top of page

น้ำตกลือเลื่อง  เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้ำตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี

 

ไฮไลท์โปรแกรม

 • นมัสการ  “วัดปากน้ำแขมหนู” โดดเด่นไปด้วยโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน พื้นสีขาว ลวดลายสีน้ำเงิน ตั้งตระหง่าน สูงเด่น สวยงาม ตราตรึง
 • มหัศจรรย์กับความงดงามวิวเบื้องหน้าของ “จุดชมวิวเนินนางพญา” ถนนเลียบชายทะเลและภูเขา ทอดยาวไปยังหาดคุ้งวิมาน ถนนในฝันของใครหลายๆคน
 • ศึกษาวิธีธรรมชาติ  “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน” เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่ 9
 • นมัสการ ขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพรพร้อมแก้ปีชง “วัดมังกรบุปผาราม (เล่งฮัวยี่)”
 • เยี่ยมชมความงาม “ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว”  เป็นจุดที่จารึกประวัติศาสตร์สำคัญของไทย เพราะเป็นน้ำตกที่รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสถึง 12 ครั้ง
 • ปักหมุดเช็คอิน “ชุมชนริมน้ำจันทบูร” ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบุรี
 • แวะชมความงดงาม “อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล”  เป็นโบสถ์คริสต์คาทอลิกเก่าแก่ที่มีความสวยงามมาก ถือว่าเป็น Unseen แห่งหนึ่งของเมืองจันทบุรี


เดินทางโดย : รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง


วันที่เดินทาง : 

👉 19-20 มีนาคม 2565

👉 2-3 เมษายน 2565

 

อัตราค่าเดินทาง : ผู้ใหญ่ / เด็ก ราคาท่านละ 7,900 บาท

 

ดาวน์โหลดรายการทัวร์ (.pdf)

 

>> กดแอดไลน์ << จองโปรแกรมจันทุบรี 2 วัน 1 คืน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

เที่ยวแก้ชง เสริมมงคลปีขาล 2565 ที่ “จันทุบรี” 2 วัน 1 คืน

฿8,500.00 Regular Price
฿7,900.00Sale Price
 • รายการเดินทางวันที่ 1
  กรุงเทพฯ – จันทบุรี – วัดปากน้ำแขมหนู – จุดชมวิวเนินนางพญา – เจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลม – ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน – The Motifs Eco Hotel (Box set / L / D)

  06.30 น.      คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่ Getaway Holidays คอยให้การต้อนรับ และ อํานวยความสะดวกแก่ท่าน

  06.45 น.      ออกจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9  ที่ (ระยะทางประมาณ 240 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

  08.00 น.     มื้อเช้าบริการท่านด้วย BOX SET แซนวิช, กาแฟ , น้ำผลไม้กล่อง ระหว่างเดินทาง

  11.00 น.      เดินทางถึงจันทบุรี นำทุกท่านนมัสการวัดคู่บ้านคู่เมืองชาวจันทบุรีที่ “วัดปากน้ำแขมหนู” ตั้งอยู่ที่ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ โดดเด่นไปด้วยโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน พื้นสีขาว ลวดลายสีน้ำเงิน ตั้งตระหง่าน สูงเด่น สวยงาม ตราตรึง

  11.40 น.     นำทุกท่านออกเดินทางต่อ

  12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ”เรือนริมน้ำซีฟู๊ด”  ร้านอาหารทะเลชื่อดังในอำเภอท่าใหม่ จันทบุรี

  13.00 น.     หลังรับประทานอาหาร นำทุกท่านออกเดินทางต่อ

  13.30 น.     เดินทางถึงอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของประเทศไทย “จุดชมวิวเนินนางพญา” ถนนเลียบชายทะเลและภูเขา ทอดยาวไปยังหาดคุ้งวิมาน

  14.40 น.     นำทุกท่านเยี่ยมชม  “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน” เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 มีเนื้อที่รอบชายฝั่งประมาณ 2,000 ไร่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพัฒนาและวิจัย ให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ สัมผัสธรรมชาติ เข้าใจระบบนิเวศและป่าชายเลน

  16.00 น.     นำทุกท่านเช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก  “The Motifs Eco Hotel ” โรงแรมที่ถ่ายทอดเสน่ห์และอัตลักษณ์ของเมืองจันท์ ทั้งยังส่งเสริมวิถีการใช้ชีวิตแบบ Eco

  17.30 น.      ออกเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น

  18.00 น.      รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร “ครัวอลิสา”  ร้านอาหารทะเลบรรยากาศสบายๆกับความอร่อยที่ลงตัว บรรยากาศดี อาหารอร่อยมีคุณภาพ สด ใหม่ รสชาติจัดจ้าน น้ำจิ้มรสเด็ด

  20.00 น.     กลับสู่โรงแรมที่พัก  ค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์

  รายการเดินทางวันที่ 2
  จันทบุรี – วัดมังกรบุปผาราม – อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว – อาสนวิหารพระนางมารีอา – ชุมชนริมน้ำจันทบูร– กรุงเทพฯ (B / - / -)

  08.00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  09.00 น.     เช็คเอาท์จากโรงแรม ออกเดินทางต่อ

  09.20 น.      นำทุกท่านขอพร เสริมดวง ให้เฮงๆๆกันทั้งปีที่ “วัดมังกรบุปผาราม” มีชื่อเรียกในภาษาจีนว่า วัดเล่งฮัวยี่ ซึ่งวัดนี้ถือว่าเป็นสาขาของวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) ที่กรุงเทพฯ ค่ะ และเป็นตำแหน่งของหัวมังกร ส่วนวัดมังกรบุปผาราม (เล่งฮัวยี่) แห่งนี้ คือ ตำแหน่งหางมังกร

  09.50 น.     พาทุกท่านเที่ยวชม “อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว” เป็นน้ำตกชื่อดังของที่นี่ นอกจากจะมีน้ำตกสวยไหลกันตลอดทั้งปีแล้ว ก็ยังเป็นจุดที่จารึกประวัติศาสตร์สำคัญของไทยอีกด้วย เพราะเป็นน้ำตกที่รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสถึง 12 ครั้ง ภายในบริเวณน้ำตก ก็ยังเต็มไปด้วยปลามากมายหลายชนิด บอกเลยว่าตื่นตาตื่นใจสุดๆโดยเฉพาะ ปลาพลวงหิน ที่มีเยอะมากและตัวใหญ่มาก

  11.30 น.     เที่ยวชม “ชุมชนริมน้ำจันทบูร” ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบุรี เป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนและญวนอพยพตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น กาลเวลา เมื่อเดินเข้าไปข้างในก็จะพบมุมถ่ายภาพน่ารักๆอยู่หลายมุม มีร้านของฝากของที่ระลึกที่รวบรวมเอางานสินค้าพื้นบ้าน และอาหารพื้นเมืองในแบบฉบับของชาวจันท์

  12.00 น.     ให้ทุกท่านอิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ชุมชมริมน้ำจันทบูร

  13.30 น.     นำทุกท่านเยี่ยมชม  “อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล”  เป็นโบสถ์คริสต์คาทอลิกเก่าแก่ที่มีความสวยงามมาก ถือว่าเป็น Unseen แห่งหนึ่งของเมืองจันทบุรีเลย

   

  15.00 น.        สมควรแก่เวลา นำทุกท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ระยะทางประมาณ 240 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

  18.30 น.         เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

   

   

   

   

  หมายเหตุ

  • รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด รายการดังกล่าวไม่รวมค่าทิป และเดินทางเป็นหมู่คณะ
bottom of page