top of page

กุ้ยหลินเมืองไทย ชมอุทยานธรรมเขานาในหลวง ความอัศจรรย์ที่รอคุณอยู่ !

 

ไฮไลท์โปรแกรม

 • พระบรมธาตุไชยาวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก เป็นสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัย
 • ชุมชนบ้านพุมเรียง เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวบ้านชมการถักทอผ้าไหม
 • เขื่อนเชี่ยวหลาน สัมผัสความสมบูรณ์สวยงามตามธรรมชาติ
 • อุทยานธรรมเขานาในหลวง ศาสนสถานที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติสวยงาม
 • ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด ชมความมหัศจรรย์ของสระว่ายน้ำกลางป่ากับน้ำสีฟ้าที่สวยงาม
 • สะพานแขวนเขาพัง สะพานที่ทอดตัวข้ามลำธาร และมีความสวยแปลกตาของเขารูปร่างคล้ายกับหัวใจ


เดินทางโดย : เครื่องบิน (ไป-กลับ) และรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง


วันที่เดินทาง : 

👉 25-27 มีนาคม 2565

👉 22-24 เมษายน 2565

 

อัตราค่าเดินทาง : ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก ราคาท่านละ 19,500 บาท

 

ดาวน์โหลดรายการทัวร์ (.pdf) 

 

>> กดแอดไลน์ << จองโปรแกรมสุราษฎร์ธานี เขื่อนเชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่

เที่ยวแก้ชง เสริมมงคลปีขาล 2565 ที่ “สุราษฎร์ธานี” 3 วัน 2 คืน

฿19,900.00 Regular Price
฿19,500.00Sale Price
 • รายการเดินทางวันที่ 1
  กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี - ศาลหลักเมือง – พระบรมธาตุไชยาวรวิหาร – ชุมชนบ้านพุมเรียง – สวนโมกขพลาราม - อนุรักษ์ คอมมูนิตี้ ลอดจ์ (B / L / D)

   

  04.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางโดยสายการบิน Vietjetair โดยมีเจ้าหน้าที่ของ Getaway Holidays คอยให้การต้อนรับ และ อํานวยความสะดวกแก่ท่านในการเช็คอิน

   

  05.50 น. บินลัดฟ้าสู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยสายการบิน Vietjetair เที่ยวบินที่ VZ354

   

  07.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุราษฎร์ธานี คณะรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย เปลี่ยนการเดินทางเป็น รถตู้ปรับอากาศ เริ่มต้นออกเดินทาง

   

  07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (1) ที่ “ร้านเจ็กบั๊กแต่เตี้ยม” ร้านติ่มซำเจ้าเก่าแก่ชื่อดังของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

   

  08.30 น. เข้าสักกากระ “ศาลหลักเมือง” ศาลหลักเมืองที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองสุราษฎร์

   

  09.00 น. ออกเดินทางจากศาลหลักเมืองมุ่งหน้าสู่วัดพระบรมธาตุพระธาตุไชยาวรวิหาร

   

  10.00 น. เดินทางถึง “วัดพระบรมธาตุพระธาตุไชยาวรวิหาร” พระอารามหลวง ชั้นเอก เจดีย์พระบรมธาตุไชยาเป็นสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยองค์เดียวที่ยังอยู่ในสมบูรณ์ที่สุด และยังเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

   

  10.40 น. ออกเดินทางจากวัดพระบรมธาตุพระธาตุไชยาวรวิหารไปยังชุมชนบ้านพุมเรียง

   

  11.00 น. เดินทางถึง ชุมชนบ้านพุมเรียง บ้านพุมเรียงเป็นตำบลเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในอำเภอไชยา ที่นี่เป็นชุมชนชาวมุสลิมที่สืบสานการทอผ้ามาจากบรรพบุรุษ ซึ่งสั่งสมชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน เข้าเยี่ยมชม “กลุ่มทอผ้าสตรีบ้านพุมเรียง” ด้วยอัตลักษณ์การทอผ้าที่มีการยกดิ้นบนลวดลายและสีสันของผ้าที่สดสวย

   

  12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (2) “ณ ชุมชมพุมเรียง” โดยกลุ่มสตรีอนุรักษ์อ่าวพุมเรียง

   

  14.30 น. จากนั้นนำท่านชม สวนโมกขพลาราม มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า “วัดธารน้ำไหล” สิ่งที่น่าสนใจ โรงมหรสพทางวิญญาณ ท่านพุทธทาสได้สร้าง "โรงมหรสพทางวิญญาณ" หรือ “โรงหนังสวนโมกข์” โดยนำแนวคิดจากการที่ได้ไปดูภาพในถ้ำอชันตา ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นความคิดที่แปลกและน่าสนใจ

   

  15.30 น. ออกเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ที่พักอนุรักษ์ คอมมูนิตี้ ลอดจ์

   

  16.30 น. เดินทางถึงที่พัก “อนุรักษ์ คอมมูนิตี้ ลอดจ์” ที่พักที่นี่จะรายล้อมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และสวยงามทั้งภูเขาและแม่น้ำ

   

  15.00 น. อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

   

  18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ (3) ณ ที่พัก กับกิจกรรม “Anurak Jungle dinner” กิจกรรมการทำอาหารและรับประทานอาหารมื้อเย็นอย่างแสนสุขในแบบฉบับชาวป่าโบราณที่หุงข้าวด้วยใบคลุ้ม ปรุงอาหารในกระบอกไม้ไผ่

   

  20.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยกับที่พักท่ามกลางป่าเขาอันสงบสุข

   

   

  รายการเดินทางวันที่ 2
  เขื่อนเชี่ยวหลาน - เขาสามเกลอ – ถ้ำปะการัง (B / L / D)

   

  07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารที่รีสอร์ท

   

  09.00 น.    เช็คเอาท์จากที่พักมุ่งหน้าสู่เขื่อนเชี่ยวหลาน 

   

  10.45 น.    เดินทางถึง “ท่าเรือเทศบาลเชี่ยวหลาน”

   

  11.00 น.    เรือออกจากท่าเรือเทศบาลเชี่ยวหลาน  มุ่งหน้าสู่ “เขื่อนเชี่ยวหลานหรือเขื่อนรัชชประภา” อุทยานแห่งชาติ เขาสก ภา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับฉายาว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองไทย เพราะมีความสวยงามของเทือกเขาหินปูนที่เหมือนกันกับกุ้ยหลินในประเทศจีน เขื่อนแห้งนี้เมื่อสร้างเสร็จได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานนามให้เขื่อนแห่งนี้ว่า “เขื่อนรัชชประภา” ซึ่งมีความหมายว่า “แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร”

   

  11.35 น.    เดินทางถึงที่พัก “The Laguna Chiewlarn” (หรือเทียบเท่า) The Laguna Chiewlarn เป็นแพที่พักตั้งอยู่ในเขื่อนเชี่ยวหลาน 

   

  12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ที่พัก พร้อมชมวิวท่ามกลางธรรมชาติพันล้าน

   

  13.00 น.    เดินทางมุ่งหน้าสู่ “กุ้ยหลินเมืองไทย (เขาสามเกลอ)” และเดินทาง ต่อไปยัง “ถ้ำปะการัง” ที่เกิดจากการตกตะกอนของหน้าหินปูนที่เข้มข้นผสมกับความพิเศษของอากาศ ทําให้เกิดหินย้อยรูปประหลาดเหมือนปะการัง

   

  16.00 น.    เดินทางกลับถึงที่พัก ท่านสามารถเล่นน้ำ และยังมีบริการเรือคายัคหน้าห้องพัก (มัดจำค่าไม้พาย 500บาท)

   

  18.00 น.    รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ที่พัก 

   

  19.00 น.    อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

   

  รายการเดินทางวันที่ 3
  อุทยานธรรมเขานาในหลวง – ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด – สะพานแขวนเขาพัง - กรุงเทพฯ (B / L / D)

   

  06.30 น.    อรุณสวัสดิ์ ตื่นเช้ามาพบกับไอหมอกแบบธรรมชาติ พร้อมเสียงนก ที่ส่งเสียงร้องในยามเช้า เปรียบเสมือนนาฬิกาปลุก พร้อมนั่งเรือชมหมอกยามเช้า

   

  07.30 น.    รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ที่พัก

   

  09.00 น.    เช็คเอ้าท์ เตรียมตัวขึ้นเรือเดินทางกลับขึ้นฝั่ง

   

  10.00 น.    ถึงฝั่งท่าเรือเทศบาลเชี่ยวหลาน

   

  10.15 น.    เดินทางถึง “สะพานแขวนเขาพัง”  หรือชื่อเต็มๆ ที่เรียกว่า สะพานแขวนบ้านเขาเทพพิทักษ์ เป็นสะพานแขวนสลิงขนาดไม่ใหญ่มากพาดผ่านแม่น้ำสายเล็กๆ และที่สำคัญคือ สามารถมองเห็น ภูเขารูปหัวใจหรือ ภูเขาเทพพิทักษ์ ได้จากบนสะพาน 

   

  11.30 น.    ออกเดินทางจากสะพานแขวนเขาพัง

   

  12.00 น    รับประทานอาหารกลางวัน (8) ที่ร้านอาหาร “เชี่ยวหลานแค้มป์”   ร้านอาหารบรรยากาศดีติดริมน้ำ 

   

  13.45 น.    เดินทางถึง “อุทยานธรรมเขานาในหลวง”  เป็นสถานที่ตั้งของเจดีย์ลอยฟ้า พระพุทธศิลาวดี และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

   

  15.00 น.    ออกเดินทางต่อไปยังป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด

   

  15.30 น.     แวะชม ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด ที่นี่เรียกได้ว่าเป็นโอเอซิสที่ตั้งอยู่กลางป่าใหญ่เลยก็ว่าได้ กับบ่อน้ำสีฟ้าสุดมหัศจรรย์ ที่นี่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความใสสะอาดมากๆ

   

  16.30 น.    ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดพบ และออกเดินทางไปกลับสู่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี

   

  เย็น    รับประทานอาหารเย็น (9) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น ภูณิศา

   

  18.30 น.    เดินทางถึงสนามบินสุราษฎร์ธานี เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

   

  20.10 น.    ออกเดินจากสนามบินสุราษฎร์ธานี กรุงเทพมหานคร 
  ด้วยสายการบิน Thai Smile Airways เที่ยวบินที่ WE 258

   

  21.25 น.    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

   

  หมายเหตุ

  • รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
  • ราคาดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแจ้งยกเลิกการเดินทาง เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง หรือ ปรับราคาหากผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 6 ท่าน (ผู้ใหญ่) ในแต่ละทริปการเดินทาง
bottom of page