักษณ์สวยงาม และลุ่มแม่น้ำ Duoro
(ดูโอโร่) เป็นย่านที่ปลูกองุ่นพันธุ์ดีและไร่ไวน์ของโปรตุเกส ที่นี่เป็นสถานที่ที่มีเรื่องล่องแม่น้ำสำหรับท่องเที่ยวล่องเรือไปจนถึงฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก

bottom of page