top of page

ไฮไลท์โปรแกรม

 • ชมวิวเขื่อนป่าสักแบบพาโนรามา เขาพระยาเดินธง
 • ชมแหล่งอันซีนแห่งเมืองลพบุรี ภูซับเหล็ก จุดชมวิวเหนืออ่างเก็บน้ำซับเหล็ก
 • เช็คอินถ่ายรูป จุดชมวิวทางรถไฟลอยน้ำโคกสลุง อีกหนึ่งแลนด์มาร์ค ที่น่ามาเก็บภาพสวยๆ
 • ชม ทุ่งดอกทานตะวัน กว้างใหญ่สุดสายตา
 • รับประทานอาหารเย็นเมนูเด็ด ณ ร้านฉัตรนารา
 • ชวนท่องเมืองประวัติศาสตร์ "พระนารายณ์ราชนิเวศน์" ตามรอยประวัติศาสตร์จากบุพเพสันนิวาส “บ้านวิชาเยนทร์”
 • ชมความอลังการประติมากรรมหนุมานอ้าปากขนาดยักษ์ ณ วัดคุ้งท่าเลา
 • ชมวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร วัดไทยสไตล์ฝรั่ง งามแปลกหนึ่งเดียวในไทย

 

 

ราคาเริ่มต้น :  4,500.-/ท่าน (รับ 8 ท่านเท่านั้น)
เดินทางโดย : รถตู้ปรับอากาศ
วันที่เดินทาง : 

👉 12-13 มีนาคม 2565

👉 9-10 เมษายน 2565

 

>> กดแอดไลน์ << จองโปรแกรมลพบุรี & อยุธยา 2 วัน 1 คืน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

เที่ยวแก้ชง เสริมมงคลปีขาล ที่ “ลพบุรี & อยุธยา” 2 วัน 1 คืน กุมภาพันธ์ 2565

฿4,900.00 Regular Price
฿4,500.00Sale Price
 • รายการเดินทางวันที่ 1
  กรุงเทพฯ – ทุ่งดอกทานตะวัน – จุดชมวิวอ่างเก็บน้ำซับเหล็ก - 30 ไดร์ฟวิ่งเรนจ์ คาเฟ่&รีสอร์ท  - พระนารายณ์ราชนิเวศน์ -  วัดคุ้งท่าเลา – วัดห้วยแก้ว - เข้าที่พักเข้าที่พัก (พักที่จ. ลพบุรี) (BF/-/D)

   

   

  07.30 น.    คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่ Getaway Holidaysอยให้การต้อนรับ และ อํานวยความสะดวกแก่ท่าน

   

  08.00 น.    ออกจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดลพบุรี ด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9  ที่นั่ง

   

  08.30 น.   มื้อเช้าบริการท่านด้วย BOX SET (1) แซนวิช, กาแฟ , น้ำผลไม้กล่อง ระหว่างเดินทาง

   

  10.30 น.    นำท่านชมความงดงามของ ทุ่งดอกทานตะวัน (เฉพาะทริปเดือนกุมภาพันธ์) ท่ามกลางธรรมชาติกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา

   

  11.30 น.     จากนั้น นำท่านแวะ จุดชมวิวอ่างเก็บน้ำซับเหล็ก ทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลาง บรรยากาศรอบๆ อ่างซับเหล็ก จะล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ

   

  12.00 น.     อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ 30 ไดร์ฟวิ่งเรนจ์ คาเฟ่&รีสอร์ท  ร้านอาหารและสนามไดร์ฟกลอ์ฟ บรรยากาศดี

   

  13.00 น.   หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ นำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองลพบุรี นำท่านท่องเมืองประวัติศาสตร์ “พระนารายณ์ราชนิเวศน์” หรือ วังนารายณ์ เป็นพระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองละโว้  สร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

   

  หลังจากนั้นนำท่านเยี่ยมชม บ้านวิชาเยนทร์ บ้านหลวงรับราชทูต สถานที่พำนักที่สุดท้ายของคอนสแตนติน ฟอลคอน ขุนนางชาวกรีกที่มีความสำคัญมากในช่วงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ลักษณะเป็นอาคารทรงสถาปัตยกรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา ล้อมรอบด้วยกำแพง

   

  14.00 น.     สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางไปยัง วัดคุ้งท่าเลา

   

  14.30 น.     สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางไปยัง วัดคุ้งท่าเลาชมประติมากรรมอลังการ หนุมานขนาดยักษ์ วัดคุ้งท่าเลา มีไฮไลท์อยู่ที่ ประตูทางเข้าวัด เป็นรูปของหนุมานกำลังอ้าปาก ประดับด้วยกระจกสีสวยงดงาม  

   

  นำท่านชมประติมากรรมวัดห้วยแก้ว ศิลปะผสาน ไทย เขมร พม่า หนึ่งเดียวในไทย  ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา

   

  17.45 น.   นำท่านเดินทางเข้าเช็คอินที่พัก  โรงแรมโอทู ลพบุรี อิสระเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

   

  18.30 น.         รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ร้านฉัตรนารา ร้านอาหารสไตล์อินดัสเทรียลลอฟท์ หลังจากนั้นนำท่านกลับสู่ที่พัก

   

   

  รายการเดินทางวันที่ 2
  เขาพระยาเดินธง ลพบุรี– สะพานรถไฟโคกสลุง  – คาเฟ่กระเพรา & Coffee - ตลาดโก้งโค้ง - วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร - กรุงเทพฯ (BF/-/-)  07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ที่พัก

   

  07.30 น.   เก็บสัมภาระและเช็คเอาท์ออกจากที่พัก 

   

  08.30 น.   นำท่านเช็คอิน ณ จุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นสวยงาม ที่  เขาพระยาเดินธง ลพบุรี  ตลอดแนวของหน้าผาด้านบนนั้น สามารถชมวิวกว้างที่ไกลจนสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะ

   

  10.30 น.   เดินทางถึง ‘สะพานรถไฟโคกสลุง’ หรือ ‘จุดชมวิวทางรถไฟลอยน้ำโคกสลุง’ เป็นทางรถไฟยกระดับเลาะริมขอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวของลพบุรี

   

  12.00 น.    เดินทางถึง คาเฟ่กระเพรา & Coffee อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพกับทุ่งดอกดาวกระจายสีเหลืองและดอกคอสมอสตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าสดใส ซึ่งจะสวยงามที่สุดในฤดูหนาว

   

  13.00 น.   หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ  นำท่านเดินทางเข้าสู่ จ.พระนครศรีอยุธยา (เดินทาง 1.30 ชม.)

   

  14.30 น.   นำท่านแวะช้อป ตลาดโก้งโค้ง อยุธยา ตลาดโบราณ บ้านแสงโสม เป็นตลาดแบบไทยๆ ในสไตล์วินเทจ ที่เต็มไปด้วยของดีราคาประหยัด ของอร่อยราคาถูก หลากหลายร้าน

   

  16.00 น. นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร วัดสวย สไตล์โกธิกหนึ่งเดียวของไทย  ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา บนเกาะลอย โดยไฮไลท์จะอยู่ที่การใช้สถาปัตยกรรมแบบโกธิค เลียนแบบโบสถ์ของศาสนาคริสต์

   

  17.00 น.   ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

   

  18.00 น.   ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

   

  หมายเหตุ

  • รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด รายการดังกล่าวไม่รวมค่าทิป และเดินทางเป็นหมู่คณะ
bottom of page