top of page

สำรวจเส้นทางโบราณ ตามรอยอดีตราชธานีไทย เรียนรู้วิถีชุมชน ณ “บ้านนาต้นจั่น”

 

ไฮไลท์โปรแกรม

 • ชมอุทยานประวัติศาสตร์อดีตราชธานีของไทย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
 • ลงมือทำ พระพิมพ์แบบโบราณ เสริมสิริมงคล
 • เรียนรู้วิถีชุมชน บ้านนาต้นจั่น ทานข้าวเปิ๊บล้มยักษ์
 • ชมวัดสวย สถาปัตยกรรมเด่น ณ ทุ่งเสลี่ยม
 • เที่ยวเมืองเก่าที่ถูกลืม “สวรรคโลก” ชมสถาปัตยกรรมเก่า


เดินทางโดย : รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง


วันที่เดินทาง : 

👉 18 - 20 มีนาคม 2565

👉 28 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2565

 

อัตราค่าเดินทาง : ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก ราคาท่านละ 14,900 บาท / เด็กอายุ 3 – 11  ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 14,500 บาท

 

ดาวน์โหลดรายการทัวร์ (.pdf) 

 

>> กดแอดไลน์ << จองโปรแกรมสุโขทัย 3 วัน 2 คืน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

เที่ยวแก้ชง เสริมมงคลปีขาล 2565 ที่ “สุโขทัย” 3 วัน 2 คืน

฿15,500.00 Regular Price
฿14,900.00Sale Price
 • รายการเดินทางวันที่ 1
  กรุงเทพฯ - สุโขทัย - บ้านมะขวิด - อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

   

  06.30 น.    คณะพบกันที่จุดนัดหมาย (เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งก่อนเดินทาง) โดยเจ้าหน้าที่นำเที่ยวของบริษัทคอยให้การต้อนรับท่าน

   

  07.00 น.    ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่จังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่บริการเสิร์ฟอาหารเช้า (มื้อที่ 1)  แบบข้าวกล่อง 

   

  12.00 น.    แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาหารยิ้มยิ้ม จ. นครสวรรค์ ร้านอาหารเก่าแก่ชื่อดัง เปิดมานานกว่า 40 ปี 

   

  14.30 น.    เดินทางถึง จ.สุโขทัย แวะรับประทานขนมและเครื่องดื่มกาแฟโบราณ ณ บ้านมะขวิด ชมทุ่งนา ฟังเรื่องเล่า ย่าม ผ้าทอ และผ้าลายอย่าง อายุ 200 ปี หนึ่งเดียวในโลก ผ้าลายลวดลายสถาปัตยกรรมสุโขทัย 

   

  15.50 น.    นำท่านนั่งรถรางชม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ในอดีตเมืองสุโขทัยเคยเป็นราชธานีของไทยมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์กลางการปกครอง ศาสนา และเศรษฐกิจ ภายในอุทยานฯ มีสถานที่สำคัญที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน โดยมีคูเมือง กำแพงเมือง และประตูเมืองโบราณล้อมรอบอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส 

   

  17.40 น.    นำท่านเข้าสู่ที่พัก Legendha Sukhothai ระดับ 4 ดาว ห้อง Deluxe หรือโรงแรมระดับเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

   

  เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ร้าน ณ โขทัย ร้านอาหารไทยรสดั้งเดิม มีห้องแอร์นั่งสบายๆ มีเมนูเด็ดประจำร้านอย่าง “ลาบสุโขทัย” เสิร์ฟพร้อมเมนูอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย

   

  19.00 น.    หากมีเวลา นำท่านเดินชมตลาดกลางคืน ณ ตลาดท่าน้ำรับเสด็จ

   

  20.00 น.    นำท่านกลับที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เตรียมพร้อมรับวันใหม่

   

  รายการเดินทางวันที่ 2
  ตักบานตรสะพานบุญ - ศูนย์เรียนรู้บ้านพระพิมพ์ – ชุมชนบ้านนาต้นจั่น – อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

   

  05.30 น.    นำท่านสู่วัดตระพังทอง ตักบาตรสะพานบุญ รับรุ่งอรุณสุโขทัย (พระเริ่มบิณฑบาตเวลาประมาณ 06.20 น.) จากนั้นอิสระเดินชมตลาดเช้าตามอัยาศัย สมควรแก่เวลาพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นำท่านกลับที่พัก

   

  07.00 น.     รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารโรงแรม

   

  08.30 น.     เช็คเอาท์จากที่พัก พร้อมออกเดินทาง

   

  08.40 น.     จากนั้นนำท่านชม ศูนย์เรียนรู้บ้านพระพิมพ์ หรือ บ้านพระพิมพ์ลักษมณศิลป์ เป็นศูนย์เรียนรู้รวบรวมพิมพ์พระเมืองสุโขทัยที่ค้นพบ ซึ่งด้านในหอศิลปะพระพิมพ์ มีพิมพ์พระมากถึง 850 แบบ ทั้งที่ขุดพบจากเมืองเก่าสุโขทัยและศรีสัชนาลัย ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของเมืองสุโขทัย (ร่วมทำกิจกรรม “พิมพ์พระ”)

   

  10.00 น.    นำท่านออกเดินทางต่อ สู่ชุมชนบ้านนาต้นจั่น

   

  11.30 น.    นำทุกท่านร่วมทำกิจกรรมท้องถิ่น สัมผัสภูมิปัญญาชาวบ้าน ณ บ้านนาต้นจั่น หมู่บ้านที่ ได้รับรางวัล PATA GOLD AWARDS 2012 ประเภท Heritage and culture จากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และยังได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Tourism Award 2013 จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกด้วย

   

  เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5) เมนูแนะนำ “ข้าวเปิ๊ปล้มยักษ์” ใครไม่ได้ทานถือว่ามาไม่ถึง!

   

  15.00 น.    เมื่อถึงเวลาอันสมควร คณะนำท่านออกเดินทางต่อสู่ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ในฐานะเมืองเก่าแก่ที่มีความเป็นมาอย่างยาวนาน ก็ยังคงหลงเหลือหลักฐานความเจริญรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีตอยู่ในบริเวณ 

   

  15.40 น.    นำท่านชม จุดไฮไลท์สำคัญ ที่ไม่ควรพลาดชมภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เช่น วัดพระศรีรัตยมหาธาตุเชลียง วัดนางพญา วัดหลักเมือง วัดเจดีย์เจ็ดแถว และวัดช้างล้อม

   

  17.30 น.     นำท่านแวะพักผ่อน คลายความร้อน ณ บ้านมยุรา คาเฟ่ขนมไทยและชาออแกนิค

   

  19.00 น.     นำท่านเข้าสู่ที่พัก Sukhothai Heritage Resort ระดับ 4 ดาว หรือโรงแรมระดับเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

   

  ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหารโรงแรม

   

  รายการเดินทางวันที่ 3
  อ.ศรีสัชนาลัย – วัดพิพัฒน์มงคล - วัดทุ่งเสลี่ยม - สตรีทอาร์ทสวรรคโลก - กรุงเทพ

   

  เช้า    รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ณ ที่พัก

   

  08.30 น.    เช็คเอาท์จากที่พัก พร้อมออกเดินทาง

   

  09.30 น.    นำท่านเข้าสู่ อ.ทุ่งเสลี่ยม ชม วัดพิพัฒน์มงคล สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัด อาจารย์พิพัฒน์มงคล เจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอ ทุ่งเสลี่ยม ก่อตั้งสร้างวัด และได้พัฒนาวัดจนเป็นเอกลักษณ์ขึ้นมา ความวิจิตรเชิงศิลปะโบราณทรงไทยแบบล้านนานั้น มีเยอะมากมายไม่ว่าจะ โบสถ์เรือนแก้ว วิหารล้านนา ลานศึกษาพระปริยัติธรรม รวมไปถึง พระพุทธรูปทองคำ ที่ประดิษฐานและสร้างชื่อเสียงโด่งดัง

   

  10.10 น.    นำท่านชม วัดทุ่งเสลี่ยม หรือ วัดหลวงพ่อศิลา เป็นสถานที่ประดิษฐานของ หลวงพ่อศิลา  พระพุทธรูปหินทรายปางนาคปรกที่งดงามทีสุดองค์หนึ่ง สันนิษฐานกันว่ามีอายุนับพันปีเลยทีเดียว ชาวสุโขทัย และจังหวัดใกล้เคียงต่างศรัทธา และเลื่อมใสต่อหลวงพ่อศิลากันเป็นอย่างมาก

   

  11.20 น.    นำท่านแวะชม เมืองเก่าสวรรคโลก ที่นี่เป็นเมืองศิลปะขนาดย่อมที่น่าเดินชมไปแล้ว ส่วนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนสวรรคโลก ก็มีความน่ารัก เรียบง่าย อาหารท้องถิ่นอร่อย แนะนำให้ท่านได้ชิมเครื่องดื่มโบราณ ปัจจุบันหายากมากๆ  นั่นคือ “น้ำมะนาวดองถั่ว” นอกจากนี้ยังมี สถานีรถไฟสวรรคโลก อาคารมีความเก่าคลาสสิกแบบเรียบง่าย มีความเก่าแก่มากกว่า 100 ปี 

   

  12.40 น.     รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 8) ณ สิบสองหน่วยตัด เป็นร้านอาหาร คาเฟ่ ฟาร์มเมล่อน ตกแต่งสไตล์บ้านไทยร่วมสมัย เปรียบดั่งห้องรับแขกของสวรรค์ 

   

  13.40 น.    เมื่อถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางออกจาก จ.สุโขทัย กลับสู่กรุงเทพฯ

   

  18.30 น.    แวะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 9) ณ ร้านบ้านอู่ทอง จ.อยุธยา

   

  20.30 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
   

  หมายเหตุ

  • รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
  • ราคาดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแจ้งยกเลิกการเดินทาง เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง หรือ ปรับราคาหากผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 6 ท่าน (ผู้ใหญ่) ในแต่ละทริปการเดินทาง
bottom of page